FISKocr

VIGAMOX


UPUTSTVO ZA LEK


VIGAMOX®, kapi za oči, rastvor, 5 mg/mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica sa kapaljkom, 1 x 5 mLProizvođač:


Adresa:

 1. ALCON-COUVREUR N.V.


 2. ALCON CUSI S.A.


 1. Rijksweg 14, Puurs, Belgija


 2. Camil Fabra 58, El Masnou, Barselona, Španija


  Podnosilac zahteva: Alcon Pharmaceuticals Ltd. Predstavništvo


  Adresa: Vladimira Popovića 40, Beograd


  VIGAMOX® , 5 mg/mL, kapi za oči, rastvor moksifloksacin


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VIGAMOX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VIGAMOX

 3. Kako se upotrebljava lek VIGAMOX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VIGAMOX

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VIGAMOX I ČEMU JE NAMENjEN


  VIGAMOX kapi za oči koriste se za lečenje bakterijske infekcija oka (konjunktivitis).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIGAMOX


  Lek VIGAMOX ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIGAMOX

  Uvek upotrebljavajte VIGAMOX tačno prema uputstvima Vašeg lekara. Obratite se vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko imate pitanja.


  Uobičajena doza je:


  Odrasli, uključujući starije i decu: 1 kap u inficirano oko ili oči, 3 puta dnevno (ujutru, u podne i uveče).


  VIGAMOX se može koristiti kod dece, kod pacijenata starijih od 65 godina i pacijenata koji imaju problem sa bubrezima ili jetrom. Postoji jako malo podataka o upotrebi ovog leka kod novorođenčadi i njegova upotreba se ne preporučuje kod novorođenčadi.


  Koristite VIGAMOX u oba oka samo ako Vam je tako savetovao lekar. VIGAMOX koristite samo za ukapavanje u oko.


  Infekcija se obično povlači u roku od 5 dana. Ukoliko ne primetite poboljšanje, obratite se lekaru. Treba da nastavite sa korišćenjem kapi još 2-3 dana ili prema savetu lekara.  Ako ste uzeli više leka VIGAMOX nego što je trebalo, isperite mlakom vodom. Ne ukapavajte ponovo kapi sve dok ne dođe vreme sa sledeću redovnu dozu.


  Ako ste slučajno progutali VIGAMOX posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek VIGAMOX, nastavite sa sledećom dozom po planu. Ne koristite duplu dozu da nadoknadite propuštenu dozu.


  Ako koristite neke druge kapi, napravite pauzu od 5 minuta između stavljanja VIGAMOX i drugih kapi. Ako imate dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, posavetujte se Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, VIGAMOX može da izazove neželjena dejstva, iako ih ne dobiju svi.


  Obično možete nastaviti sa upotrebom kapi, ukoliko efekti nisu ozbiljni ili ako patite od teške alergijske reakcije. Ukoliko dobijete tešku alergijsku reakciju i ako se javi nešto od navedenog prestanite da koristite VIGAMOX i odmah se javite lekaru: oticanje ruku, stopala, zglobova, lica, usana, usta ili grla što može dovesti do otežanog gutanja ili disanja, osipa ili koprivnjače, veliki plikovi ispunjeni tečnošću, rane i ulceracije.


  Česta neželjena dejstva

  (kod 1 do 10 pacijenata od 100)


  Dejstava na oko: bol u oku, iritacija oka, suvo oko, svrab oka, crvenilo oka Opšta neželjena dejstva: poremećaj ukusa

  Povremena neželjena dejstva

  (kod 1 do 10 pacijenata od 1000)


  Dejstava na oko: poremećaj rožnjače, upala površine oka ili ožiljavanje, pucanje krvnih sudova u oku, upale ili infekcije konjunktiva, abnormalan osećaj u oku, zamućen ili smanjen vid, otok oka, promene očnih kapaka, svrab, crvenilo ili otok


  Opšta neželjena dejstva: glavobolja, povraćanje, snižen nivo gvožđa u krvi, poremećaji vrednosti funkcionalnih testova jetre, bol, iritacija grla, poremećaj osećaja na koži, nelagodnost u nosu, osećaj knedle u grlu.

  Dodatna neželjena dejstva iz postmarketinškog iskustva koja su prijavljena, a za koje je frekvencija nepoznata: Dejstava u oku: infekcija oka, zamućenje površine oka, otok rožnjače, depoziti na površini oka, povišen očni

  pritisak, oštećenje na površini oka, alergija oka, sekrecija iz oka, pojačano suzenje, osetljivost na svetlo


  Opšta neželjena dejstva: gubitak daha, poremećaji srčanog ritma, ošamućenost, pojačani simptomi alergije, svrab, osip, crvenilo kože, mučnina

  Ako neko neženjeno dejstvo postane ozbiljno ili ukoliko se kod Vas pojave neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite vašeg lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK VIGAMOX


  Rok upotrebe


  3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 28 dana.

  Ne smete da upotrebljavate kapi van isteka roka upotrebe označenog na bočici i pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VIGAMOX

Aktivna supstanca je moksifloksacin.

Jedan mL kapi sadrži 5 mg moxifloksacina (kao moksifloksacin-hidrohlorid, 5,45 mg). Jedna kap sadrži 190 mikrograma moksifloksacina.


Pomoćne supstance: natrijum-hlorid, borna kiselina, prečišćena voda. Male količine natrijum-hidroksida i hlorovodonične kiseline mogu biti dodate da bi se podesla pH vrednost.


Kako izgleda lek VIGAMOX i sadržaj pakovanja


VIGAMOX je bistra, zelenkastožuta tečnost. U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 plastična bočica sa kapaljkom i zatvaračem sa navojem sa 5 mL rastvora i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Alcon Pharmaceuticals Ltd Predstavništvo Vladimira Popovića 40, Beograd


Proizvođač:

 1. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14, Puurs, Belgija


 2. ALCON CUSI S.A.

Camil Fabra 58, Barselona, Španija


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je

odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje samo na lekarski recept. Broj i datum dozvole:


515-01-8894-12-001 od 20.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z