FISKocr

VAL PLUS


UPUTSTVO ZA LEK∆ VAL® PLUS, film tablete, 80/12,5 mg Pakovanje: ukupno 28kom, blister, 2 x 14kom Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

∆ VAL® PLUS, film tablete, 28 x 80/12,5 mg


INN

valsartan, hidrohlortiazid


Za lekove koji se izdaju samo na lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VAL PLUS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VAL PLUS

 3. Kako se upotrebljava lek VAL PLUS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VAL PLUS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VAL PLUS I ČEMU JE NAMENJEN


  VAL® PLUS film tablete sadrže dve aktivne supstance: valsartan i hidrohlortiazid, koje se koriste u lečenju povišenog krvnog pritiska (hipertenzija).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VAL PLUS

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  VAL PLUS film tablete ne smete da upotrebljavate ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VAL PLUS

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek VAL PLUS. Ne prekidajte tretman dok se ne

  posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Lek se primenjuje oralnim putem.


  Bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom veoma često ne osećaju bilo kakve simptome, čak se u potpunosti osećaju normalno. Baš zbog gore navedenih razloga, veoma je važno da poštujete uputstva Vašeg lekara i da uzimate propisane doze leka, čak i ako se bolje osećate.


  Vaš lekar će Vam reći tačno koliko tableta leka VAL PLUS treba da uzmete. Vaš lekar će proceniti na osnovu stanja Vaše bolesti i Vašeg odgovora na lečenje, da li će Vam propisati manju ili veću dozu leka.


  Film tablete treba progutati cele, bez žvakanja, sa čašom vode, sa ili bez hrane, svaki dan u isto vreme, obično ujutro.


  Uobičajena doza je jedna VAL PLUS 80/12,5 mg film tableta, jednom dnevno.


  Nemojte sami da prekidate primenu leka ili menjate dozu, bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.


  Ako ste uzeli više leka VAL PLUS nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka VAL PLUS nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Recite lekaru ili drugom zdravstvenom radniku, što je moguće pre, da ste uzeli veće doze leka od

  propisanih. Ukoliko je neko drugi uzeo Vaš lek greškom, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili najbližu hitnu službu.


  Ukoliko osetite jaku vrtoglavicu i/ili slabost, lezite i odmah pozovite Vašeg lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek VAL PLUS


  U slučaju da ste zaboravili da uzmete VAL PLUS film tabletu, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko je došlo vreme da uzmete Vašu sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu. Nemojte da uzimate duplu dozu leka VAL PLUS kako bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek VAL PLUS


  Nagli prekid primene leka VAL PLUS može dovesti do pogoršanja Vašeg pritiska. Nemojte prekidati primenu leka dok se ne konsultujete sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i VAL PLUS film tablete mogu da prouzrokuju neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju.


  Pojedina neželjena dejstva se mogu javiti sa sledećom učestalošću:


 5. KAKO ČUVATI LEK VAL®PLUS


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je utisnut na pakovanju (2 godine).


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe! Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja dece.


  Čuvati na temperaturi do 300 C u originalnom pakovanju, zaštićen od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VAL PLUS


Aktivna supstanca je valsartan i hidrohlortiazid.


Jedna VAL PLUS 80/12,5 mg film tableta sadrži 80 mg valsartana i 12,5 mg hidrohlortiazida.


Pomoćne supstance:


Tabletno jezgro


celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza natrijum; povidon; talk; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Film omotač


polivinil alkohol; talk; titan-dioksid (boja E171); makrogol 3350; lecitin; gvožđe(III)-oksid, crveni (boja E172); gvožđe(III)-oksid, žuti (boja E172); gvožđe(III)-oksid, crni (boja E172).


Kako izgleda lek VAL PLUS i sadržaj pakovanja


Film tableta.


VAL PLUS 80/12,5 mg duguljaste, bikonveksne film tablete su ružičaste boje, sa utisnutom oznakom V na jednoj strani i utisnutom oznakom H na drugoj strani.


VAL PLUS 80/12,5 mg film tableta: primarno pakovanje u PVC/PE/PVDC- Aluminijumski blister, 28 film tableta (2 blistera sa 14 film tableta), u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Val Plus, film tableta, 28 x (80mg/12,5mg): 515-01-6084-09-001 od 04.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z