Moozeeck

Nasonex


UPUTSTVOZA LEK


Nasonex®; sprej za nos, suspenzija; 0.05% Pakovanje: ukupno 18 g, bočica sa raspršivačem, 1 x 140 doza


Proizvođač: SCHERING-PLOUGH LABO N.V.


Adresa: Industriepark 30 – Zone A, Heist-op-den-Berg, Belgija


Podnosilac zahteva: MERCK SHARP & DOHME D.O.O.


Adresa: Omladinskih brigada 90a/1400, 11070 Beograd, Srbija


Nasonex; 0.05%; sprej za nos, suspenzija INN Mometazon

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nasonex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nasonex

 3. Kako se upotrebljava lek Nasonex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nasonex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NASONEX I ČEMU JE NAMENjEN


  Šta je Nasonex?

  Nasonex sprej za nos sadrži mometazonfuroat koji pripada grupi lekova koji se zovu kortikosteroidi. Mometazonfuroat ne sme da se meša sa takozvanim „anaboličkim“ steroidima koje zloupotrebljavaju neki sportisti, a koji se uzimaju u obliku tableta ili injekcija. Kada se mala količina mometazonfuroata aplikuje (primeni) u nos pomaže da se ublaže upala, kijanje, svrab, začepljenost ili curenje nosa.


  Čemu je Nasonex namenjen?

  Nasonex se koristi kod odraslih osoba i dece uzrasta od 6 godina i starijih, a za lečenje simptoma polenske groznice (koja se takođe naziva sezonski alergijski rinitis) i celogodišnjeg rinitisa.

  Kod odraslih osoba uzrasta od 18 godina i starijih, Nasonex se takođe koristi za lečenje nazalnih polipa.


  Šta su to polenska groznica i celogodišnji rinitis?

  Polenska groznica, koja se javlja u određenom periodu godine, je alergijska reakcija koju uzrokuje udisanje

  polena sa drveća, trave, korova, ili udisanje buđi i gljivičnih spora. Celogodišnji rinitis se javlja tokom cele godine, a simptome može da izazove osetljivost na različite stvari, uključujući grinje iz kućne prašine, životinjsku dlaku, perje i određene vrste hrane. Ove alergijske reakcije dovode do pojave curenja nosa i kijanja, i uzrokuju oticanje sluzokože nosa što dovodi do osećaja začepljenosti nosa. Nasonex smanjuje otok i nadraženost u nosu i, na taj način, ublažava kijanje, svrab, začepljenost ili curenje nosa.


  Šta su to nazalni polipi?

  Nazalni polipi su male izrasline na sluzokoži nosa i obično zahvataju obe nozdrve. Glavni simptom je osećaj začepljenosti nosa koji može da oteža disanje kroz nos. Takođe može da dođe do curenja vodenog sekreta iz nosa, osećaja da se nešto sliva niz grlo i gubitka osećaja ukusa i mirisa. Nasonex smanjuje zapaljenje u nosu i, na taj način, dovodi do postepenog smanjivanja polipa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NASONEX

  Lek Nasonex ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NASONEX


  Uvek koristite Nasonex tačno onako kako Vam je to rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate lek proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Ne smete da koristite veću dozu ili da koristite sprej češće ili duže nego što Vam je to rekao Vaš lekar.Priprema spreja za nos za upotrebu


Vaš Nasonex sprej za nos ima zaštitni poklopac koji štiti mlaznicu i održava je čistom. Pre upotrebe spreja treba da skinete ovaj poklopac i da ga vratite nazad nakon upotrebe.


Ako koristite sprej po prvi put treba da ga prvo aktivirate tako što ćete istisnuti sprej 10 puta sve dok se ne postigne fini, jednolično raspršeni mlaz:

 1. Nežno protresite bočicu.

 2. Postavite kažiprst i srednji prst tako da obuhvatite mlaznicu sa obe strane, a palac treba da bude postavljen ispod bočice. Ne smete da probodete aplikator.

 3. Mlaznicu usmerite od sebe, a zatim pritisnite nadole prstima da biste raspršili sprej.


Ako niste koristili sprej 14 dana ili duže, morate da ponovo aktivirate bočicu tako što ćete istisnuti sprej 2 puta sve dok se ne postigne fin, jednolično raspršeni mlaz.


Pri uobičajenoj dozi od dve aplikacije u svaku nozdrvu jednom dnevno, a za lečenje polenske groznice i celogodišnjeg rinitisa i nazalnih polipa, ovaj proizvod može da omogući dovoljan broj doza za 35 dana terapije.


Kako da koristite Vaš sprej za nos


 1. Nežno protresite bočicu i skinite zaštitni poklopac (Slika 1.).


  Slika 1.


 2. Nežno izduvajte nos.


 3. Zatvorite jednu nozdrvu i stavite mlaznicu u drugu nozdrvu kako je to prikazano na slici (Slika 2.). Malo nagnite glavu unapred istovremeno držeći bočicu u uspravnom položaju.


  Slika 2.


 4. Počnite nežno i lagano da udišete kroz nos i, tokom udisanja, aplikujte fin, jednolično raspršen mlaz u nos tako što ćete JEDNOM pritisnuti prstima prema dole.


 5. Izdahnite na usta. Ponovite korak 4 da biste udahnuli drugi mlaz kroz istu nozdrvu.


 6. Izvadite mlaznicu iz nozdrve i izdahnite na usta.


 7. Ponovite korake od 3 do 6 na drugoj nozdrvi (Slika 3.).


Slika 3.


Kada završite sa korišćenjem spreja, pažljivo obrišite mlaznicu čistom maramicom i vratite zaštitni poklopac.


Čišćenje spreja za nos


Važno je da redovno čistite Vaš sprej za nos jer, ako to ne činite, on neće ispravno raditi. Odstranite zaštitni poklopac i pažljivo skinite mlaznicu. Operite mlaznicu i zaštitni poklopac u toploj vodi, a zatim isperite mlazom vode pod česmom. Ne smete da pokušavate da odblokirate nazalni aplikator umetanjem igle ili nekog drugog oštrog predmeta zato što to može da ošteti aplikator i dovede do toga da ne možete da primenite ispravnu dozu leka. Ostavite mlaznicu i zaštitni poklopac da se osuše na nekom toplom mestu. Vratite mlaznicu nazad na bočicu i vratite zaštitni poklopac. Prilikom prve upotrebe nakon čišćenja sprej mora da se ponovo aktivira istiskivanjem 2 mlaza.

Ako ste uzeli više leka Nasonex nego što je trebalo

Obavestite Vašeg lekara ako slučajno uzmete više leka nego što Vam je rečeno.


Ako koristite steroide tokom dužeg vremena ili u velikim količinama oni mogu, u retkim slučajevima, da utiču na neke Vaše hormone. Kod dece mogu da imaju uticaj na rast i razvoj.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Nasonex

Ako ste zaboravili da primenite svoj sprej za nos u za to određeno vreme, primenite ga čim se setite, a zatim nastavite sa primenom na uobičajeni način. Nemojte da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Nasonex

Kod nekih pacijenata Nasonex treba da počne da olakšava simptome u vremenu od 12 sati nakon uzimanja prve doze; međutim, moguće je da se potpuna korisnost terapije postigne tek nakon dva dana. Veoma je važno da redovno koristite Vaš sprej za nos. Nemojte da prekidate sa lečenjem čak iako se osećate bolje, osim ukoliko Vam to ne kaže Vaš lekar.


Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Nasonex može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata koji uzimaju lek.


  Retko može da dođe do pojave reakcija neposredne preosetljivosti (alergijske reakcije) nakon upotrebe ovog leka. U veoma retkim slučajevima ove reakcije mogu da budu ozbiljne. Ako dobijete zviždanje u plućima ili otežano disanje, odmah potražite lekarsku pomoć.


  U retkim slučajevima terapija kortikosteroidnim sprejom za nos kao što je to Nasonex dovela je do povećanja očnog pritiska (glaukom) i/ili katarakte, što je uzrokovalo poremećaj vida i oštećenje nosne pregrade koja razdvaja nozdrve. Ako uočite bilo koju od ovih neželjenih reakcija, obavestite o tome Vašeg lekara.


  Kada se kortikosteroidni nazalni sprejevi koriste u velikim dozama tokom dužeg vremena, neželjene reakcije se veoma retko pojavljuju usled apsorbovanja leka u organizmu.


  Ostale neželjene reakcije

  Nakon upotrebe nazalnog spreja većina ljudi nema nikakvih problema. Međutim, kod nekih osoba, nakon upotrebe leka Nasonex ili nakon upotrebe nekog drugog kortikosteroidnog nazalnog spreja, može da dođe do sledećih pojava:

 2. KAKO ČUVATI LEK NASONEX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Ne smete da koristite Nasonex nakon datuma isticanja koji je prikazan na bočici i na kartonskom pakovanju leka u produžetku naznake „Važi do:“. Datum isticanja odnosi se na poslednji dan u naznačenom mesecu.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 2 meseca. Nemojte da otvarate više od jedne bočice istovremeno.

  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25ºC. Ne zamrzavati.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nasonex


Aktivna supstanca leka Nasonex je mometazonfuroat (u obliku monohidrata). Jedna sprej doza sadrži 50 mikrograma mometazonfuroata (u obliku monohidrata).


Pomoćne supstance su: celuloza, disperzibilna; glicerol; natrijum-citrat; limunska kiselina, monohidrat; polisorbat 80; benzalkonijum-hlorid; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Nasonex i sadržaj pakovanja

Lek Nasonex je sprej za nos, u obliku suspenzije.


Unutrašnje pakovanje je bočica bele boje, od polietilena velike gustine, sa raspršivačem fiksnih doza/pumpicom za ručno aplikovanje od polipropilena i poklopcem. Bočica sa raspršivačem sadrži 18 g suspenzije (140 doza).


Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa raspršivačem.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

MERCK SHARP & DOHME D.O.O

Omladinskih brigada 90a/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

SCHERING-PLOUGH LABO N.V.

Industriepark 30 – Zone A, Heist-op-den-Berg, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03286-13-001 od 01.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z