FISKocr

Marocen film tablete


UPUTSTVO ZA LEK


Marocen®, 250 mg, film tablete

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister; 1 x 10 film tableta

Marocen®, 500 mg, film tablete

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister; 1 x 10 film tableta


Proizvođač: HEMOFARM A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: HEMOFARM A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Marocen®, 250 mg, film tablete Marocen®, 500 mg, film tablete INN: ciprofloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Marocen film tablete i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Marocen film tablete

 3. Kako se upotrebljava lek Marocen film tablete

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Marocen film tablete

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MAROCEN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Marocen je antibiotik iz grupe fluorohinolona. Aktivni sastojak je ciprofloksacin. Ciprofloksacin deluje tako što ubija bakterije koje su uzročnici infekcija. Deluje samo na određene vrste bakterija.


  Odrasli

  Kod odraslih pacijenata lek Marocen se koristi u sledećim stanjima:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MAROCEN


  Lek Marocen ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MAROCEN


  Način primene:

  Oralna primena.


  Lekar će Vam objasniti kako tačno da pijete lek Marocen (koliko tableta, kada i koliko dugo). To zavisi od vrste i težine infekcije koju imate.


  Recite Vašem lekaru ukoliko imate problema sa bubrezima, jer će Vam u tom slučaju možda biti smanjena doza leka.


  Lečenje uobičajeno traje od 5 do 21 dana, ali u težim oblicima infekcija može trajati i duže. Postoje situacije kada lečenje može da traje i kraće. Uzimajte tablete tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni koliko tableta, kada i kako da uzmete lek, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Marocen, kao i svi drugi lekovi, može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju javiti kod svih.


  Česta (mogu se javiti kod 1- 10 od 100 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK MAROCEN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:

  Marocen, 250 mg, film tablete

  5 godina.


  Marocen, 500 mg, film tablete

  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Marocen posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Marocen, 250 mg, film tablete

  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.


  Marocen, 500 mg, film tablete

  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Marocen Aktivne supstance su:

Marocen, 250 mg, film tablete:

1 film tableta sadrži: ciprofloksacin 250 mg

(u obliku ciprofloksacin-hidrohlorida)


Marocen, 500 mg, film tablete: 1 film tableta sadrži: ciprofloksacin 500 mg

(u obliku ciprofloksacin-hidrohlorida)


Pomoćne supstance su:

Jezgro: Celuloza, mikrokristalna; Natrijum-skrobglikolat (tip A); Povidon K25; Kroskarmeloza-natrijum;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.

Omotač: Hipromeloza; Talk; Titan-dioksid E 171, C.I. 77891; Propilenglikol.


Kako izgleda lek Marocen i sadržaj pakovanja


Marocen, 250 mg, film tablete

Okrugle, blago ispupčene, film tablete, bele do slabožućkaste boje koje sa jedne strane imaju utisnutu podeonu crtu.

Kutija sa jednim blisterom sa 10 film tableta.


Marocen, 500 mg, film tablete

Ovalne film tablete bele boje, sa podeonom crtom sa obe strane, na prelomu bele boje. Kutija sa jednim blisterom sa 10 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač

HEMOFARM A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Marocen, 250 mg, film tablete

515-01-7010-12-001 od 04.07.2013.


Marocen, 500 mg, film tablete

515-01-01398-14-001 od 15.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z