Moozeeck

Kansen, krem, 1%,


UPUTSTVO ZA LEK


Kansen®, krem, 1%

Pakovanje: tuba, 1 x 20 g


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Kansen®, krem, 1%

INN klotrimazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Kansen, krem, 1%, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kansen, krem, 1%, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kansen, krem, 1%

 3. Kako se upotrebljava lek Kansen, krem, 1%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kansen, krem, 1%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KANSEN, KREM, 1% I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca leka Kansen, krem, 1% je klotrimazol, koji prodire u obolele delove kože i napad gljivice, a posledično gljivice izumiru ili im je inhibiran rast.


  Kansen, krem, 1% se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KANSEN, KREM, 1% ?


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Kansen, krem, 1%, ne smete koristiti:


  Ne smete upotrebljavati lek Kansen, krem 1%, ako ste alergični (preosetljivi) na klotrimazol, cetilalkohol ili stearilalkohol ili bilo koji drugi sastojak leka. U ovom slučaju treba da se pre upotrebe konsultujete sa Vašim lekarom.


  Kada uzimate lek Kansen, krem, 1%, posebno vodite računa:


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece. Izbegavati kontakt sa očima. Ne gutati.

  Cetilalkohol i stearilalkohol mogu izazvati lokalne alergijske reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis). Napomena:

  Ovaj lek može da ošteti kontraceptive od lateksa kao što su kondomi i dijafragme ako se zajedno koriste. Usled

  toga, efikasnost takvih kontraceptiva može biti smanjena. Ukoliko koristite ovaj krem na stidnim usnama ili penisu, potrebno je koristiti druge mere predostrožnosti, bar još pet dana nakon upotrebe ovog leka.


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Primena leka Kansen, krem, 1%, u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Klotrimazol može da se koristi u periodu trudnoće, ali samo pod nadzorom lekara ili akušerskog osoblja.


  Uticaj leka Kansen, krem, 1%, na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije primenljivo.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Kansen, krem, 1%


  Ovaj preparat sadrži kao pomoćne supstance cetilalkohol i stearilalkohol. Oni mogu prouzrokovati lokalne alergijske reakcije na koži (kao što je kontaktni dermatitis).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KANSEN, KREM, 1%

  Lek Kansen, krem, 1%, uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu za lek (osim ako Vam je lekar propisao drugačije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neće pravilno delovati.

  Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Kansen, krem, 1%, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Imunološki poremećaji: alergijske reakcije (iznenadna nesvestica, pad pritiska, otežano disanje, koprivnjača).


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva: plikovi, neugodnost/bol, otok, iritacija, ljuštenje kože, svrab, osip, bockanje/žarenje.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije


  Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  Šta uraditi kada se jave neželjena dejstva?


  U slučaju da su se neželjena dejstva pojavila po prvi put ili da se stanje pogoršalo, prestanite da upotrebljavate lek Kansen, krem, 1%, i konsultujte se sa Vašim lekarom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK KANSEN, KREM, 1%


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 5 (pet) godina.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 30 dana ako se proizvod čuva na temperaturi do 25°C. Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kansen, krem, 1%


Sadržaj aktivnih supstanci:

1 g krema sadrži 10 mg klotrimazola.


Pomoćne supstance: Sorbitanstearat; Polisorbat 60; Cetaceum; Cetilalkohol;


Stearilalkohol; Oktildodekanol; Benzilalkohol; Voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Kansen, krem, 1%, i sadržaj pakovanja


Izgled: jednolični krem, bele boje, bez mirisa.


Unutrašnje pakovanje: aluminijumska tuba zatvorenog grla, zatvorena belim zatvaračem od polipropilena sa navojem i nastavkom za otvaranje tube.

Spoljnje pakovanje: u složivoj kartonskoj kutiji se nalazi jedna aluminijumska tuba i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D.

Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-05337-13-001 od 01.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z