Moozeeck

Zirkulin Valeriana


UPUTSTVO ZA LEK


Zirkulin Valeriana®, obložene tablete, 160mg+40mg

Pakovanje: blister, 1x20 obloženih tableta


Proizvođač: Roha Arzneimittel GmbH


Adresa: Rockwinkeler Heerstrasse 100, D-28335, Bremen Nemačka


Podnosilac zahteva: Actavis doo

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 Beograd, Srbija


Zirkulin Valeriana®, (160mg +40mg), obložene tablete


Odoljen (Valeriana officinalis L.), suvi ekstrakt korena i hmelj (Humulus lupulus L.), suvi ekstrakt šišarice


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Zirkulin Valeriana, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zirkulin Valeriana i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zirkulin Valeriana

 3. Kako se upotrebljava lek Zirkulin Valeriana

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zirkulin Valeriana

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZIRKULIN VALERIANA I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Zirkulin Valeriana, je tradicionalni biljni lek koji sadrži kombinaciju suvog ekstrakta korena valerijane i suvog ekstrakta šišarica hmelja.


  Upotrebljava se za ublažavanje simptoma blage nervne napetosti i kao pomoć kod nesanice.


  Zirkulin Valeriana je tradicionalni biljni lek čija se upotreba u definisanim indikacijama isključivo bazira na dugotrajnoj primeni.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZIRKULIN VALERIANA


  Lek Zirkulin Valeriana ne smete koristiti:


  -ako ste alergični na koren valerijane, šišarice hmelja, azorubin (122) ili bilo koju od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav leka Zirkulin Valeriana (videti odeljak 6).


  Kada uzimate lek Zirkulin Valeriana, posebno vodite računa:


  Zbog nedovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti leka Zirkulin Valeriana, njegova primena kod dece mlađe od 12 godina se ne preporučuje.


  Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom ako se nastave simptomi tokom upotrebe leka ili se jave neka neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom Uputstvu.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Postoje ograničeni podaci o kliničkim interakcijama. Nisu uočene klinički značajne interakcije sa lekovima koji se metabolišu putem enzima jetre. Zbog mogućnosti uzajamnog dejstva lekova, valerijanu ne treba uzimati istovremeno sa lekovi za smirenje (lekovi iz grupe barbiturata, benzodiazepina, opijata)..


  Uzimanje leka Zirkulin Valeriana sa hranom ili pićima


  Ne savetuje se uzimanje leka Zirkulin Valeriana, sa alkoholnim pićima. Tabletu uzeti sa dovoljno tečnošću, bez obzira na obrok.


  Primena leka Zirkulin Valeriana u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Nije ustanovljeno da li je primene leka Zirkulin Valeriana bezbedna tokom trudnoće i dojenja. Kao mera predostrožnosti, zbog nedostataka podataka, ne preporučuje se upotreba tokom trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Zirkulin Valeriana na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Zirkulin Valeriana može delovati štetno na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama. Ako je pacijent uzeo ovaj lek ne preporučuje se vožnja ili rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Zirkulin Valeriana


  Zirkulin Valeriana sadrže laktozu, anhidrovanu, osušeni glukoza sirup i saharozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

  Azorubin (E122) može izazvati alergijsku reakciju.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZIRKULIN VALERIANA


  Lek Zirkulin Valeriana uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina:

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Zirkulin Valeriana, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Mogu se javiti želudačno-crevne smetnje (npr. mučnina, grčevi u stomaku), međutim njihova učestalost nije poznata.


  Veoma retko (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) mogu se javiti promene na koži usled alergijske reakcije.


  Azorubin (E122) može izazvati alergijske reakcije.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZIRKULIN VALERIANA


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Zirkulin Valeriana posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji {Važi do}. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25° C. i u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zirkulin Valeriana


1 obložena tableta sadrži: 160 mg suvog ekstrakta korena odoljena (Valeriana officinalis L, radix) (4 – 6:1) i 40 mg suvog ekstrakta šišarice hmelja (Humulus lupulus L, flos) (3 – 6:1)

Rastvarač za ekstrakciju: voda.


Ostali sastojci su:


Saharoza; talk; maltodekstrin; celuloza, mikrokristalna; laktoza,bezvodna; kalcijum-karbonat; makrogol 6000; voda, prečišćena; stearinska kiselina; akacija, sušena raspršivanjem; glukoza sirup, osušen raspršivanjem; silicijum-dioksid, visoko dispergovan; silicijum-dioksid, metilovani; metakrilna kiselina- etakrilat kopolimer (1:1) disperzija 30%; azorubin (E 122) ; titan-dioksid (E 171); magnezijum-stearat;

montanglikol vosak; polisorbat 20; polisorbat 80;


Kako izgleda lek Zirkulin Valeriana i sadržaj pakovanja


Bikonveksne, blago sjajne tablete, tamno crvene boje.


Blister (PVD/PVDC /Alu), 1x 20 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Actavis doo

Đorđa Stanojevića 12, 11070 N. Beograd, Srbija


Proizvođač:

Roha Arzneimittel GmbH, Rockwinkeler Heerstrasse 100 , D-28335 ,Bremen Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:


515-01-02019-13-001 od 07.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z