FISKocr

Ibudolor


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Ibudolor®, film tableta, 200 mg, Pakovanje: 30 x 200 mg


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ibudolor®, 200 mg, film tableta INN ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Ibudolor , da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ibudolor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ibudolor

 3. Kako se upotrebljava lek Ibudolor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ibudolor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IBUDOLOR I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Ibudolor sadrži aktivnu supstancu ibuprofen, koja pripada grupi lekova poznatih pod nazivom nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). Ovi lekovi svojim delovanjem snižavaju povišenu telesnu temperaturu, smanjuju bol i otklanjaju znake zapaljenja.


  Ibudolor film tablete se koriste u terapiji bolova blagog do umerenog intenziteta kao što su glavobolja, zubobolja, groznica, menstrualni bolovi, grčevi u mišićima, bolovi u leđima i terapiji simptoma prehlade i gripa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IBUDOLOR


  Lek Ibudolor ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IBUDOLOR


  Uvek uzimajte lek Ibudolor tačno onako kao što vam je vaš lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, proverite u ovom Uputstvu ili se obratite lekaru ili farmaceutu.


  Tablete Ibudolor uzimajte uz hranu ili posle obroka. Ibudolor tablete se mogu uzimati na prazan želudac sa malo vode. Međutim, mali broj ljudi mogu imati manjih problema sa varenjem. Ukoliko Vam se to desi, poželjno je lek uzeti sa malo hrane ili mleka.


  Za oralnu upotrebu.


  Neželjeni efekti mogu se umanjiti korišćenjem najmanje optimalne doze za najkraći period potreban za kontrolisanje simptoma (videti odeljak 4.4).


  Odrasli i deca starija od 12 godina:

  Početna doza iznosi 400mg i ona se po potrebi može ponoviti u dozama od 200 do 400 mg u intervalima od četiri sata, do maksimalno 1200 mg u toku 24 časa.


  Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina.


  Starije osobe: kod starijih osoba postoji povećan rizik od pojave težih posledica neželjenih dejstava. Ukoliko ste starija osoba posavetujte se Vašim lekarom.


  Ovaj proizvod je namenjen za kratkotrajnu primenu. Treba uzimati najmanju dozu tokom najkraćeg perioda potrebnog za ublažavanje simptoma. Ne uzimajte lek Ibudolor duže od 3 dana osim ukoliko Vam lekar nije drugačije preporučio.


  Ako ste uzeli više leka Ibudolor nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta Ibudolor nego što bi trebalo, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ponesite preostale tablete sa sobom.


  Mogu se javiti sledeći simptomi: mučnina, povraćanje, bol u stomaku, glavobolja, nesvestica, pospanost, zamućen vid ili zujanje u ušima.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ibudolor


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete tablete Ibudolor, uzmite ih čim se setite, izuzev ukoliko je blizu vreme za sledeću dozu. U tom slučaju, propustite tu dozu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite onu koju ste preskočili.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi i ibuprofen može prouzrokovati neželjena dejstva, kod nekih ljudi. Ona su uglavnom blaga. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neželjeno dejstvo koje nije opisano u ovom uputstvu, molimo Vas obratite se Vašem lekaru. Rizik od nastanka neželjenih dejstava možete umanjiti tako što ćete koristiti najmanju dozu u najkraćem periodu, koja omogućava kontrolu simptoma Vaše bolesti.


  Odmah prestanite sa uzimanjem leka ibudolor i idite kod lekara, ukoliko primetite neki od sledećih ozbiljnih neželjenih efekata – možda Vam je neophodna hitna medicinska intervencija:  U toku primene ibuprofena mogu se javiti mučnina, povraćanje, proliv, nadimanje, zatvor, poremećaj varenja, bol u trbuhu, pojava krvi u stolici, povraćanje krvi, ulcerativni stomatitis (zapaljenje sluznice usne šupljine


  praćeno ćirevima), pogoršanje kolitisa i Kronova bolest (zapaljenska oboljenja creva). Takođe se mogu javiti peptički ulkus (čir), perforacija ili krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, ponekad i sa fatalnim ishodom, posebno kod starijih osoba. Povremeno se može javiti i gastritis (zapaljenje želuca), retko gastrointestinalna perforacija a veoma retko i pankreatitis (zapaljenje gušterače).

  Sledeće reakcije preosetljivosti su prijavljene nakon primene ibuprofena: a) nespecifične alergijske reakcije i anafilaktička reakcija, b) reakcije respiratornog trakta (astma, pogoršanje astme, bronhospazam ili otežano disanje), c) kožne reakcije – sitnozrnasta ospa, svrab, koprivnjača, tačkaste promene na koži, otok potkožnog tkiva i veoma retko eksfolijativne i bulozne promene na koži (uključujući Stevens-Johnson-ov sindrom, toksičnu epidermalnu nekrolizu i erythema multiforme).

  Mogu se javiti i otok, hipertenzija i srčana slabost.


  Epidemiološki podaci govore u prilog tome da primena ibuprofena, posebno u velikim dozama (2400 mg/dan) i u dužem periodu, može povećati rizik za pojavu arterijskih trombotičkih događaja kao su infarkt miokarda (srčani napad) ili moždani udar.


  Ostala neželjena dejstva koja se ređe javljaju i za koja uzročno-posledična veza nije čvrsto ustanovljena uključuju: leukopeniju (smanjenje broja belih krvnih zrnaca), trombocitopeniju (smanjenje broja krvnih pločica), neutropeniju (smanjenje broja određene vrste belih krvnih zrnaca), agranulocitozu (potpuni nestanak jedne vrste krvnih ćelija), aplastička i hemolitička anemija (veliko smanjenje broja crvenih krvnih ćelija i hemoglobina u krvi). Mogu se javiti i nesanica, osećaj iracionalnog straha, depresija, konfuzija, halucinacije, optički neuritis (zapaljenje optičkog nerva), glavobolja, trnjenje, vrtoglavica, patološka sanjivost, rinitis (zapaljenje nosa), aseptični meningitis sa simptomima ukrućenog vrata, glavoboljom, mučninom, povraćanjem, groznicom ili dezorijentacijom.Još se mogu javiti i poremećaj vida, poremećaj sluha, zujanje u ušima, poremećaji funkcije jetre, hepatitits i žutica. Na koži se mogu javiti teže promene kao što su Stevens Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza (veoma retko), reakcije preosetljivosti na sunčevu svetlost, poremećaj funkcije bubrega, malaksalost i umor.


 5. KAKO ČUVATI LEK IBUDOLOR


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 (tri) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju!


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja dece!

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ibudolor


Aktivna supstanca:

Jedna film tableta sadrži 200 mg ibuprofena.


Pomoćne supstance:

Sastav jezgra: celuloza, mikrokristalna (tip 101); silicijum–dioksid, koloidni, bezvodni; hidroksipropilceluloza;

natrijum- laurilsulfat; kroskarmeloza-natrijum; celuloza, mikrokristalna (tip 102); talk, prečišćeni.


Sastav filma (Opadry White 06B28499): hipromeloza 5cp; titan-dioksid (E171); hipromeloza 15cp; hipromeloza 50 cp; makrogol 400.


Kako izgleda lek Ibudolor i sadržaj pakovanja

Ovalne, bikonveksne, film tablete, bele boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje: PVC-aluminijumski blister (3x 10 tableta u blisteru). Spoljašnje pakovanje: Kartonska kutija i uputstvo.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje A.D. Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-4337-10-001 od 08.12.2011

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z