FISKocr

YPEROD


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


YPEROD®

krem, 0,1%, ukupno 25 g, tuba, 1 x 25 g


Proizvođač: Famar S.A.


Adresa: Avlona Attiki, 49th km National Road Athens-Lamia, Grčka


Podnosilac zahteva: Alapis Ser d.o.o.


Adresa: Beograd - Novi Beograd, Omladinskih brigada 90v


YPEROD® krem, 0,1%, ukupno 25 g, tuba, 1 x 25 g mometazon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek YPEROD® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek YPEROD®

 3. Kako se upotrebljava lek YPEROD®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek YPEROD®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK YPEROD® I ČEMU JE NAMENJEN


  YPEROD® krem sadrži sintetski kortikosteriod mometazon furoat koji ima protivzapaljensko dejstvo, smiruje svrab i deluje vazokonstriktivno (sužava krvne sudove).

  YPEROD® krem se koristi za ublažavanje simptoma upalnih promena i promena praćenih svrabom koje reaguju na kortikosteroide, koje se javljaju u psorijazi (isključujući široko rasprostranjenu plak psorijazu) i atopijskom

  dermatitisu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK YPEROD®


  Lek YPEROD® ne smete koristiti:


  Nemojte koristiti YPEROD® krem ako ste alergični (preosetljivi) na bilo koji sastojak leka.

  Lokalne kortikosteroide ne treba primenjivati u slučajevima nedijagnostikovanih dermatoza. Mometazon furoat ne treba primenjivati kod nelečenih bakterijskih, gljivičnih ili virusnih infekcija kože, rozacea, perioralnog dermatitisa, akni, perianalnog i genitalnog svraba, osipa izazvanog pelenama, opekotina i ishemijskih ulceracija, kao i kod rasprostranjene psorijaze u vidu ploča.


  Kada uzimate lek YPEROD®, posebno vodite računa:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK YPEROD®


  Lek koristite uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Tanak sloj YPEROD® krema namazati jednom dnevno na obolelo mesto.

  Kad se primenjuje kod dece ili na kožu lica koristiti najmanju efikasnu dozu, bez okluzije i ne duže od 5 dana. Efikasnost i bezbednost primene mometazon furoata duže od 3 nedelje kod dece nije utvrđena. Bezbednost primene kod dece mlađe od 2 godine nije utvrđena.

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da koristite lek.


  Ako ste uzeli više leka YPEROD® nego što je trebalo


  Simptomi: Prekomerno produžena upotreba lokalnih kortikosteroida može da dovede do supresije funkcije kore nadbubrežne žlezde što dovodi do sekundarno smanjene funkcije kore nadbubrežne žlezde.


  Lečenje: Preporučuje se odgovarajuće simptomatsko lečenje. Akutni simptomi predoziranja kortikosteroidima su u suštini reverzibilni. Ako je potrebno, regulisati poremećaj ravnoteže elektrolita. U slučaju hronične toksičnosti preporučuje se postepeno ukidanje kortikosteroida.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek YPEROD®


  Nikad nemojte primeniti duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.

  Sledeću dozu leka primenite u vreme koje je za nju predviđeno.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek YPEROD®


  Ako se dugotrajna upotreba lokalnih kortikosteroida naglo prekine može doći do pogoršanja bolesti (rebound- fenomen). Zato se preporučuje postepeni prekid lečenja.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek YPEROD®, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Produžena i neadekvatna upotreba lokalnih kortikosteroida jakog dejstva može dovesti do pojave sledećih

  neželjenih dejstava:


  Reakcije na mestu primene

  sindrom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK YPEROD®


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe leka je 30 meseci.

  Nemojte koristiti lek YPEROD® nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe posle prvog otvaranja originalnog pakovanja: 6 meseci


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u dobro zatvorenom pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


INFORMACIJE O PRAVILNOJ UPOTREBI LEKOVAŠta sadrži lek YPEROD®


YPEROD® krem sadrži:

Aktivna supstanca: 1 g krema sadrži 1 mg mometazonfuroata. Ostali sastojci: Heksilenglikol

Voda, prečišćena

Fosforna kiselina Propilenglikolmonostearat

Stearilalkohol i ceteareth-20 (polioksietilen etar cetil/stearil alkohola) Titan-dioksid E171

Aluminijum-oktenilsukcinat skrob Pčelinji vosak

Vosak, beli


Kako izgleda lek YPEROD® i sadržaj pakovanja


Krem.

Beo do skoro beo homogeni krem.


Aluminijumska tuba sa 25 g belog do skoro belog, glatkog krema, u kartonskoj kutiji. Tuba je sa prednje strane zatvorena plastičnim zatvaračem sa navojem.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Alapis Ser d.o.o.

Beograd - Novi Beograd, Omladinskih brigada 90v


Proizvođač:

Famar S.A.

Avlona Attiki, 49th km National Road Athens-Lamia, Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Januar, 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


YPEROD krem, 0,1%, ukupno 25 g, tuba, 1 x 25 g 515-01-18-10-001 15.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z