FISKocr

AFLODERM krem


UPUTSTVO ZA LEK


AFLODERM® krem, 0.5 mg/g, tuba 20 g


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik AFLODERM® 0.5 mg/g krem


INN: alklometazon


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek AFLODERM krem i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek AFLODERM krem

 3. Kako se upotrebljava lek AFLODERM krem

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek AFLODERM krem

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AFLODERM krem I ČEMU JE NAMENJEN


  AFLODERM krem pripada grupi lekova koji se zovu topikalni (primenjuju se samo na kožu) kortikosteroidi. Kortikosteroidi se primenjuju jer imaju antizapaljensko dejstvo. AFLODERM krem se primenjuje za sprečavanje prekomerne reakcije kože na različite faktore (trigger) koji dovode do nastanka zapaljenske reakcije i nastanka ekcema ili dermatitisa.


  AFLODERM krem se primenjuje za lečenje bolesti kože koje reaguju na lokalno lečenje kortikosteroidima: ekcem, atopijski dermatitis, različiti oblici dermatitisa (kontaktni, iritantni).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AFLODERM krem

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  AFLODERM krem ne smete da upotrebljavate ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AFLODERM krem

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek AFLODERM krem. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  AFLODERM krem je namenjen isključivo za lokalnu primenu kod akutnih, vlažnih promena na koži. AFLODERM krem primenjujte samo na čistu i suvu kožu.


  Uvek primenjujte AFLODERM krem tačno onako kako Vam je Vaš lekar odredio. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni u način primene.


  Količinu preparata AFLODERM krem, koja je potrebna da bi se pokrila bolesna površina kože, nanesite dva do tri puta na dan u tankom sloju, laganim utrljavanjem.


  AFLODERM krem nanostite na čistu i suvu kožu. Pre i posle primene leka dobro operite ruke.


  Površinu kože na koju nanosite AFLODERM krem ne smete prekrivati (zavoj, plastika, pelene), osim u slučajevima kada to odredi Vaš lekar, zbog toga što bi veće količine leka mogle da prođu kroz Vašu kožu.


  Deca

  Količinu krema potrebnu da se pokrije bolesna površina kože nanesite u tankom sloju i lagano utrljajte

  u kožu deteta dva do tri puta na dan. AFLODERM krem se može primenjivati kod dece starije od 1 godine, a primena leka mora biti svedena na najkraće moguće vreme (2-3 nedelje).


  Trajanje lečenja

  Kao i kod ostalih kortikosteroida, neophodno je prekinuti primenu leka pred kontrolu. Ukoliko za 2 nedelje nije došlo do poboljšanja, obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka AFLODERM krem nego što je trebalo

  Nisu poznati slučajevi akutnog predoziranja preparatom AFLODERM kremom.


  U slučaju kada AFLODERM krem nanosite na velike površine oštećene i, kao posledica toga, propustljivije kože kroz duži vremenski period i uz primenu zavoja, kao i kada ga dugotrajno primenjujete kod dece, može doći do njegove pojačane resorpcije u krvotok i ispoljavanja sistemskog dejstva - supresije hipotalamo-hipofizno-nadbubrežne osovine sa zastojem rasta i pojave intrakranijalne hipertenzije (povišenje pritiska unutar lobanje) koja se javlja samo kod dece, Cushing-ovog sindroma, hiperglikemije (porasta nivoa šećera u krvi), glukozurije (pojave šećera u mokraći). Znaci supresije spomenute osovine kod dece uključuju usporenje rasta, smanjen prirast telesne težine, smanjenje kortizola u plazmi i mokraći i izostanak odgovora na ACTH stimulaciju. Intrakranijalna hipertenzija manifestuje se ispupčenjem fontanela, glavoboljama i obostranim otokom papila očnog živca.


  Lečenje predoziranja je simptomatsko, uz uobičajene mere za održavanje normalne funkcije organizma, s tim da je potrebno odmah obustaviti primenu leka.


  U slučaju hronične toksičnosti, treba postepeno prekinuti primenu kortikosteroida.


  Dugotrajna primena topikalnih kortikosteroida može dovesti do rizika od nastanka istanjenja (atrofija) kože.


  U slučaju da progutate AFLODERM krem, do neželjenih dejstava neće doći. Međutim, ako ste ipak zabrinuti, javite se Vašem lekaru.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek AFLODERM krem

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da primenite Vašu dozu leka u određeno vreme, primenite je čim se setite i nastavite sa primenom onako kako Vam je Vaš lekar propisao.


  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o načinu primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek AFLODERM krem

  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi, i AFLODERM krem može da prouzrokuje neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju.


  AFLODERM krem može da prouzrokuje sledeća neželjena dejstva na mestu primene: svrab, žarenje, crvenilo, suvoću kože, nadražaj (iritacija), kao i pojavu ospe.


  Veoma retko, lokalna primena AFLODERM krema na koži može dovesti do smanjenja sadržaja kolagena u potkožnom tkivu što može prouzrokovati istanjenje kože, strije, folikulitis (zapaljenje korena dlake), hipertrihozu (pojačanu dlakavost kože) i alergijski kontaktni dermatitis (crvenilo, otok i zapaljenjske mehuriće na koži). Veoma retko se na koži mogu javiti promene slične aknama, hipopigmentacija (bele mrlje koje nastaju kao posledica smanjenja količine pigmenta melanina u koži), milijarija (pojačan rad žlezda znojnica), površinske vazodilatacije (vidljiva proširenja krvnih sudova u koži, posebno na licu) kao i sekundarne infekcije kože.


  Lokalna neželjena dejstva se češće javljaju ukoliko se lek primeni ispod zavoja.


  Sistemska neželjena dejstva se javljaju izuzetno retko, uglavnom pri predoziranju i obično nestaju odmah posle prekida lečenja (vidi PREDOZIRANJE), a podrazumevaju poremećaj funkcije nadbubrežne žlezde.


  Ukoliko ste primetili neko od navedenih ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK AFLODERM krem


  Rok upotrebe

  3 godine

  Rok upotrebe je utisnut na pakovanju.

  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 300C. Lek čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek AFLODERM krem

Aktivna supstanca je alklometazon.


Jedan gram AFLODERM krema sadrži 0.5 mg alklometazon dipropionata.


Pomoćne supstance: propilenglikol; hlorkrezol; natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; fosforna kiselina; cetostearil alkohol; makrogol cetosteariletar; glicerilstearat-polietilenglikol-100-stearat; parafin, beli, meki; natrijum-hidroksid; prečišćena voda.


Kako izgleda lek AFLODERM krem i sadržaj pakovanja


Krem.


AFLODERM krem: beli, homogeni krem.


AFLODERM krem: 20 g krema u aluminijumskoj tubi sa polietilenskim navojnim zatvaračem, u


kutiji


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3139-11-001.........14.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z