Moozeeck

Panalgan Rapid


UPUTSTVO ZA LEK


Panalgan Rapid®, granule, 500 mg

Pakovanje: kesica, 10 x 500 mgProizvođač:

 1. Rottendorf Pharma GmbH


 2. Nordic Pharma B.V.


 3. Vemedia Manufacturing B.V.Adresa:

 1. Ostenfelder Strasse 51-61, D-59320 Ennigerloh, Nemačka 2.Tolweg 15, 3741 LM, Baarn, Holandija

  3. Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Holandija


  Podnosilac zahteva: ADOC d.o.o. Beograd


  Adresa: Milorada Jovanovića 11, 11 147 Beograd, Republika Srbija


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


  Panalgan Rapid®, 500 mg, granule


  INN

  paracetamol


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

  Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Panalgan Rapid, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Panalgan Rapid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panalgan Rapid

 3. Kako se upotrebljava lek Panalgan Rapid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panalgan Rapid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Panalgan Rapid I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Panalgan Rapid sadrži paracetamol koji je analgetik (lek protiv bolova) i antipiretik (pomaže u snižavanju povišene telesne temperature kada imate groznicu).


  Lek Panalgan Rapid se preporučuje za terapiju najvećeg broja stanja koje prate bolovi i povišena temperatura, kao što su glavobolja, uključujući migrenu i tenzionu glavobolju, zubobolja, bol u leđima, reumatski bolovi i bolovi u mišićima, kao i menstrualni bolovi. Lek Panalgan Rapid se koristi i za ublažavanje bolova u grlu, groznice (povišene telesne temperature), kao i bolova kod prehlade i gripa. Takođe se preporučuje za simptomatsko lečenje bolova kod artritisa manje ozbiljnog karaktera.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Panalgan Rapid


  Lek Panalgan Rapid ne smete koristiti:


  Ako ste ikada ispoljili alergijsku reakciju na paracetamol ili bilo koju od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav leka (videti deo 6)


  Kada uzimate lek Panalgan Rapid, posebno vodite računa:


  Pre nego što počnete da uzimate lek Panalgan Rapid, posavetujte se sa Vašim lekarom:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Panalgan Rapid


  Lek Panalgan Rapid uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli:

  500-1000 mg (1-2 kesice), maksimalno 3000 mg (6 kesica) dnevno. Najveća pojedinačna doza je 1000 mg (2 kesice).


  Deca i adolescenti:

  Ne preporučuje se primena leka Panalgan Rapid, granule, 500 mg, kod dece mlađe od 12 godina.


  Adolescenti uzrasta od 12 do 15 godina i telesne mase od 41 do 50 kg:

  500 mg (1 kesica) kao pojedinačna doza, ne smete prekoračiti 2000 mg (4 kesice) dnevno.


  Adolescenti uzrast od 16 do 18 godina i telesne mase preko 50 kg: doziranje je isto kao za odrasle.


  Način primene:

  Lek Panalgan Rapid treba progutati bez vode ili drugih tečnosti. Pocepajte ili isecite makazama kesicu na jednom kraju, na mestu gde se nalazi usek. Ispraznite sadržaj kesice direktno na jezik i progutajte granule.


  Uputstva za primenu leka:

  -Interval doziranja zavisi od simptoma i najveće dnevne doze. U slučaju da Vam se simptomi (povišena telesna temperatura i/ili bol) ponove, možete ponovo uzeti lek.


  Preporuka je da interval doziranja (period između dve uzastopne primene leka) ne bude manji od 6 h, a ni u jednom slučaju ne manji od 4 h.


  -Kada bol traje duže od 5 dana ili ako groznica (povišena telesna temperature) traje duže od 3 dana, stanje se pogorša, ili dođe do pojave drugih simptoma, potrebno je da prekinete primenu leka i da se obratite Vašem lekaru. U slučaju oslabljene bubrežne funkcije, obratite se Vašem lekaru jer može biti potrebno smanjenje doze leka.

  Ukoliko imate insuficijenciju bubrega obavezno konsultujte lekara, jer je neophodno korigovati dozu leka . Konsultujte Vašeg lekara pre započinjanja terapije lekom i u sledećim slučajevima:

  -ukoliko imate manje od 50kg telesne mase

  -ako imate poremećaj funkcije jetre

  -u slučaju prekomerne konzumacije alkohola

  -ako patite od dehidratacije (nedovoljna količina tečnosti u organizmu) ili hronične malnutricije (dugotrajna pothranjenost).

  U navedenim situacijama dnevna doza ne bi trebalo da bude veća od 3000 mg (6 kesica) dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Panalgan Rapid nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i ako se dobro osećate, jer postoji rizik za odloženo, ozbiljno oštećenje jetre.

  Ukoliko Vam se simptomi ne povuku ili imate upornu glavobolju, obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Panalgan Rapid


  Nikada ne uzimajte duplu dozu kako bi nadomestili to što ste zaboravili da uzmete lek!


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka Panalgan Rapid,granule, 500 mg, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Panalgan Rapid


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek Panalgan Rapid može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih. Neželjena dejstva paracetamola su se ispoljila kod malog broja ljudi.

  Prestanite da uzimate lek i odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko ste doživeli neka od neželjenih dejstava:

 5. KAKO ČUVATI LEK Panalgan Rapid


  Rok upotrebe


  3 godine


  Nemojte koristiti lek Panalgan Rapid posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, bez posebnih temperaturnih uslova čuvanja. Lek Panalgan Rapid čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Panalgan Rapid


Jedna kesica leka Panalgan Rapid kao aktivnu supstancu sadrži 500 mg paracetamola. Pomoćne supstance su:

Butilovani metakrilat kopolimer, bazni Silicijum- dioksid, kolidni, hidratisani Stearinska kiselina

Natrijum-laurilsulfat Ksilitol

Saharin-natrijum Aspartam (E951) Aroma grejpfruta


Kako izgleda lek Panalgan Rapid i sadržaj pakovanja Lek Panalgan Rapid je u obliku granula u kesicama. Jedno pakovanje leka sadrži 10 kesica.

Sadržaj pakovanja:


U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 10 PETP/Alu/PE kesica.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole za lek:


ADOC d.o.o. Beograd Milorada Jovanovića 11

11 147 Beograd, Srbija


Proizvođač:


 1. Rottendorf Pharma GmbH

  Ostenfelder Strasse 51-61, D-59320 Ennigerloh, Nemačka

 2. Nordic Pharma B.V.

  Tolweg 15, 3741 LM, Baarn, Holandija

 3. Vemedia Manufacturing B.V.

Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-4096-12-001 od 07.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z