Moozeeck

Lioton 1000


UPUTSTVO ZA LEK


Lioton 1000 gel

1000 i.j./g

Pakovanje: tuba, 1 x 20 g

Pakovanje: tuba, 1 x 30 g

Pakovanje: tuba, 1 x 50 g

Pakovanje: tuba, 1 x 100 g

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: A. Menarini, Manufacturing Logistics and Services S r.l.


Adresa: Via Sette Santi 3, 50131 Firenca, Italija


Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd Adresa: Prilepska 1, Beograd, Srbija


Lioton 1000, 1000 i.j./g, gel

Heparin-natrijum


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Lioton 1000, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lioton 1000 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lioton 1000

 3. Kako se upotrebljava lek Lioton 1000

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lioton 1000

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lioton 1000 I ČEMU JE NAMENJEN


  Lioton 1000 gel je preparat koji sadrži heparin-natrijum u formi gela za spoljašnju upotrebu (nanosi se na kožu).

  Lioton 1000 gel je pogodan za simptomatsku terapiju oboljenja površinskih vena, kao što su na primer površinski tromboflebitis, površinski periflebitis, hronična venska insuficijencija, postoperativni varikoflebitis i sekvele safenektomije kao i za terapiju i olakšanje tegoba kod hematoma, otoka i bola koji su izazvani sportskim ili slučajnim povredama kao što su: modrice, isčašenja i uganuća i posle punkcije vena.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lioton 1000 gel


  Lek Lioton 1000 gel ne smete koristiti:


  Lioton 1000 gel se ne sme upotrebljavati kod poznate preosetljivosti na heparin ili na neku odpomoćnih supstanci u leku (videti deo: Šta sadrži lek Lioton 1000 gel u tački 6).


  Kada uzimate lek Lioton 1000 gel, posebno vodite računa:


  Treba pažljivo proceniti opravdanost upotrebe Lioton 1000 gela ako postoji hemoragija (unutrašnje krvarenje). Lioton 1000 gel ne treba upotrebljavati: u slučaju krvarenja, otvorenih rana, na sluznicama, niti na mestu infekcije u slučaju gnojnih procesa.


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Upotreba heparina-natrijuma može dodatno produžiti protrombinsko vreme kod pacijenata koji uzimaju oralne antikoagulanse..


  Uzimanje leka Lioton 1000 gel sa hranom ili pićima


  Nema posebnih upozorenja.


  Primena leka Lioton 1000 gel u periodu trudnoće i dojenja


  Nema specifičnih podataka o upotrebi ovog leka tokom perioda trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Lioton 1000 gel na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lioton 1000 gel ne utiče na opreznost i stoga nema uticaja na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Lioton 1000 gel


  Lioton 1000 gel sadrži pomoćne materije metil-parahidroksibenzoat i propil-parahidroksibenzoat i ne sme se upotrebljavati kod pacijenata koji imaju alergije na parahidroksibenzoate.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lioton 1000 gel


  Lek koristite prema ovom uputstvu osim u slučaju da Vas je lekar drugačije posavetovao. Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da koristite lek Lioton 1000 gel.


  Kod lokalizovanih trauma i povreda (hematomi, infiltrati, otoci) Lioton 1000 gel se može primenjivati do povlačenja simptoma.


  Kod početnih simptoma venske insuficijencije (osećaj težine i bola u nogama, otok vena) Lioton 1000 gel se može primenjivati tokom 1 -3 nedelje u zavisnosti od intenziteta simptoma.


  Kod hronične venske insuficijencije (varikozne dilatacije, površinski periflebitis, površinski tromboflebitis) Lioton 1000 gel se može primenjivati tokom 2 -4 nedelje u zavisnosti od intenziteta simptoma.


  Kod postoperativnog varikoflebitisa i sekvela safenektomije Lioton 1000 gel se može primenjivati tokom 3 -6 nedelja u zavisnosti od intenziteta simptoma.


  Lekar treba da proceni potrebu za daljim nastavkom terapije.


  Ukoliko mislite da lek Lioton 1000 gel suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Gel naneti jednom do tri puta dnevno u tankom sloju dužine 3 - 10 cm uz blago utrljavanje zahvaćenog područja. Usled ograničenog iskustva i na osnovu dostupnih podataka, gel ne treba primenjivati kod dece.

  Ako ste uzeli više leka Lioton 1000 gel nego što je trebalo


  Nije prijavljena pojava predoziranja. U slučaju predoziranja, efekat heparina se može neutralizovati protamin sulfatom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lioton 1000 gel


  U tom slučaju možete u bilo koje vreme da nadoknadite propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lioton 1000 gel


  U tom slučaju smetnje se mogu ponovo vratiti.

  Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, pitajte svoga lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lioton 100 gel ima dobru lokalnu i opštu podnošljivost.

  Veoma su retke alergijske reakcije na heparin pri upotrebi na koži. Međutim, u izolovanim slučajevima, mogu se javiti reakcije preosetljivosti kao što su crvenilo kože i svrab, koje obično nestaju ubrzo nakon prekida primene leka.


 5. KAKO ČUVATI LEK Lioton 1000 gel


  Držati lek Lioton 1000 gel van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 5 godina.


  Lek Lioton 1000 gel se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na tubi i kutiji. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.

  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 250C.


  Nakon prvog otvaranja rok upotrebe je 6 meseci ukoliko se lek čuva u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svoga farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lioton 1000 gel

Aktivna supstanca je heparin-natrijum.

1 g gela sadrži 1000 i.j. heparin-natrijuma.


Ostale pomoćne supstance su:

Karbomer 940; Metil-parahidroksibenzoat; Propil-parahidroksibenzoat; aroma narandže, ulje; ulje lavande; Trietanolamin.


Kako izgleda lek Lioton 1000 gel i sadržaj pakovanja


Bezbojan ili slabo žućkast, skoro providan gel, aromatičnog mirisa. Lioton 1000 gel je dostupan u pakovanju od 20 g, 30 g, 50 g, 100 g gela Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd, Prilepska 1, Beograd


Proizvođač:

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S r.l. Via Sette Santi 3, 50131 Firenca, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2012.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta. Broj i datum dozvole:

Lioton 1000, gel, 1x20 g, 1000 i.j./g: 515-01-0343-12-001 od 10.10.2012.

Lioton 1000, gel, 1x30 g, 1000 i.j./g: 515-01-0345-12-001 od 10.10.2012.

Lioton 1000, gel, 1x50 g, 1000 i.j./g: 515-01-0348-12-001 od 10.10.2012.

Lioton 1000, gel, 1x100 g, 1000 i.j./g: 515-01-0349-12-001 od 10.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z