Apoteke Apoteke
boehringer
Apoteke

Tinalvo


UPUTSTVO ZA LEK


∆ Tinalvo®, film tableta, 250 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


∆ Tinalvo®, film tableta, 500 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


∆ Tinalvo®, film tableta, 1000 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Proizvođač: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


∆ Tinalvo®, 250 mg, film tableta

∆ Tinalvo®, 500 mg, film tableta

∆ Tinalvo®, 1000 mg, film tableta


INN: levetiracetam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tinalvo i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tinalvo

 3. Kako se upotrebljava lek Tinalvo

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tinalvo

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TINALVO I ČEMU JE NAMENJEN

  Tinalvo film tableta je antiepileptik (lek koji se koristi za lečenje epileptičkih napada). Lek Tinalvo se primenjuje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TINALVO


  Lek Tinalvo se koristi kod odraslih i dece starije od 12 godina.


  Lek Tinalvo ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TINALVO


  Uvek uzimajte lek Tinalvo tačno onako kako Vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni ili imate pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Lek Tinalvo se mora uzimati dva puta dnevno, jednom ujutro i jednom uveče, približno u isto vreme svakog dana.

  Uzimajte onoliko tableta koliko Vam je lekar propisao.


  Monoterapija

  Doziranje kod odraslih i adolescenata (od 16 godina starosti):

  Uzmite onoliko tableta koliko Vam je lekar propisao.


  Primer: ako je Vaša dnevna doza 1000 mg, možete uzeti 2 tablete od 250 mg ujutru i 2 tablete od 250 mg uveče.


  Dodatna terapija

  Doziranje kod odraslih i adolescenata (12 do 17 godina) sa telesnom masom 50 kg ili više:


  Primer: ako je Vaša dnevna doza 2000 mg, možete uzeti jednu tabletu od 1000 mg ujutru i jednu tabletu od 1000 mg uveče.


  Doziranje kod adolescenata (12 do 17 godina) sa telesnom masom manjom od 50 kg: Dajte svom detetu onoliko tableta koliko je lekar propisao.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Tinalvo može izazvati neželjena dejstva, mada ne moraju svi da ih dobiju.

  Neka neželjena dejstva se mogu češće javiti na početku terapije ili nakon povećanja doze leka Tinalvo i to su pospanost, umor i nesvestica. Ova se dejstva ipak vremenom smanjuju.


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) vezana za lek Tinalvo su:

 5. KAKO ČUVATI LEK TINALVO


  Čuvajte lek Tinalvo van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Ne koristite lek posle isteka roka upotrebe označenog na kartonskoj kutiji i blisteru. Isticanje roka upotrebe odnosi se na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u otpadne vode domaćinstva ili đubre. Pitajte svog farmaceuta kako da uništite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći zaštiti životne okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tinalvo


Aktivna supstanca je levetiracetam.


Tinalvo, 250 mg: Svaka film tableta sadrži 250 mg levetiracetama. Tinalvo, 500 mg: Svaka film tableta sadrži 500 mg levetiracetama. Tinalvo, 1000 mg: Svaka film tableta sadrži 1000 mg levetiracetama.


Ostali sastojci su:


U sastavu jezgra tablete:

skrob, kukuruzni; povidon; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni; magnezijum-stearat.


U sastavu filma tablete:

Tinalvo, 250mg: Opadry blue 03B50643 (hipromeloza 6cP, titan-dioksid, makrogol 400, aluminijumski lak indigo karmin (E 132))

Tinalvo, 500mg: Opadry Yellow 03B52573 (hipromeloza 6cP, titan-dioksid, makrogol 400, gvođe-oksid, žuti

(E 172))

Tinalvo,1000mg: Opadry White 04F58804 (hipromeloza 15cP, titan-dioksid, makrogol 6000)


Kako izgleda lek Tinalvo i sadržaj pakovanja


Tinalvo, 250 mg su svetlo plave, bikonveksne film tablete oblika kapsule. Tinalvo, 500 mg su žute, bikonveksne film tablete oblika kapsule. Tinalvo, 1000 mg su bele, bikonveksne film tablete oblika kapsule.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PE/PVDC – aluminijumski blister.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 6 blistera sa po 10 tableta, ukupno 60 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Alvogen d.o.o. Barice, Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija Proizvođač: Alvogen d.o.o. Barice, Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Tinalvo, 250 mg: 515-01-6421-11-001 od 26.03.2013.

Tinalvo, 500 mg: 515-01-6424-11-001 od 26.03.2013.

Tinalvo, 1000 mg: 515-01-6427-11-001 od 26.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines