FISKocr

Vitamin C


UPUTSTVO ZA LEK


Vitamin C, šumeća tableta, 1000 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, fiola, 1 x 20 kom


Proizvođač: Hemofarm A.D.


Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: MULTIVITA D.O.O.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Vitamin C, 1000 mg, šumeće tablete

INN: askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Vitamin C i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vitamin C

 3. Kako se upotrebljava lek Vitamin C

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vitamin C

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VITAMIN C I ČEMU JE NAMENJEN?


  Vitamin C (askorbinska kiselina) je hidrosolubilni vitamin koji je neophodan za normalno odvijanje brojnih metaboličkih procesa u organizmu. Ima važnu ulogu u sintezi hormona i sintezi potpornog tkiva u kostima, zubima, kapilarima i sl. Osim toga, vitamin C ima ulogu i u odbrambenim reakcijama organizma na stres, povećanju otpornosti organizma na infekcije, kao i ubrzanom zarastanju rana.


  Vitamin C ima antioksidativna dejstva i smanjuje toksičnost slobodnih radikala kiseonika koji se stvaraju za vreme zapaljenja, infekcija i nekih hroničnih oboljenja (npr. hiperlipidemija, ateroskleroza i dijabetes), pa može biti koristan u stanjima povećanog oksidativnog stresa.


  Lek Vitamin C se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VITAMIN C


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Vitamin C ne smete koristiti:


  Laboratorijski testovi

  Vitamin C (askorbinska kiselina) može da utiče na rezultate nekih laboratorijskih testova (npr. na određivanje glukoze u urinu, enzima jetre, bilirubina u krvi, gvožđa i feritina u plazmi, pH mokraće, mokraćne kiseline, oksalata, krvi u stolici (test okultnog krvarenja)).

  Iz tih razloga, bi trebalo, 48-72 sata pre izvođenja ovih testova da obustavite primenu vitamina C.


  Uzimanje leka Vitamin C sa hranom ili pićima


  Uzimanje leka Vitamin C sa hranom ili pićima ne utiče značajno na njegovo dejstvo.


  Primena leka Vitamin C u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste trudni ili dojite bebu, lek Vitamin C ne bi trebalo da uzimate u dozama koje su veće od preporučenih.


  Uticaj leka Vitamin C na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


  Nema podataka da lek Vitamin C utiče na mentalne i fizičke sposobnosti.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Vitamin C


  Lek Vitamin C kao pomoćnu supstancu sadrži sorbitol. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Lek Vitamin C sadrži natrijum. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VITAMIN C


  Ukoliko mislite da lek Vitamin C suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uzmite jednu šumeću tabletu dnevno, rastvorite je u čaši vode, i popijte uz jelo ili neposredno posle jela.


  Ako ste uzeli više leka Vitamin C nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Vitamin C od onoga što Vam je preporučeno, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vitamin C


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, ne nadoknađujte je tako što ćete duplirati sledeću dozu. Umesto toga, treba da nastavite sa uzimanjem leka, odnosno sledeće doze, kada je za to vreme.


  Ukoliko prekinete lečenje lekom Vitamin C


  Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Vitamin C može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata.

  Lek Vitamin C se obično dobro podnosi. U retkim slučajevima mogu da se jave stomačne tegobe (mučnina , povraćanje, grčevi, nadutost) praćene prolivom.

  Ukoliko bolujete od hiperoksalurije (visok nivo oksalata u mokraći), lek Vitamin C bi trebalo da koristite sa posebnim oprezom, jer pri primeni visokih doza može doći do povišenja nivoa oksalata u mokraći i formiranja


  oksalatnih bubrežnih kamenaca. Pojava bola u predelu bubrega, krvi u urinu i učestalog i bolnog mokrenja, ukazuje na pojavu kamena u bubregu.

  Ako imate deficit glukozo-6-fosfat dehidrogenaze, visoke doze leka VItamin C mogu dovesti do hemolize (razgradnje crvenih krvnih zrnaca).

  Moguća je pojava alergijske reakcije na vitamin C ili druge sastojke preparata.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK VITAMIN C


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe: 2 (dve) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 30ºC, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VItamin C


Aktivne supstance su:


1 šumeća tableta sadrži:

askorbinska kiselina 1000 mg


Pomoćne supstance su:


Kako izgleda lek Vitamin C i sadržaj pakovanja


Okrugla tableta, hrapave površine, bledožute do žute boje.


Primarno pakovanje je fiola od polipropilena sa zatvaračem zelene boje punjenim desikantom od polietilena. Fiola sa 20 šumećih tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

MULTIVITA D.O.O., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Avgust, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-0879-12-001 od 10.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z