Apoteke Apoteke
abbvie
Apoteke

Topiramat Sandoz

film tableta; 25mg; ukupno 30 kom; blister, 3 x 10 kom
CENA: 373,56 din.

film tableta; 50mg; ukupno 30 kom; blister, 3 x 10 kom
CENA: 844,14 din.

film tableta; 100mg; ukupno 30 kom; blister, 3 x 10 kom
CENA: 1.469,03 din.


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Δ Topiramat Sandoz®, film tablete, 25 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom


Δ Topiramat Sandoz®, film tablete, 50 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3x10 kom


Δ Topiramat Sandoz®, film tablete, 100 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3x10 komProizvođač:


Adresa:

 1. SALUTAS PHARMA GMBH

 2. LEK S.A.

 3. SALUTAS PHARMA GMBH,

 4. LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.

 1. Nemačka, Gerlingen,Dieselstrasse 5

 2. Poljska, Warszawa, Ul. Domaniewska 50 C

 3. Nemačka, Barleben, Otto-von-Guericke-Allee 1

 4. Slovenija, Ljubljana, Verovškova 57


Podnosilac zahteva: Sandoz Pharmaceuticals d.d. Predstavništvo Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, SrbijaΔ Topiramat Sandoz®, film tablete, 25 mg Δ Topiramat Sandoz®, film tablete, 50 mg Δ Topiramat Sandoz®, film tablete, 100 mg


INN: topiramat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ako niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre uzimanja leka Topiramat Sandoz.


Veoma je važno da ne prestanete da uzimate lek, a da se prethodno niste posavetovali sa lekarom.


Takođe je potrebno da se posavetujete sa svojim lekarom pre uzimanja bilo kog leka koji Vam je propisan kao alternativa za topiramat.


Tokom upotrebe leka Topiramat Sandoz možete gubiti na težini i u tom slučaju morate biti pod nadzorom lekara i redovno meriti težinu. Ukoliko gubite mnogo kilograma ili dete koje uzima ovaj lek ne dobija dovoljno na

težini, posavetujte se sa Vašim lekarom.


Kod malog broja ljudi koji su lečeni antiepilepticima kao što je lek Topiramat Sandoz javile su se misli o


samopovređivanju ili samoubistvu. Ako Vam se u bilo koje vreme jave ovakve misli, odmah se obratite lekaru.


Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


Lek Topiramat Sandoz može uticati na dejstvo drugih lekova kao i oni na njega. Nekada je potrebno prilagoditi doziranje lekaTopiramat Sandoz ili drugih lekova koje uzimate.


Posebno je važno da obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate:


Ako naglo prestanete da uzimate lek Topiramat Sandoz

Nemojte prestati sa uzimanjem ovog leka dok Vam lekar to ne kaže. Vaši simptomi bolesti se mogu ponovo javiti. Ako Vaš lekar odluči da prekine sa terapijom, smanjivaće Vam dozu tokom nekoliko dana.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Topiramat Sandoz, kao i svi drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Obavestite Vašeg lekara ili tražite medicinsku pomoć odmah ukoliko imate neko od sledećih neželjenih dejstava:

  Veoma često (može se javiti kod više od 1 od 10 osoba)

  neželjena dejstva).


  Deca i adolescenti

  Neželjeni efekti kod dece su uopšteno slični onima koji se mogu videti kod odraslih. Ipak neka neželjena dejstva se ili češće javljaju kod dece i/ili mogu biti ozbiljnija kod dece nego kod odraslih. Neželjena dejstva koja mogu biti ozbiljnija uključuju: smanjenje ili prestanak znojenja i povećanje koncentracije kiseline u krvi.

  Neželjena dejstva koja se mogu češće javiti kod dece uključuju oboljenja gornjih disajnih puteva.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  UkolikoVamseispoljibilokojaneželjenareakcija,potrebnojedaotomeobavestitelekara ilifarmaceuta.Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. KAKO ČUVATI LEK TOPIRAMAT SANDOZ


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Topiramat Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Topiramat Sandoz Aktivna supstanca je: topiramat.

Topiramat Sandoz 25 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 25 mg topiramata.

Topiramat Sandoz 50 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 50 mg topiramata.

Topiramat Sandoz 100 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 100 mg topiramata.


Ostali sastojci su:

Topiramat Sandoz 25 mg

Jezgro film tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatinizovan; natrijum- skrobglikolat tip A; magnezijum-stearat

Film tablete (Opadry White 13B58802): hipromeloza 6cp; titan-dioksid E171; makrogol; polisorbat 80.


Topiramat Sandoz 50 mg

Jezgro film tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatinizovan; natrijum- skrobglikolat tip A; magnezijum-stearat


Film tablete (Opadry Yellow 13B52425): hipromeloza 6cp; titan-dioksid E171; makrogol; gvožđe-oksid, žuti E172; polisorbat 80.


Topiramat Sandoz 100 mg

Jezgro film tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatinizovan; natrijum- skrobglikolat tip A; magnezijum-stearat

Film tablete (Opadry White 13B58802): hipromeloza 6cp; titan-dioksid E171; makrogol; polisorbat 80.


Kako izgleda lek Topiramat Sandoz i sadržaj pakovanja


Topiramat Sandoz® 25 mg film tablete: okrugle, blago bikonveksne film tablete, bele boje Topiramat Sandoz® 50 mg film tablete: okrugle, blago bikonveksne film tablete, žute boje Topiramat Sandoz® 100 mg film tablete: okrugle, blago bikonveksne film tablete, bele boje


U kartonskoj kutiji se nalazi 3 Al/Al blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek:

Sandoz Pharmaceuticals d.d. Predstavništvo Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

 1. SALUTAS PHARMA GMBH, Nemačka, Gerlingen,Dieselstrasse 5

 2. LEK S.A., Poljska, Warszawa, Ul. Domaniewska 50 C

 3. SALUTAS PHARMA GMBH, Nemačka, Barleben, Otto-von-Guericke-Allee 1

 4. LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D., Slovenija, Ljubljana, Verovškova 57


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Topiramat Sandoz, 25 mg, film tablete: 515-01-8706-11-002 od 10.04.2014.

Topiramat Sandoz, 50 mg, film tablete: 515-01-8707-11-002 od 10.04.2014.

Topiramat Sandoz, 100 mg, film tablete: 515-01-8708-11-002 od 10.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines