Moozeeck

ZYMBAKTAR


UPUTSTVO ZA LEK


ZYMBAKTAR® , 250 mg, film tablete ZYMBAKTAR® , 500 mg, film tablete Pakovanje: ukupno 14 komada


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


ZYMBAKTAR®, 250 mg, film tablete ZYMBAKTAR®, 500 mg, film tablete INN: klaritromicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek ZYMBAKTAR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ZYMBAKTAR

 3. Kako se upotrebljava lek ZYMBAKTAR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ZYMBAKTAR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZYMBAKTAR I ČEMU JE NAMENJEN


  Svaka film tableta leka ZYMBAKTAR sadrži 250 mg ili 500 mg klaritromicina. Klaritromicin pripada grupi lekova poznatoj pod nazivom makrolidni antibiotici. Antibiotici sprečavaju rast bakterija, koji su uzročnici različitih infekcija.

  ZYMBAKTAR film tablete se koriste za lečenje:

  1. infekcija disajnih puteva, kao što su bronhitis i upala pluća

  2. infekcija sinusa i grla

  3. infekcija kože i mekih tkiva

  4. čira dvanaestopalačnog creva udruženog sa infekcijom H.pylori


   ZYMBAKTAR film tablete se upotrebljavaju kod odraslih i dece starije od 12 godina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZYMBAKTAR


  Lek ZYMBAKTAR ne smete koristiti:


  ZYMBAKTAR film tablete nisu pogodne za upotrebu kod dece mlađe od 12 godina.


  Kada uzimate lek ZYMBAKTAR posebno vodite računa  ZYMBAKTAR film tablete se mogu istovremeno koristiti sa tabletama za kontracepciju.


  Uzimanje leka ZYMBAKTAR sa hranom ili pićima


  Uzimanje leka ZYMBAKTAR film tableta sa hranom i pićima ne utiče značajno na efekat leka.


  Primena leka ZYMBAKTAR u periodu trudnoće i dojenja


  Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili dojite, konsultujte Vašeg lekara pre nego što uzmete lek ZYMBAKTAR, s obzirom da nema podataka o njegovoj bezbednoj upotrebi u toku trudnoće i dojenja.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Primena leka ZYMBAKTAR kod dece i adolescenata


  ZYMBAKTAR film tablete nisu pogodne za upotrebu kod dece mlađe od 12 godina.


  Uticaj leka ZYMBAKTAR na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ukoliko uzimate lek ZYMBAKTAR film tablete možete osetiti vrtoglavicu ili pospanost. Ukoliko osetite bilo šta od navedenog nemojte upravljati motornim vozilom, ne upravljajte mašinama i ne izvodite aktivnosti koje zahtevaju posebnu pažnju.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka ZYMBAKTAR


  Lek ZYMBAKTAR film tablete kao pomoćnu supstancu sadrže propilenglikol, koji može izazvati simptome koji su slični simptomima nakon konzumiranja alkohola.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZYMBAKTAR


  Uvek uzimajte lek ZYMBAKTAR film tablete onako kako Vam je rekao lekar. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Nemojte davati lek ZYMBAKTAR film tablete deci mlađoj od 12 godina. Lekar će propisati drugi lek za Vaše dete.


  Uobičajen način doziranja je sledeći:


  Infekcije gornjih i donjih delova disajnih puteva, kože ili mekih tkiva

  Uobičajena doza leka ZYMBAKTAR film tableta kod odraslih i dece starije od 12 godina je 250 mg dva puta dnevno u trajanju od 6 do 14 dana (jedna tableta ujutru, jedna rano uveče). Lekar Vam može povisiti dozu na 500 mg dva puta dnevno kod težih infekcija.

  Tabletu treba progutati sa pola čaše vode.


  Helicobacter pylori infekcija, udružena sa čirom na dvanaestopalačnom crevu


  Postoji određeni broj kombinacija lekova koji se koriste u lečenju Helicobacter pylori infekcije, gde se lek ZYMBAKTAR film tablete koriste istovremeno sa još jednim ili dva leka. Uobičajeno vreme trajanja terapije je 6 do 14 dana.


  Kombinacije ovih lekova mogu biti:


  Kombinacija koju ste Vi dobili može se neznatno razlikovati od ovih prethodno pomenutih. Vaš lekar će odrediti koja kombinacija najviše odgovara Vašem stanju. Ukoliko niste sigurni koje tablete bi trebalo da uzimate i koliko drugo, obratite se Vašem lekaru za savet.


  Ako ste uzeli više leka ZYMBAKTAR nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli više tableta leka ZYMBAKTAR nego što Vam je preporučeno ili je Vaše dete slučajno popilo lek, odmah se javite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. U slučaju predoziranosti ovim lekom mogu se javiti povraćanje i bol u želucu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ZYMBAKTAR


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka u preporučeno vreme, uzmite je što je pre moguće. Ne uzimajte više tableta u danu nego što Vam je preporučio doktor.


  Ne prekidajte terapiju, čak i ukoliko se osećate bolje. Važno je da se pridržavate uputstva koje ste dobili od lekara. U protivnom Vam se simptomi bolesti mogu ponovo vratiti.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek ZYMBAKTAR, ® kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko Vam se javi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava u toku terapije lekom ZYMBAKTAR prekinite uzimanje leka i odmah se javite Vašem lekaru:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZYMBAKTAR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek ZYMBAKTAR posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji.


  Čuvanje:


  Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ZYMBAKTAR


ZYMBAKTAR, 250 mg, film tablete


Aktivne supstance su:

1 film tableta sadrži: klaritromicin 250 mg


Ostali sastojci su:

Jezgro: Celuloza, mikrokristalna, silikonizovana; Kroskarmeloza-natrijum; Povidon K 30; Celuloza, mikrokristalna (Avicel PH 101); Magnezijum-stearat.

Film: Hipromeloza 6cp; Talk; Titan-dioksid C.I. 47005:1; Neelilake Quinoline Yellow Lake C.I. 47005:1; Propilenglikol.


ZYMBAKTAR, 500 mg, film tablete


Aktivne supstance su:


1 film tableta sadrži: klaritromicin 500 mg


Ostali sastojci su:

Jezgro: Celuloza, mikrokristalna, silikonizovana; Kroskarmeloza-natrijum; Povidon K 30; Celuloza, mikrokristalna (Avicel PH 101); Magnezijum-stearat.

Film: Hipromeloza 6cp; Talk; Titan-dioksid C.I. 47005:1; Neelilake Quinoline Yellow Lake C.I. 47005:1; Propilenglikol.


Kako izgleda lek ZYMBAKTAR i sadržaj pakovanja


ZYMBAKTAR 250 mg, film tablete

Duguljaste, bikonveksne film tablete, svetlo žute boje. Blister pakovanje (PVC /PVdC -Al)

Pakovanje : ukupno 14 komada; blister, 2x7 komada


ZYMBAKTAR 500 mg, film tablete

Duguljaste, bikonveksne film tablete, svetlo žute boje. Blister pakovanje (PVC /PVdC -Al)

Pakovanje : ukupno 14 komada; blister, 2x7 komada


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar 2012


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Zymbaktar®,250mg: 515-01-2713-12-001 od 13.11.2012.

Zymbaktar®,500mg: 515-01-2714-12-001 od 13.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z