FISKocr

Azilect


UPUTSTVO ZA LEK


∆ Azilect®, tablete, 1mg,

Pakovanje: blister, 4 x 7 tableta (ukupno 28 tableta)


Proizvođač: Teva Pharmaceuticals Europe B.V.


Adresa: Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, Holandija


Podnosilac zahteva: Lundbeck Export A/S Predstavništvo Beograd

Adresa: Milentija Popovića 5a, Beograd-Novi Beograd 11070, Srbija


∆ Azilect®, 1mg, tablete INN: rasagilin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.Kako izgleda lek Azilect i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, fasetirane tablete, bele do skoro bele boje, sa jedne strane tablete je utisnuta oznaka

„GIL“1.


U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi 4 blistera sa po 7 tableta, ukupno 28 tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

Lundbeck Export A/S Predstavništvo,Beograd

Milentija Popovića 5a

Beograd-Novi Beograd, 11 070 Beograd,


Srbija


Naziv i adresa proizvođača:

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Decembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-4311-12-001 od 23.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z