Moozeeck

Lamisil Once 1%


UPUTSTVO ZA LEK


Lamisil® Once 1%; rastvor za kožu; 10 mg/g Pakovanje: tuba, 1 x 4g


Proizvođač: NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA

Adresa: Route de l'Etraz, 1260 Nyon, Švajcarska

Podnosilac zahteva: CLINRES FARMACIJA D.O.O.

Adresa: Pariske komune 11/13, 11070 Beograd, Srbija


Lamisil® Once 1%, 10 mg/g, rastvor za kožu terbinafin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Lamisil Once 1%, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lamisil Once 1% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lamisil Once 1%

 3. Kako se upotrebljava lek Lamisil Once 1%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lamisil Once 1%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LAMISIL ONCE 1% I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Lamisil Once 1% sadrži aktivnu supstancu terbinafin koji spada u grupu antimikotika (lekovi za lečenje gljivica).


  Koristi se za jednokratno lečenje atletskog stopala (tinea pedis). Lamisil Once 1% deluje tako što ubija gljivice koje izazivaju atletsko stopalo (tinea pedis). Kada se nanese na stopalo, stvara providan film koji ostaje na koži i iz koga aktivna supstanca prodire u kožu.


  Kako daznate da li imate atletsko stopalo (tineapedis)?

  Atletsko stopalo (tinea pedis) nastaje samo na stopalima (najčešće oba, ali ne uvek). Obično počinje između nožnih prstiju, ali može se proširiti i oko nožnih prstiju, na tabane i sa strane stopala. Najčešća vrsta atletskog stopala (tinea pedis) uzrokuje pucanje i perutanje kože. Takođe, možete imati blagi otok, plikove ili vlažne rane, koje su često praćeni svrabom ili osećajem žarenja. Ako imate gljivičnu infekciju noktiju (gljivice u, i ispod nokta) sa promenom boje noktiju i promenom strukture nokta (debeo, ljuskav), posetite lekara jer Lamisil Once 1% NIJE prikladan za takvu vrstu infekcije. Tablete koje sadrže lek terbinafin, dostupne samo na recept, mogu da se koriste kod gljivičnih infekcija nokta.


  Ako niste sigurni da li su Vaši simptomi posledica atletskog stopala (tinea pedis), obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre nego što počnete da primenjujete Lamisil Once 1%.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LAMISIL ONCE 1%


  Lek Lamisil Once 1% ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LAMISIL ONCE 1%


  Lek Lamisil Once 1% uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u Uputstvu za lek. Ako niste sasvim sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za upotrebu na kožni. Samo za odrasle.

  Nemojte primenjivati kod pacijenata mlađih od 18 godina.


  Samo za jednokratnu upotrebu. Nemojte primenjivati dvaput.


  Lamisil Once 1% morate naneti na oba stopala čak i ako su znakovi vidljivi samo na jednom stopalu. Razlog za to je da biste bili sigurni da ste se u potpunosti rešili gljivica, koje mogu biti prisutne na drugim delovima stopala čak i ako nema vidljivih znakova njihovog prisustva.

  Nakon što se nanese na stopalo, rastvor se brzo suši i stvara bezbojni film. Tuba sadrži dovoljno rastvora za oba stopala.

  Aktivna supstanca iz leka Lamisil Once 1% ulazi u kožu gde se zadržava nekoliko dana i uništava gljivice koje uzrokuju atletsko stopalo. Da biste dobili najbolje rezultate, nemojte čistiti ni ispirati stopala 24 časa nakon primene leka.


  Kako primenjivati Lamisil Once 1%


  Kada primeniti:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Lamisil Once 1%, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Povremena neželjena dejstva (javljaju se u 1 do 10 osoba na 1000 osoba koji uzimaju lek)


  Reakcije na mestu primene, koje mogu uključivati suvu kožu, nadrženost kože ili osećaj žarenja nakon primene.


  Veoma retka neželjena dejstva (javljaju se u manje od 1 osobe na 10 000 koji uzimaju lek)


  U vrlo retkim slučajevima neke osobe mogu biti alergične na ovaj lek, što se može manifestovati u vidu otoka, bola, osipa ili stvaranja plikova po koži.

  Ako dobijete alergijsku reakciju ili neki od gore navedenih simptoma kod primene ovog proizvoda, uklonite film pomoću denaturisanog alkohola (može se nabaviti u apotekama), operite stopala toplom vodom i sapunom, isperite ih, osušite i potražite savet lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd


  Republika Srbija

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK LAMISIL ONCE 1%


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Lamisil Once 1% nakon isteka roka upotrebe označenog na kutiji i tubi.

  Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Lamisil Once 1%


Aktivna supstanca je terbinafin.

1 g rastvora za kožu sadrži 10 mg terbinafina (u obliku hidrohlorida).


Pomoćne supstance su: akrilati/oktilakrilamid kopolimer; etanol (96%); hidroksipropilceluloza i trigliceridi, srednje dužine lanca.


Kako izgleda lek Lamisil Once 1% i sadržaj pakovanja

Izgled: Bistar do blago opalescentan viskozni rastvor.

Tuba od troslojne folije (polietilen/aluminijum/polietilen) sa polietilenskim zatvaračem sa navojem koja sadrži 4 g rastvora.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

CLINRES FARMACIJA D.O.O., Pariske komune 11/13, 11 070 Beograd, Srbija


Naziv i adresa proizvođača leka:

NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-07523-13-001 od 25.07.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z