FISKocr

Clopidogrel Farmoz


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


CLOPIDOGREL FARMOZ , film tablete, 75mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: West Pharma- Producoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A., Adresa: Rua Joao de Deus, n°11, Venda Nova, 2700-486 Amadora, Portugalija

Podnosilac zahteva: DE-TA-P d.o.o.

Adresa: Radnička 73, Valjevo, Srbija


Clopidogrel Farmoz , 75mg, film tablete


INN: klopidogrel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Clopidogrel Farmoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Clopidogrel Farmoz

 3. Kako se upotrebljava lek Clopidogrel Farmoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Clopidogrel Farmoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Clopidogrel Farmoz I ČEMU JE NAMENJEN?


  Klopidogrel, aktivni sastojak film tableta Clopidogrel Farmoz, pripada grupi lekova koji se nazivaju antitrombocitni lekovi. Trombociti (krvne pločice) se nakupljaju u toku procesa zgrušavanja krvi. Sprečavanjem nakupljanja trombocita u krvi, antitrombocitni lekovi smanjuju mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka (tzv. tromboze).


  Klopidogrel sprečava stvaranje krvnih ugrušaka (tromba) u krvnim sudovima (arterijama). Taj poremećaj se zove aterotromboza i može dovesti do aterotrombotičkih stanja, kao što su moždani udar, srčani udar ili smrt.


  Vaš lekar Vam može propisati ovaj lek u cilju sprečavanja stvaranja krvnih ugrušaka i smanjivanja rizika od pojave ozbiljnih događaja kao što su:

  1. ateroskleroza (zadebljanje ili suženje arterija)

  2. srčani udar, moždani udar ili poremećaj koji se zove bolest perifernih arterija ili

  3. jak bol u grudima (nestabilna angina) ili infarkt miokarda (srčani udar). Za lečenje ovog stanja Vaš lekar Vam može ugraditi stent u začepljenu ili suženu arteriju kako bi se ponovo uspostavio efikasan protok krvi. Prepisaće Vam i acetilsalicilnu kiselinu („aspirin“ – lek koji se koristi za ublažavanje bolova i snižavanje temperature, ali i za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Clopidogrel Farmoz


  Lek Clopidogrel Farmoz ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Clopidogrel Farmoz


  Uvek se pridržavajte preporuka Vašeg lekara u vezi načina kao i vremena uzimanja leka. Ukoliko imate neka pitanja obratite se Vašem lekaru.


  Uobičajena doza leka Clopidogrel Farmoz je jedna tableta od 75 mg dnevno. Ovaj lek se može uzimati i za vreme obroka kao i van obroka. Lek treba uzimati redovno, uvek u isto doba dana.


  Ako ste imali jake bolove u grudima, Vaš lekar Vam može propisati 300 mg klopidogrela, na početku lečenja (4 tablete od 75 mg). Nakon toga je uobičajena doza 1 tableta od 75 mg dnevno.


  Ako je planiran bilo kakav hirurški zahvat (uključujući i stomatološki), treba da obavestite lekara da uzimate lek Clopidogrel Farmoz.


  Ne prekidajte terapiju lekom Clopidogrel Farmoz bez saveta lekara.


  Ako ste uzeli više leka Clopidogrel Farmoz nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi zbog povećanog rizika od krvarenja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Clopidogrel Farmoz


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Clopidogrel Farmoz


  Ne prekidajte lečenje lekom Clopidogrel Farmoz bez saveta Vašeg lekara. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Clopidogrel Farmoz, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva. Obavestite odmah Vašeg lekara ako imate:


  Najčešće neželjeno dejstvo (kod 1-10 pacijenata od 100 pacijenata) je krvarenje, u obliku modrica, hematoma (neuobičajeno krvarenje ili modrica ispod kože), krvarenje iz nosa, pojava krvi u mokraći, krvarenje u želucu ili crevima. U malom broju slučajeva, zabeležena su krvarenja u oku, glavi, plućima ili zglobovima.


  U slučaju da se povredite ili posečete, krvarenje iz rane može trajati malo duže nego obično. To je povezano sa načinom delovanja leka. Za male posekotine ili ozlede, kao što su npr. one nastale tokom brijanja, ne treba se brinuti. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, odmah kontaktirajte Vašeg lekara.


  Ostala neželjena dejstva koja se mogu javiti su:

  Često (kod 1-10 pacijenata od 100 pacijenata): proliv (dijareja), bol u stomaku, loše varenje ili gorušica. Povremeno (kod 1-10 pacijenata od 1000 pacijenata): glavobolja, čir u želucu, mučnina, povraćanje, zatvor (opstipacija), nadutost stomaka i gasovi, ospa, svrab, vrtoglavica, osećaj bockanja i utrnulosti.

  Retko (kod 1-10 pacijenata od 10 000 pacijenata): vertigo (vrtoglavica).

  Veoma retko (kod manje od 1 pacijenta na 10 000 pacijenata): žutica, jak bol u stomaku sa ili bez bola u leđima; groznica, otežano disanje, ponekad uz kašalj; generalizovane alergijske reakcije, oticanje usana, plikovi po koži; upala u usnoj šupljini (stomatitis); pad krvnog pritiska, konfuzija (zbunjenost), halucinacije, bol u zglobovima i mišićima, poremećaj ukusa.


  Vaš lekar može primetiti i promene u rezultatima testova ispitivanja krvi i urina.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK Clopidogrel Farmoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Lek čuvati u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine Čuvanje:

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Clopidogrel Farmoz


Jedna tableta sadrži 97.86mg klopidogrel-hidrogensulfata, što odgovara 75mg klopidogrela.

Aktivna supstanca je:

klopidogrel


Ostali sastojci su:

Pomoćne supstance u jezgru tablete:

laktoza, bezvodna; skrob, preželatinizovan; makrogol 6000; celuloza, mikrokristalna; hidrogenizovano biljno ulje.


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav obloge (filma) Opadry II 85F23452 Orange su:

polivinil-alkohol; titan-dioksid; makrogol 4000; talk; gvožđe(III)-oksid, crveni; boja: Sunset Yellow FCF Aluminium Lake (E110).


Kako izgleda lek Clopidogrel Farmoz i sadržaj pakovanja


Okrugle film tablete, roze boje.

Lek Clopidogrel Farmoz je dostupan u pakovanju od 28 film tableta (dva blistera sa po 14 tableta).

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

DE-TA- P d.o.o., Radnička 73, Valjevo, Srbija


Proizvođač:

West Pharma- Producoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A.

Rua Joao de Deus, n°11, Venda Nova, 2700-486 Amadora, Portugalija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Jul, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se moze izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-820-10-001 od 16.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z