FISKocr

Prostamol uno


UPUTSTVO ZA LEK


Prostamol® uno,kapsula, meka, 320 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 2 x 15 kom Prostamol® uno,kapsula, meka, 320 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 4 x 15 kom Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Berlin-Chemie AG (Menarini Group)


Adresa: Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka


Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd

Adresa: Milutina Milankovića 19a/II sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija


Prostamol® uno, 320 mg, kapsula, meka


INN: Mala testerasta palma (Serenoa repens (Bartram) Small), meki ekstrakt ploda


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Prostamol uno, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Prostamol uno i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prostamol uno

 3. Kako se upotrebljava lek Prostamol uno

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prostamol uno

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PROSTAMOL UNO I ČEMU JE NAMENJEN

  Prostamol uno je biljni lek za prostatu (urološki lek).


  Prostamol uno se koristi za lečenje otežanog mokrenja (problemi prilikom pražnjenja mokraćne bešike) kod benignog uvećanja prostate (benigna hiperplazija prostate) stepen I i II.


  Klasifikacija stepena benigne hiperplazije prostate:

  Stepen

  Ime

  Karakteristike

  I

  stepen iritacije

  II

  stepen

  zaostajanja mokraće


  Ako imate benigno uvećanja prostate mogu se pojaviti sledeći simptomi:

  Većina ovih simptoma je izazvana uvećanom prostatom koja pritiska mokraćni kanal. Ekstrakt testeraste palme :

  - pojačava mlaz mokraće


  Morate obavestiti lekara ako se simptomi vaše bolesti ne poprave ili ako se pogoršaju tokom primene leka u trajanju od 6 nedelja..

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PROSTAMOL UNO


  Lek Prostamol uno ne smete koristiti:


  Ako ste alergični na ekstrakt testeraste palme ili na bilo koju drugu pomoćnu supstancu ovog leka (koje su navedene u delu 6).


  Kada uzimate lek Prostamol uno posebno vodite računa:


  Prostamol uno samo ublažava simptome kod uvećane prostate, bez smanjenja povećane prostate. Zato je potrebno da redovno posećujete svog lekara. Posebno, treba da posetite svog lekara u slučaju da imate krv u urinu, stalno kapanje mokraće zbog prepunjenosti mokraćne bešike (inkontinencija zbog prepunjenosti) ili ako osetite bolni nagon za mokrenjem sa iznenadnom nemogućnošću mokrenja (akutna urinarna retencija).

  Odmah se javite lekaru ukoliko primetite krv u spermi, imate bolove u kostima ili ukoliko uz ranije navedene simptome benigne hiperplazije prostate primetite gubitak apetita i telesne mase ili imate povišenu temperaturu. Ukoliko uz poteškoće sa mokrenjem patite od čestih urinarnih infekcija, urolitijaze (formiranje i prisustvo kamenaca u urinarnom traktu) ili pušite, pre lečenja preporučuje se savetovanje sa lekarom.

  Za pušače postoji veći rizik od raka urinarnog sistema.

  Ukoliko imate porodičnu istoriju raka prostate, pre lečenja se obratite lekaru. Ukoliko planirate hiruršku intervenciju, obavestite o tome svoga lekara.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste nedavno uzimali ili ćete uzimati neki drugi lek. Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.


  Uzimanje leka Prostamol uno sa hranom ili pićima


  Meke kapsule Prostamol uno treba uzeti nakon obroka,po mogućstvu u isto vreme, progutati ih cele sa dovoljno tečnosti.


  Primena leka Prostamol uno u periodu trudnoće i dojenja


  Ovaj lek nije namenjen za primenu kod žena.


  Uticaj leka Prostamol uno na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Prostamol uno kapsule nemaju uticaja na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PROSTAMOL UNO


  Uvek uzimajte lek Prostamol uno tačno onako kako vam je rekao lekar ili farmaceut. Proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Doziranje: Preporučena doza:

  Uzeti jednu Prostamol uno kapsulu dnevno uvek u isto vreme. Kapsulu treba progutati sa dovoljno tečnosti posle obroka.


  Trajanje lečenja:

  Trajanje lečenja zavisi od prirode, težine i toka bolesti i nije vremenski ograničeno. O tome se posavetujte sa


  svojim lekarom.

  Benigna hiperplazija prostate (BHP) je dugotrajna, hronična bolest. Zato je potrebno Prostamol uno uzimati kontinuirano tokom dužeg vremenskog perioda.

  Za uspeh lečenja je naročito važno svakodnevno uzimati lek. Ublažavanje simptoma može se očekivati tek nakon 6 nedelja. Može proći oko tri meseca dok se ne postigne puno delovanje.

  Prostamol uno se može sa sigurnošću uzimati čak i nekoliko godina.

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko mislite da je delovanje leka prejako ili preslabo. Preporučuje se da se pacijent konsultuje sa svojim lekarom nakon 6 nedelja lečenja ako proceni da nema napretka ili odmah ako dođe do pogoršanja.

  Ako ste uzeli više leka Prostamol uno nego što je trebalo


  Do sada nije bilo zabeleženih slučajeva predoziranja .


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Prostamol uno


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Prostamol uno


  U tom slučaju tegobe se mogu ponovo javiti.

  Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i ovaj lek može dovesti do neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju javiti kod svih koji koriste ovaj lek.


  Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koji nije navedeno u ovom uputstvu obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Prijave neželjenih dejstava možete dostaviti na:


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Tel: +381 11 3951 145

  Faks: +381 11 3951 130

  E-mail: ncf@alims.gov.rs


  Prijavljivanjem neželjenih dejstava možete doprineti boljoj proceni sigurnosti primene ovog leka. Prostamol uno ne narušava seksualnu funkciju.

 5. KAKO ČUVATI LEK PROSTAMOL UNO


  Držati lek Prostamol uno kapsule van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  3 godine.


  Ne koristite lek Prostamol uno kapsule nakon isteka datuma označenog na kutiji sa „Važi do”. Datum roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.

  Čuvanje

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Nikada ne bacajte lekove u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Prostamol uno

1 kapsula, meka sadrži 320 mg mekog ekstrakta ploda male testeraste palme (Serenoa repens (Bartram) Small fructus) (9-11:1).


Rastvarač za ekstrakciju: etanol 96% v/v.


Pomoćne supstance: Omotač kapsule: sukcinisani želatin glicerol 85%

titan-dioksid (E 171, C.I. 77891)

gvožđe(III)-oksid, crni (E 172, C.I. 77499)

gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172, C.I. 77499) karmin lak (E 120)


Kako izgleda lek Prostamol uno i sadržaj pakovanja


Meke, ovalne, neprovidne, želatinske kapsule, dužim obodom vizuelno podeljene na dve polovine. Jedna polovina je crne, a druga polovina je crvene boje. Sadržaj kapsula je smeđe do žućkasta ili zelenkasto-smeđa uljasta tečnost.


Pakovanje od 30 kapsula, mekih, složiva kartonska kutija sa ( 2 blistera po 15 kapsula) i uputstvo za lek. Pakovanje od 60 kapsula, mekih, složiva kartonska kutija sa ( 4 blistera po 15 kapsula) i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), predstavništvo Beograd Milutina Milankovića 19a/II, 11070 Novi Beograd

Srbija

Proizvođač:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125, 12489 Berlin Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Pakovanje od 30 kapsula, mekih ( 2 blistera po 15 kapsula): 515-01-06126-13-001 od 02.04.2014.

Pakovanje od 60 kapsula, mekih ( 4 blistera po 15 kapsula): 515-01-06128-13-001 od 02.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z