Moozeeck

Alvodronic


UPUTSTVOZALEK


Alvodronic®, film tableta, 150 mg

Pakovanje: blister, 1 x 1 kom


Proizvođač: Pharmathen S.A.

Adresa: Dervenakion 6, Pallini 15351, Attiki, Grčka

Podnosilac zahteva: Alvogen d.o.o. Beograd


Adresa: Bul. Zorana Đinđića 82/7, 11000 Beograd, Republika Srbija


Alvodronic®, 150 mg, film tableta

ibandronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. .Šta je Alvodronic® i čemu je namenjen

 2. .Šta treba da znate pre nego što uzmete Alvodronic®

 1. Kako se upotrebljava Alvodronic®

 2. Moguća neželjena dejstva 5.Kako čuvati Alvodronic® 6.Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALVODRONIC® I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Alvodronic® pripada grupi lekova koja se zove bisfosfonati. Lek sadrži ibandronsku kiselinu. Lek ne sadrži hormone.

  Lek Alvodronic® može zaustaviti gubljenje gustine kosti zaustavljajući dalji gubitak koštane mase i povećavajući koštanu masu kod većine žena koje ga uzimaju, čak iako one ne vide ili ne osete razliku. Lek Alvodronic® može smanjiti rizik od preloma kostiju (fraktura). Ovo smanjenje broja preloma kostiju pokazano je kod kostiju kičme, ali ne i kuka.


  Lek Alvodronic® Vam je propisan za lečenje osteoporoze, jer imate povećan rizik od preloma kostiju. Osteoporoza je bolest gubitka i slabljenja kostiju, koja je česta kod žena nakon menopauze. U menopauzi, jajnici žena prestaju da proizvode ženski hormon estrogen, koji pomaže da ženski skelet ostane zdrav. Što ranije žena uđe u menopauzu, veći je rizik od fraktura usled osteoporoze. Ostali faktori koji mogu povećati rizik od nastanka fraktura su:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALVODRONIC®

  Lek Alvodronic® ne smete koristiti:

  Ne uzimajte lek Alvodronic®


  - ako ste planirani za stomatološko lečenje ili oralni hirurški zahvat, recite Vašem stomatologu da se lečite sa lekom Alvodronic®.


  Iritacija, zapaljenje ili ulceracija jednjaka često sa simptomima jakog bola u grudima, jakog bola posle gutanja hrane i/ili pića, teška mučnina ili povraćanje mogu se javiti, posebno ako ne popijete punu čašu obične vode i /ili ako u toku sat vremena nakon uzimanja leka Alvodronic® legnete. Ako dobijete bilo koji od ovih simptoma, prestanite uzimati lek Alvodronic® i odmah obavestite svog lekara.


  Primena drugih lekova


  Molimo recite Vašem lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lekove bez recepta. Posebno ako su to:  Nakon što progutate tabletu, sačekajte 1 sat pre uzimanja bilo kojeg drugog leka, uključujući lekove za probleme sa probavom, dodatke kalcijuma ili vitamine.


  Uzimanje leka Alvodronic® sa hranom ili pićima


  Ne smete uzimati lek Alvodronic® sa hranom zato što smanjuje učinak. Možete piti običnu vodu, ali ne i druga


  pića (videti odeljak 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK).


  Primena leka Alvodronic® u periodu trudnoće i dojenja


  Ne smete uzimati lek Alvodronic® ako ste trudni ili dojite. Ako ste dojilja, možda ćete morati prekinuti sa dojenjem kako bi uzeli lek Alvodronic®.


  Uticaj leka Alvodronic® pri upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Možete voziti i koristiti mašine pošto je malo verovatno da će lek Alvodronic® uticati na vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Alvodronic®


  Ovaj lek sadrži laktozu. Ukoliko Vas je lekar upozorio da ne podnosite neke šećere, obratite mu se pre uzimanja ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALVODRONIC®


  Uvek uzimajte lek Alvodronic® tačno onako kako Vam je propisao Vaš lekar. Ako niste sigurni, pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.

  Uobičajena doza leka Alvodronic® je jedna tableta jednom mesečno.


  Uzimanje tablete jednom mesečno:

  Važno je da pratite ovo uputstvo pažljivo. Ono je napravljeno da pomogne kako bi lek Alvodronic® dospeo brzo do vašeg želuca, i na taj način se izbegla iritacija.


  Uzmite jednu tabletu leka Alvodronic® jedanput mesečno.


  Uzmite Vaš lek Alvodronic®:

  - odmah nakon što ustanete, i

  - pre nego bilo šta pojedete ili popijete (na prazan stomak)


  - Progutajte tabletu sa punom čašom obične vode (najmanje 180 ml).

  - Ne uzimajte tabletu sa mineralnom vodom, voćnim sokom ili bilo kojim drugim pićem.


  - Progutajte celu tabletu – nemojte je žvakati, lomiti ili otapati u ustima.


  - Sledećih sat vremena (60 minuta) posle uzimanja tablete


  - nemojte ležati; ukoliko ne budete u uspravnom položaju (stajali ili sedeli), deo leka može se vratiti u jednjak.  Nakon sat vremena možete uzeti vaš prvi obrok i piće tog dana.

  Nakon prvog obroka možete leći ako želite ili uzeti druge lekove ako treba.


  Nemojte uzimati Vašu tabletu pre spavanja ili pre nego što ste ustali taj dan.


  Ako ste uzeli više leka Alvodronic® nego što je trebalo


  Ako greškom uzmete više od jedne tablete, popijte punu čašu mleka i obratite se lekaru odmah. Nemojte izazivati povraćanje, i nemojte ležati – ovo može dovesti do iritacije jednjaka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Alvodronic®

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako ste zaboravili uzeti tabletu ujutro na dan koji ste izabrali, nemojte uzimati tabletu kasnije tokom dana. Umesto toga, uzmite kalendar i proverite kada je planirana vaša sledeća doza:


  Ako je Vaša sledeća planirana doza za samo 1 do 7 dana:

  Sačekajte do vaše sledeće planirane doze i uzmite je kao što je opisano; zatim, nastavite s uzimanjem tablete

  jednom mesečno na dan koji ste označili na vašem kalendaru.


  Ako je Vaša sledeća planirana doza za više od 7 dana:

  Treba da uzmete jednu tabletu sledeće jutro; a zatim, nastavite uzimati jednu tabletu jednom mesečno, na dan koji ste označili na Vašem kalendaru.


  Nikad nemojte uzeti dve Alvodronic® tablete u istoj nedelji.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Alvodronic®


  Važno je da nastavite da uzimate lek Alvodronic® svaki mesec, onoliko dugo koliko Vam je lekar propisao.

  Lek Alvodronic® može lečiti osteoporozu samo dok ga uzimate.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Alvodronic® može uzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji uzimaju lek.

  Ova neželjena dejstva mogu se javiti uz određenu učestalost, koja se definiše na sledeći način:  Česta neželjena dejstva su: gorušica, loša probava, proliv, bol u stomaku i mučnina.

  Lek Alvodronic® takođe može nadražiti jednjak, mada to obično možete izbeći uzimajući lek na način opisan u ovom uputstvu. Ako Vam se jave simptomi kao što su jak bol u grudima, jak bol nakon gutanja hrane ili pića, teška mučnina ili povraćanje, prestanite da uzimate lek Alvodronic® i odmah se javite

  lekaru.


  Ostala česta neželjena dejstva su osip, grčevi u mišićima, bol u mišićima i zglobovima i glavobolja.

  Ona takođe uključuju simptome slične gripu (bolovi, osećaj nelagode, umor) koji su obično blagi, kratkotrajni i

  nestaju brzo nakon uzimanja prve doze. Tako bi trebalo da budete u stanju da nastavite uzimati lek Alvodronic®. Ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane zabrinjavajuće ili dugotrajno, javite se svom lekaru.


  Povremena neželjena dejstva su vrtoglavica, bol u leđima i nadutost. Retka neželjena dejstva su oticanje i svrab lica, usana i usta.


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom upustvu, molimo obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ALVODRONIC®


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnom pakovanju.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonitelekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alvodronic®


Jezgro tablete: Povidon Κ30;

Celuloza, mikrokristalna; Skrob, preželatinizovan; Krospovidon;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;

Glicerol, dibehenat;

Film tablete:

Opadry OY-LS-28908 (beli II);

Titan dioksid (E171); Laktoza, monohidrat; Hipromeloza; Makrogol.


Kako izgleda lek Alvodronic®

Lek Alvodronic® su bele, okrugle, bikonveksne film tablete. Film tableta pakovana je u blister (PA/ALL /PVC Aluminijum). U kutiji se nalazi jedan blister, koji sadrži jednu film tabletu. Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilacdozvole: Alvogen d.o.o. Beograd Bul. Zorana Đinđića 82/7 11000 Beograd Republika Srbija


Proizvođač: Pharmathen S.A. Dervenakion 6

Pallini 15351

Attiki Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Alvodronic®,150 mg, film tablete: 515-01-7261-10-001 od 23.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z