FISKocr

Alvotadin


UPUTSTVO ZA LEK


Alvotadin®, film tableta, 5mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Alvotadin® 5 mg, film tableta


INN: desloratadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alvotadin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alvotadin

 3. Kako se upotrebljava lek Alvotadin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alvotadin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALVOTADIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Alvotadin je lek protiv alergije koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i pratećih simptoma.


  Lek Alvotadin ublažava simptome alergijskog rinitisa (upala nosnih puteva izazvana alergijom, na primer, polenska groznica i alergija na grinje) kao što su kijanje, svrab ili curenje iz nosa, svrab nepca i crvenilo, svrab i suzenje očiju.


  Lek Alvotadin se takođe koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa urtikarijom (promene na koži usled alergije). Ti simptomi uključuju koprivnjaču i svrab kože.


  Simptomi su ublaženi tokom čitavog dana, što Vam pomaže da normalno obavljate svoje dnevne aktivnosti i da normalno spavate.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALVOTADIN


  Lek Alvotadin ne smete koristiti:


  − ako ste preosetljivi (alergični) na desloratadin, na bilo koji od ostalih sastojaka leka ili na loratadin. Alvotadin tablete su namenjene za primenu kod odraslih i adolescenata (uzrasta od 12 godina i starijih).


  Kada uzimate lek Alvotadin, posebno vodite računa:


  − ako imate oslabljenu funkciju bubrega.


  Posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe leka Alvotadin ukoliko se ovo odnosi na Vas, ili ukoliko niste sigurni.


  Primena drugih lekova


  Recite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Nisu poznate interakcije leka Alvotadin sa drugim lekovima.


  Uzimanje leka Alvotadin sa hranom ili pićima


  Lek Alvotadin se može uzeti uz obrok ili na prazan želudac.


  Primena leka Alvotadin u periodu trudnoće i dojenja


  Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka za vreme trudnoće i dojenja. Ne preporučuje se uzimanje leka Alvotadin u toku trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Alvotadin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ako se uzme u preporučenoj dozi, lek Alvotadin ne bi trebalo da izazove pospanost ili smanjenje budnosti. Međutim, vrlo retko neke osobe mogu osetiti pospanost, koja može uticati na njihovu sposobnost upravljanja motornim vozilima ili mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Alvotadin


  Nije primenljivo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALVOTADIN


  Odrasli i adolescenti (uzrast 12 godina i stariji):


  Uzeti jednu tabletu jednom dnevno. Progutati celu tabletu uz čašu vode, bez obzira na vreme obroka.


  Lekar će odrediti od kojeg tipa alergijskog rinitisa bolujete, pa će u skladu sa tim odlučiti koliko bi dugo trebalo da uzimate lek Alvotadin.


  Ako bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni manje od 4 dana u nedelji ili manje od 4 nedelje), lekar će dati preporuku o trajanju lečenja nakon procene Vaše istorije bolesti. Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni 4 ili više dana u nedelji i duže od 4 nedelje), lekar Vam može propisati dugotrajnije lečenje.


  Dužina lečenja urtikarije razlikuje se od pacijenta do pacijenta i zato sledite uputstva svog lekara.


  Ako ste uzeli više leka Alvotadin nego što je trebalo


  Uzimajte lek Alvotadin samo na način kako Vam je propisano. Ne bi trebalo da se jave ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više leka Alvotadin nego što Vam je propisano, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Alvotadin


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće, a zatim lek nastavite da uzimate po uobičajenom rasporedu uzimanja. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka Alvotadin, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Alvotadin


  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i lek Alvotadin može izazvati neželjena dejstva.


  Kod odraslih, neželjena dejstva su bila otprilike ista kao neželjena dejstva prijavljena kod pacijenata koji su koristili placebo. Međutim, umor, suva usta i glavobolja su bila neželjena dejstva koja su češće prijavljivana kod upotrebe leka Alvotadin nego kod placeba. Kod adolescenata, najćešće prijavljeno neželjeno dejstvo je glavobolja.


  U postmarketinškom periodu praćenja leka Alvotadin, vrlo retko su prijavljeni slučajevi teških alergijskih reakcija (otežano disanje, zviždanje u plućima, svrab, urtikarija i otok) i osipa. Takođe, veoma retko su prijavljeni slučajevi kao što su: lupanje srca, ubrzan rad srca, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, naduvenost stomaka, proliv, vrtoglavica, pospanost, nemogućnost spavanja, bol u mišićima, halucinacije, epileptički napadi, uznemirenost sa nevoljnim pokretima tela, zapaljenje jetre i poremećaj funkcije jetre.


  Ako se bilo koje gore navedeno neželjeno dejstvo pojača ili ako primetite bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, potrebno je da obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ALVOTADIN


  Lek čuvajte van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alvotadin


Jedna film tableta sadrži 5 mg desloratadina.


Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; kukuruzni skrob, delimično preželatinizovan; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Film (Opadry blue 03A30735): hipromeloza 6cp; titan-dioksid (E171); celuloza, mikrokristalna; stearinska kiselina; indigotin (E132).


Kako izgleda lek Alvotadin i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete, plave boje.

Pakovanje: Alvotadin film tablete se nalaze u transparentnom PVC/PE/PVDC-aluminijumskom blisteru. Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija u koju je upakovan 1 blister sa 10 tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole

Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Proizvođač

Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6312-11-001 od 19.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z