FISKocr

Velafax


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Velafax®, tableta, 37,5 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Δ Velafax®, tableta, 75 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: Pliva Hrvatska d.o.o.

Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.

Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Δ Velafax®, 37,5 mg, tableta Δ Velafax®, 75 mg, tableta INN

Venlafaksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Velafax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Velafax

 3. Kako se upotrebljava lek Velafax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Velafax

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VELAFAX I ČEMU JE NAMENJEN

  Velafax pripada grupi lekova koja se naziva inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina i noradrenalina (supstance odgovorne za prenos informacija u mozgu) i koristi se za lečenje depresije.


  Vaš lekar će Vam propisati Velafax ukoliko bolujete od depresije. Depresija je klinička bolest. Ako ste loše raspoloženi, tužni, bezvoljni i pojačano umorni, ne možete dobro da spavate ili da uživate u životu kako ste navikli, lek Velafax može da Vam pomogne da se bolje osećate.

  Vaš lekar može nastaviti da Vam daje Velafax tablete i onda kada počnete da se osećate bolje, da bi sprečio vraćanje simptoma depresije i kako ne biste u budućnosti opet bili depresivni.


  Velafax se ne sme koristiti za lečenje depresije kod dece i osoba mlađih od 18 godina. Lečenje lekom Velafax će započeti i pratiti lekar specijalista.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VELAFAX


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Velafax ne smete koristiti ako:  Uzimanje leka Velafax sa hranom ili pićima


  Preporučuje se uzimanje leka Velafax sa hranom.

  Izbegavajte konzumiranje alkohola za vreme uzimanja leka Velafax.


  Primena leka Velafax u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Bezbednost primene leka Velafax kod trudnica nije u potpunosti ustanovljena. Velafax ćete dobiti dok ste trudni samo ukoliko lekar smatra da je korist ovog leka za Vas veća od mogućeg rizika za fetus. Ukoliko ste žena u reproduktivnom periodu potrebno je da koristite pouzdanu metodu kontracepcije (kao što je kontraceptivna pilula).


  Uverite se da Vaša babica i/ili lekar znaju da uzimate lek Velafax. Dok se primenjuju tokom trudnoće, naročito tokom poslednja 3 meseca trudnoće, lekovi kao što je Velafax mogu povećati rizik od pojave ozbiljnog stanja kod novorođenčeta koje se naziva perzistentna plućna hipertenzija novorođenčadi (PPHN), koja izaziva ubrzano disanje i plavičastu prebojenost kože deteta. Ovi simptomi se obično javljaju tokom prvih 24 sata nakon rođenja bebe. Ukoliko se ovo dogodi Vašem detetu, odmah kontaktirajte babicu i/ili lekara.


  Zato što venlafaksin prelazi u mleko dojilja, postoji rizik od ispoljavanja neželjenih dejstava kod odojčeta. Zbog toga je potrebno da razgovarate sa lekarom i donesete odluku da li ćete prestati sa dojenjem ili ćete prestati sa primenom leka Velafax.


  Uticaj leka Velafax na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ovaj lek, kao i drugi psihoaktivni lekovi, može dovesti do smanjenja moći rasuđivanja i može uticati na razmišljanje i motoriku. Iz tog razloga ne treba upravljati vozilom i rukovati mašinama dok ne vidite kako ovaj lek utiče na Vašu sposobnost da obavljate ove aktivnosti.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Velafax


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VELAFAX


  Ukoliko mislite da lek Velafax suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu


  Lek je namenjen za primenu kod odraslih.


  Odrasli

  Uobičajena doza leka Velafax je jedna tableta od 37,5 mg dva puta dnevno. Jednu tabletu uzmite ujutro, a jednu uveče, uz obrok. U slučaju potrebe lekar Vam može povećati dozu na jednu tabletu od 75 mg dva puta dnevno. U pojedinim slučajevima doza se može postepeno povećavati do najviše 375 mg dnevno, pod strogim nadzorom lekara.


  Ukoliko imate oboljenje jetre ili bubrega, recite Vašem lekaru, jer će možda biti potrebno da Vam promeni dozu leka.


  Deca/Adolescenti

  Ne preporučuje se primena leka kod dece i adolescenata ispod 18 godina starosti, zbog nepotpunih podataka o efikasnost i bezbednosti leka Velafax u lečenju depresije u toj populaciji.


  Ako niste sigurni kako treba da uzimate lek pitajte svog lekara ili farmaceuta.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Velafax može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.

  Najčešće zapažena neželjena dejstva leka Velafax bila su: mučnina, suva usta, znojenje i glavobolja. Ako se javi neko od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka Velafax i odmah se

  javite svom lekaru ili idite do najbliže jedinice hitne pomoći:


  Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite druga neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK VELAFAX


  Držati lek Velafax van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek treba čuvati na temperaturi do 25º C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kao kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Velafax

Svaka tableta leka Velafax od 37,5 mg sadrži 37,5 mg venlafaksina u obliku venlafaksin-hidrohlorida. Svaka tableta leka Velafax od 75 mg sadrži 75 mg venlafaksina u obliku venlafaksin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance: Celuloza, mikrokristalna Skrob, kukuruzni

Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) Natrijum-skrobglikolat (tip A) Talk

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni

Magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Velafax i sadržaj pakovanja


Velafax, tablete, 37,5 mg, su duguljaste tablete, žute do svetlo žute boje, sa podeonom crtom sa obe strane.

Velafax, tablete, 75 mg, su okrugle tablete, žute do svetlo žute boje, sa utisnutom podeonom crtom na

jednoj strani i oznakom "PLIVA" na drugoj strani. Kutija sa 2 PVC/AI blistera, svaki sa po 14 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: TEVA Serbia d.o.o Makenzijeva 24

11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

Velafax, 37,5 mg: 515-01-2228-12-001 od 14.11.2012.

Velafax, 75 mg: 515-01-2230-12-001 od 14.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z