Apoteke Apoteke
chugai
Apoteke

TELUKA

tableta za žvakanje; 5mg; ukupno 28 kom, blister, 4x7 kom
CENA: 1.208,33 din.

film tableta; 10mg; ukupno 28 kom, blister, 4x7 kom
CENA: 1.258,22 din.

tableta za žvakanje; 4mg; ukupno 28 kom, blister, 4x7 kom
CENA: 1.450,94 din.


UPUTSTVO ZA LEK


TELUKA®, film tablete, 10 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


TELUKA®, 10 mg, film tablete montelukast


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek TELUKA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TELUKA

 3. Kako se upotrebljava lek TELUKA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek TELUKA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TELUKA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek TELUKA kao aktivnu supstancu sadrži montelukast. On je antagonist leukotrienskih receptora koji blokira supstance koje se zovu leukotrieni. Leukotrieni izazivaju sužavanje i otok disajnih puteva u plućima, a takođe mogu da izazovu alergijske simptome. Blokiranjem leukotriena lek TELUKA sprečava simptome astme, pomaže u kontroli astme i ublažava sezonske alergijske simptome (poznate kao polenska kijavica ili sezonski alergijski rinitis).


  Vaš lekar je propisao lek TELUKA da bi lečio astmu koju imate, sprečavajući pojavu simptoma astme tokom dana ili noći.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TELUKA


  Obavestite svog lekara o svim medicinskim problemima i alergijama koje trenutno imate ili ste ranije imali.


  Lek TELUKA ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TELUKA


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek TELUKA kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  U kliničkim ispitivanjima sa lekom montelukast u obliku film tableta od 10 mg, najčešće (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) zabeleženi neželjeni efekti izazvani lekom bili su:

 5. KAKO ČUVATI LEK TELUKA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.


  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek TELUKA


Sadržaj aktivne supstance:

1 film tableta sadrži 10,40 mg montelukast-natrijuma, što odgovara 10 mg montelukasta.


Sadržaj pomoćnih supstanci: Tabletno jezgro:

Laktoza, monohidrat Celuloza, mikrokristalna Kroskarmeloza-natrijum Hidroksipropilceluloza Magnezijum-stearat;


Film obloga Opadry AMB TAN (80W27179): Polivinil alkohol;

Titan-dioksid;

Talk;

Gvožđe(III)-oksid, žuti; Lecitin;

Ksantan guma;

Gvožđe(III)-oksid, crveni; Gvožđe(III)-oksid, crni.


Kako izgleda lek TELUKA i sadržaj pakovanja


Izgl ed:

Okrugle, bikonveksne film tablete, svetlosmeđe boje.


Pakovanj e:

4 PA/ALU/PVC - ALU blistera sa po 7 film tableta i Uputstvom u složivoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2481-12-001 od 22.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines