Moozeeck

Lindynette 20


UPUTSTVO ZA LEK


Lindynette® 20; obložene tablete; 75mikrograma+20 mikrograma


Pakovanje: blister, 1x21 obloženih tableta Pakovanje: blister, 3x21 obloženih tableta


Proizvođač: GEDEON RICHTER PLC


Adresa: Budimpešta, Gyömroi út. 19-21, Mađarska

Podnosilac zahteva: RICHTER GEDEON NYRT-PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija.


Lindynette® 20; 75 mikrograma + 20 mikrograma; obložene tablete gestoden, etinilestradiol.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lindynette 20 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lindynette 20

 3. Kako se upotrebljava lek Lindynette 20

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lindynette 20

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK LINDYNETTE 20 I ČEMU JE NAMENJEN


Lindynette 20 je kombinovani oralni kontraceptiv koji sadrži dve vrste polnih hormona estrogen, etinilestradiol i progestagen, gestoden. Pouzdanost kontraceptivnog dejstva leka se postiže pridržavanjem režima doziranja koji je lekar propisao. Nakon prestanka uzimanja tableta moći ćete da zatrudnite.


Lindynette 20 kao i ostali hormonski kontraceptivi ne može vas zaštiti od HIV-a (AIDS-a) i drugih seksualno prenosivih oboljenja. To mogu samo kondomi.


Kako tableta deluje?


Kombinovane oralne kontraceptivne tablete kao što je Lindynette 20 sadrže hormone slične prirodnim hormonima estrogenu i progestagenu koji se stvaraju u vašem telu. Ovi hormoni sprečavaju trudnoću tako što utiču na smanjenje daljeg oslobađanja polnih hormona..


Kombinovani oralni kontraceptivi vas štite od trudnoće na tri načina:

 1. Sprečavanjem jajnika da izbaci jajnu ćeliju svakog meseca (ovulacija)

 2. Zgušnjavanjem tečnosti u grliću materice i time onemogućavaju spermu da prođe i dođe do jajne ćelije

 3. Menjaju unutrašnju površinu materice i time onemogućavaju da primi oplođenu jajnu ćeliju. Lek Lindynette 20 namenjen je odraslima ženama.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LINDYNETTE 20


Lek Lindynette 20 ne smete koristiti:


Recite svom lekaru odmah ako imate bilo koji od sledećih stanja dok uzimate Lindynette 20. Ako se javi bilo koji od sledećih stanja, dok uzimate Lindynette 20 odmah se obratite lekaru koji će odlučiti da li vam Lindynette 20 odgovara ili će vas posavetovati da koristite drugi metod kontracepcije.


-Eritema multiforme (poremećaj na koži)

-Hemolitički uremijski sindrom (bolest bubrega)


Nije poznata učestalost:

-Zapaljenjske bolesti creva (Kronova bolest, ulcerozni kolitis)

-Oštećenje ćelija jetre (npr. hepatitis, poremećaj funkcije jetre)


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK LINDYNETTE 20


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Lek se ne sme upotrebljavati posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju leka.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Svu neiskorišćenu količiniu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lindynette 20

Aktivne supstance su:


Svaka obložena tableta sadrži 75 mikrograma gestodena i 20 mikrograma etinilestradiola..


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete


Natrijum-kalcijum-edetat; Magnezijum-stearat;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Povidon;

Skrob, kukuruzni;

Laktoza, monohidrat; Film tablete:

Hinolin žuto (E 104); Povidon

Titan-dioksid (E 171);

Makrogol 6000; Talk;

Kalcijum-karbonat; Saharoza.


Kako izgleda lek Lindynette 20 i sadržaj pakovanja


Lindynette 20 obložene tablete su okrugle, bikonveksne, obložene tablete, svetložute boje. Unutrašnje pakovanje je Al/PVC/PVDC blister.

U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 blister sa 21 obloženom tabletom, ili 3 blistera sa po 21 obloženom tabletom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

RICHTER GEDEON NYRT-PREDSTAVNIŠTVO, Beograd, Vladimira Popovića 6, Srbija.


Proizvođač:

GEDEON RICHTER PLC, Budimpešta, Gyömroi út. 19-21, Mađarska.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Lindynette 20 1x21 tableta 515-01-05980-13-002 od 20.03.2014.

Lindynette 20 3x21 tableta 515-01-05982-13-001 od 20.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z