Moozeeck

LYSOBACT


UPUTSTVO ZA LEK


LYSOBACT®, komprimovana lozenga, 20 mg + 10 mg

Pakovanje: blister, 3x10 komprimovanih lozengi


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61 b


LYSOBACT® 20 mg + 10 mg komprimovana lozenga lizozim-hidrohlorid,piridoksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek LYSOBACT, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek LYSOBACT i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LYSOBACT

 3. Kako se upotrebljava lek LYSOBACT

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LYSOBACT

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK LYSOBACT I ČEMU JE NAMENJEN


Lek LYSOBACTsadrži dve aktivne supstance koje se zovu lizozim i piridoksin. Pripada grupi lekova koji

koji deluju na respiratorni sistem – lokalni antiseptik.


LYSOBACTse koristi kao pomoćna lokalna terapija u lečenju ograničenih bolesti sluznice usta i dela ždrela, uključujući i afte.


2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LYSOBACT


Lek LYSOBACT ne smete koristiti:Kada uzimate lek LYSOBACT, posebno vodite računa:


Primenom velikih doza piridoksina (vitamina B6) tokom dužeg vremenskog perioda (više meseci, ili čak godina) mogu se javiti trnci, poremećaj ravnoteže, drhtanje ruku i stopala, te otežana koordinacija pokreta, koji se obično povlače nakon prestanka primene leka.


Ovaj lek ne smete primenjivati duže od 5 dana, s obzirom da bi lek mogao dovesti do poremećaja ravnoteže normalne mikroflore usne šupljine sa rizikom širenja bakterijske ili gljivične infekcije.


Bolesti sluznice usta i dela ždrela

U slučaju pojave drugih simptoma (temperatura, gnojni ispljuvak, otežano gutanje), pogoršanja ovih simptoma ili ukoliko ne dođe do poboljšanja u roku od 5 dana, posavetujte se s Vašim lekarom.


Afte

U slučaju ako se lezije prošire, njihovo trajanje produži ili u slučaju nastanka temperature,

odmah se posavetujte s Vašim lekarom.


Primena drugih lekova


Kažite svom lekaru ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.Uzimanje leka LYSOBACT sa hranom ili pićima Uzimanje hrane ili napitaka nema uticaja na delovanje leka. Primena leka LYSOBACT u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Kao mera opreza, preporučuje se da se ovaj lek ne primenjuje tokom trudnoće.

S obzirom da nema dovoljno podataka o izlučivanju lizozima u majčino mleko, te na veliki udeo

piridoksina u leku, primenu ovog leka treba izbegavati za vreme dojenja.


Uticaj leka LYSOBACT na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


LYSOBACT nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima lekaLYSOBACT


Lek LYSOBACT sadrži laktozu.

U slučaju netolerancije na neki od šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LYSOBACT

  LYSOBACT komprimovane lozenge nisu pogodne za primenu kod dece mlađe od 6 godina. Doziranje:

  Uobičajena doza je 6 do 8 komprimovanih lozengi tokom dana. Između svakog uzimanja mora postojati razmak od najmanje 1 sata.


  Način primene:

  Komprimovane lozenge treba ostaviti da se polako istope ispod jezika.

  Ukoliko simptomi potraju duže od 5 dana i/ili u slučaju nastanka visoke temperature, posavetujte se sa Vašim lekarom.


  Ako ste uzeli više leka LYSOBACT nego što je trebalo


  Primenom velikih doza leka tokom dužeg vremenskog perioda (više meseci, ili čak godina) moguća je pojava periferne neuropatije (trnci, drhtanje ruku i stopala, mišićna slabost) koja se obično povlači nakon prestanka primene leka.


  U slučaju predoziranja odmah se javite svome lekaru, kako bi Vam mogao pružiti pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek LYSOBACT


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite. Međutim, ako se bliži vreme za sledeću dozu, preskočite zaboravljenu dozu. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili zaboravljenu.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek LYSOBACT


  Ukoliko naglo prestanete uzimanje ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek LYSOBACT, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Može doći do pojave alergijskih reakcija kao što su:


 3. KAKO ČUVATI LEK LYSOBACT


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  5 (pet) godina.


  Nemojte koristiti lek LYSOBACT posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja.


 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LYSOBACT

1 komprimovana lozenga sadrži:

20 mg lizozim-hidrohlorida i 10 mg piridoksin-hidrohlorida


Ostali sastojci su: laktoza monohidrat, tragakanta, magnezijum-stearat, saharin-natrijum i vanilin.


Kako izgleda lek LYSOBACTi sadržaj pakovanja


Okrugle, bele do skoro bele komprimovane lozenge, glatkih površina sa podeonom crtom sa jedne strane, prečnika 8 mm.


Blister od Al/PVC folije.U kutiji se nalaze tri blistera sa po 10 komprimovanih lozengi.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b. Proizvođač: Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


LYSOBACT; 20mg+10mg; 30 komprimovanih lozengi: 515-01-4842-11-001 od 21.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z