FISKocr

Aspirin plus C


UPUTSTVO ZA LEK


ASPIRIN® PLUS C, šumeća tableta, 400mg + 240mg


Pakovanje : ukupno 10 šumećih tableta, strip, 5 x 2 šumeće tablete Pakovanje : ukupno 20 šumećih tableta, strip, 10 x 2 šumeće tablete


Proizvođač: Bayer Bitterfeld GmbH


Adresa: OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-5536-11-001 od 17.01.2012. za lek ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 10 x (400mg + 240 mg) Broj rešenja: 515-01-5537-11-001 od 17.01.2012. za lek ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 20 x (400mg + 240 mg)


Aspirin® plus C, 400 mg + 240 mg, šumeća tableta acetilsalicilna kiselina

askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Aspirin plus C, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aspirin plus C i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin plus C

 3. Kako se upotrebljava lek Aspirin plus C

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aspirin plus C

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-5536-11-001 od 17.01.2012. za lek ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 10 x (400mg + 240 mg) Broj rešenja: 515-01-5537-11-001 od 17.01.2012. za lek ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 20 x (400mg + 240 mg)


 1. ŠTA JE LEK Aspirin plus C I ČEMU JE NAMENJEN


  Aspirin plus C je namenjen za upotrebu kod odraslih osoba i dece starije od 16 godina. Aspirin plus C sadrži acetilsalicilnu kiselinu i askorbinsku kiselinu. Acetilsalicilna kiselina je namenjena lečenju blagih i umerenih bolova, kao i za snižavanje povišene temperature i deluje protiv zapaljenja. Askorbinska kiselina (vitamin C) se koristi da nadomesti vitamin C koji se pojačano gubi kod prehlade i nazeba.


  Aspirin plus C šumeće tablete se upotrebljavaju za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ASPIRIN plus C


  Lek Aspirin plus C ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ASPIRIN plus C


  Lek Aspirin plus C uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Šumeću tabletu rastvorite u čaši vode i popijte. Tablete ne treba uzimati na prazan stomak.


  Uzrast

  Pojedinačna doza

  Ukupna dnevna doza

  Deca iznad 16 godina

  1 šumeća tableta (400 mg

  acetilsalicilne kiseline i 240 mg askorbinske kiseline)

  do 3 šumeće tablete (1200 mg

  acetilsalicilne kiseline i 720 mg askorbinske kiseline )

  Adolescenti i odrasli

  1-2 šumeće tablete (400-

  800 mg acetilsalicilne kiseline

  i 240-480 mg askorbinske kiseline)

  3-6 šumećih tableta (1200-

  2400 mg acetilsalicilne

  kiseline i 720-1440 mg askorbinske kiseline )


  Pojedinačna doza se može uzeti u intervalima od 4 do 8 sati, maksimalno do 3 puta dnevno.


  Aspirin plus C ne treba primenjivati duže od tri dana ili u visokim dozama bez konsultacije sa lekarom. Ako simptomi ne nestanu ili se ponavljaju, treba da se konsultujete sa lekarom ili zubarom.


  Ako ste uzeli više leka Aspirin plus C nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Aspirin plus C nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Lekar će odlučiti šta preduzeti zavisno od ozbiljnosti predoziranja/trovanja.


  Mogu se javiti vrtoglavica i zujanje u ušima, naročito kod dece i starijih pacijenata.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Aspirin plus C


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. Broj rešenja: 515-01-5536-11-001 od 17.01.2012. za lek ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 10 x (400mg + 240 mg) Broj rešenja: 515-01-5537-11-001 od 17.01.2012. za lek ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 20 x (400mg + 240 mg)


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Aspirin plus C, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Navedena neželjena dejstva obuhvataju sva prijavljena neželjena dejstva nastala tokom tretmana acetilsalicilnom

  kiselinom, uključujući i ona tokom dugotrajne terapije velikim dozama kod reumatskih bolesti. Procena

  učestalosti, osim izolovanih slučajeva, bazirana je na kratkoročnoj upotrebi dnevnih doza ne većih od 3 g acetilsalicilne kiseline (= 7 tableta Aspirin plus C).


  Sledeća skala učestalosti se koristi za procenu frekvencije neželjenih dejstava:


  Veoma često: Često:

  Više od 1 u 10 tretiranih pacijenata više od 1 u 100 tretiranih pacijenata

  Povremeno: Retko:

  Više od 1 pacijenta u 1.000 tretiranih više od 1 pacijenta u 10.000 tretiranih

  Veoma retko:

  1 ili manje u 10.000 tretiranih pacijenata, uključujući izolovane slučajeve


  Poremećajinanivoukrviilimfnogsistema

  Prijavljenja su retka do veoma retka ozbiljna krvavljenja, kao što su krvavljenja u gastrointestinalnom traktu ili

  na mozgu (naročito kod pacijenata sa nekontrolisanom hipertenzijom i/ili kod pacijenata koji istovremeno uzimaju antikoagulanse), koja u pojedinačnim slučajevima mogu biti opasna po život.

  Krvavljenje, npr. krvavljenje iz nosa i desni ili pojava modrica, moguće sa produženjem vremena krvavljenja.

  Ovaj efekat može da traje 4 do 8 dana nakon upotrebe.

  Zabeleženi su slučajevi hemolize i hemolitičke anemije kod pacijenata sa teškim oblicima deficijencije glukoza- 6-fosfat dehidrogenaze (G6PD).


  Gastrointestinalniporemećaji

  Često:

  Gastrointestinalni poremećaji kao što su gorušica, mučnina, povraćanje, abdominalni bol.

  Retko:

  Gastrointestinalno krvavljenje koje u veoma retkim slučajevima dovodi do anemije usled nedostatka gvožđa. Ukoliko se jave crne stolice ili povraćate krv, što su znaci ozbiljnog želudačnog krvavljenja, morate odmah konsultovati lekara.

  Gastrointestinalni ulkusi, gde u veoma retkim slučajevima može doći do perforacija.

  Veoma retko:

  Povišene vrednosti jetrenih enzima.


  Poremećajinervnogsistema

  Glavobolja, vrtoglavica, poremećaj sluha, tinitus (zujanje u ušima) i mentalna konfuzija mogu biti znaci

  predoziranja.


  Reakcijepreosetljivosti

  Povremeno:

  Reakcije preosetljivosti na koži.

  Broj rešenja: 515-01-5536-11-001 od 17.01.2012. za lek ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 10 x (400mg + 240 mg) Broj rešenja: 515-01-5537-11-001 od 17.01.2012. za lek ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 20 x (400mg + 240 mg)


  Retko:

  Reakcije preosetljivosti kao što su ozbiljne reakcije na koži, moguće sa padom krvnog pritiska, otežano disanje, rinitis, nazalna kongestija, anafilaktičke reakcije, oticanje lica, jezika i grkljana (angiodem), naročito kod astmatičara.


  Poremećajinanivoububregaiurinarnogsistema

  Zabeleženi su slučajevi renalnog oštećenja i akutne renalne insuficijencije.

  Ako se jave pomenuta neželjena dejstva, nemojte ponovo uzeti Aspirin plus C i konsultujte se sa lekarom. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ASPIRIN plus C


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti lek Aspirin plus C posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek se čuva na temperaturi do 25°C.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Aspirin plus CKako izgleda lek Aspirin plus C i sadržaj pakovanja


Broj rešenja: 515-01-5536-11-001 od 17.01.2012. za lek ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 10 x (400mg + 240 mg) Broj rešenja: 515-01-5537-11-001 od 17.01.2012. za lek ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 20 x (400mg + 240 mg)


Lek Aspirin plus C je bela, okrugla šumeća tableta, sa oznakom proizvođača (Bayer krstom) na jednoj strani. Šumeće tablete Aspirin plus C mogu se dobiti u kutiji sa po 10 tableta (5 x 2 tablete) i u kutiji sa po 20 tableta (10 x 2 tablete).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Proizvođač: Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 10 x (400mg + 240 mg) 515-01-5536-11-001 od 17.01.2012 ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 20 x (400mg + 240 mg) 515-01-5537-11-001 od 17.01.2012


Broj rešenja: 515-01-5536-11-001 od 17.01.2012. za lek ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 10 x (400mg + 240 mg) Broj rešenja: 515-01-5537-11-001 od 17.01.2012. za lek ASPIRIN® PLUS C, šumeće tablete, 20 x (400mg + 240 mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z