FISKocr

Co-Prenessa


UPUTSTVO ZA LEK


Co-Prenessa, tableta, 2 mg/0,625 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Co-Prenessa, tableta, 4 mg/1,25 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Pharmanova d.o.o., u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d.


Adresa: Pharmanova d.o.o.: Industrijska 8, Obrenovac, Republika Srbija Krka, tovarna zdravil, d.d.: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o.


Adresa: Industrijska 8, Obrenovac, Republika Srbija


Co-Prenessa® 2 mg/0,625 mg tableta Co-Prenessa® 4 mg/1,25 mg tableta perindopril/indapamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Co-Prenessa i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Co-Prenessa

 3. Kako se upotrebljava lek Co-Prenessa

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Co-Prenessa

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CO-PRENESSA I ČEMU JE NAMENJEN


  Tablete Co-Prenessa od 2 mg/0,625 mg i 4 mg/1,25 mg je kombinacija dve aktivne supstance: perindopril i indapamid.

  Perindopril spada u grupu inhibitora angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori). On širi krvne sudove, a

  to dovodi do snižavanja krvnog pritiska (kod pacijenata koji boluju od hipertenzije-povišenog krvnog pritiska) i do snabdevanja srčanog mišića i drugih organa krvlju i kiseonikom.


  Indapamid je diuretik, tj. lek koji pospešuje stvaranje urina. On deluje tako što povećava izlučivanje soli i vode u bubrezima i na taj način snižava visoki krvni pritisak.


  Ovaj lek je namenjen za lečenje visokog krvnog pritiska, ako sam perindopril ili indapamid nije bio efikasan.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CO-PRENESSA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Co-Prenessa ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CO-PRENESSA


  Ukoliko mislite da lek Co-Prenessa suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Tablete Co-Prenessa od 2 mg/0,625 mg i Co-Prenessa od 4 mg/1,25 mg uvek uzimajte prema uputstvima lekara. Za sve nedoumice obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Progutajte tabletu s čašom vode, najbolje ujutru pre doručka.


  Uobičajena doza je 1 tableta leka Co-Prenessa od 2 mg/0,625 mg jednom dnevno, ujutru pre doručka. Ukoliko se krvni pritisak ne normalizuje ni posle mesec dana terapije, doza se može duplirati, tj. jednom dnevno treba uzeti dve tablete leka Co-Prenessa od 2 mg/0,625 mg ili jednu tabletu leka Co-Prenessa od 4 mg/1,25 mg.


  Vaš lekar može da odluči da promeni doziranje, ukoliko imate oštećenje bubrega.


  Efikasnost i bezbednost ovog leka nije ispitivana kod pedijatrijskih pacijenata. Stoga se tablete Co-Prenessa ne preporučuju deci.


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Co-Prenessa.


  Ako ste uzeli više leka Co-Prenessa nego što je trebalo


  Ako ste uzeli previše tableta, odmah se javite Vašem lekaru ili u najbližu bolnicu. U slučajevima predoziranja, najčešća reakcija je sniženje krvnog pritiska.

  Ukoliko se nizak pritisak održava (vrtoglavica i slabost), može Vam pomoći da legnete bez uzglavlja i podignete

  noge.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Co-Prenessa


  Važno je da uzimate lek svakog dana u uobičajeno vreme, jer to čini tretman efektivnijim. Ali, ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Co-Prenessa, sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme.

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu tabletu!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Co-Prenessa


  Ako prekinete sa uzimanjem tableta Co-Prenessa, krvni pritisak Vam se može ponovo povećati i to može pojačati rizik od hipertenzivnih (srčanih, moždanih i bubrežnih) komplikacija.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


Kao svi lekovi, i lek Co-Prenessa može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


Ukoliko se kod Vas pojavi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se javite Vašm lekaru:

 1. oticanje lica, usana, jezika ili grla, otežano disanje,

 2. teška vrtoglavica i slabost,

 3. neuobičajeno brz ili nepravilan rad srca.


Neželjeni efekti, prema učestalosti,mogu biti sledeći:


Česti (nastaju kod manje od 1 od 10 osoba, a više od 1 u 100):


Kako izgleda lek Co-Prenessa i sadržaj pakovanja


Tablete Co-Prenessa 2 mg/0,625 mg: okrugle, blago bikonveksne tablete bele do skoro bele boje, fasetiranih


ivica, sa utisnutom kratkom podeonom crtom sa jedne strane.

Tablete Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg: okrugle, blago bikonveksne tablete bele do skoro bele boje, fasetiranih ivica, sa utisnutom podeonom crtom sa jedne strane.


Na raspolaganju su kutije sa 30 tableta. U kutiji su 3 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Pharmanova d.o.o., Obrenovac, Industrijska 8, Republika Srbija


Proizvođač:

Pharmanova d.o.o., Republika Srbija, Obrenovac, Industrijska 8

u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d., Slovenija, Novo mesto, Šmarješka cesta 6


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Co-Prenessa® tablete 30 x 2 mg/0,625 mg: 515-01-05638-13-001 od 16.01.2014.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Co-Prenessa® tablete 30 x 4 mg/1,25 mg: 515-01-05640-13-001 od 16.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z