FISKocr

ACC 100 ili ACC 200


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


ACC® 100, prašak za oralni rastvor, 100 mg Pakovanje: kesica, 20 x 3g praška za oralni rastvor ACC® 200, prašak za oralni rastvor, 200 mg Pakovanje: kesica, 20 x 3g praška za oralni rastvor


Proizvođač: Salutas Pharma GmbH


Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


ACC® 100, 100 mg, prašak za oralni rastvor ACC® 200, 200 mg, prašak za oralni rastvor


INN: acetilcistein


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek ACC 100 ili ACC 200, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


Veoma retka neželjena dejstva:

- anafilaktičke reakcije do šoka


Pored toga, veoma retko se javljaju krvarenja udružena sa primenom acetilcisteina, naročito u okviru reakcija preosetljivosti. U različitim studijama je potvrđeno smanjenje slepljivanja trombocita u prisustvu acetilcisteina.


Klinički značaj ovih nalaza, za sada, nije poznat.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK ACC 100 ili ACC 200


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  4 godine.

  Nemojte koristiti lek ACC 100 ili ACC 200 posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Pripremljen rastvor treba popiti odmah.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ACC 100 ili ACC 200 Aktivna supstanca je: acetilcistein. ACC 100

3 grama praška za oralni rastvor sadrži 100 mg acetilcisteina ACC 200

3 grama praška za oralni rastvor sadrži 200 mg acetilcisteina


Ostali sastojci su: Saharoza Askorbinska kiselina Saharin

Korigens ukusa (aroma pomorandže- Orange Flavour Dry 1:1000 Sotteri 289)


Kako izgleda lek ACC 100 ili ACC 200 i sadržaj pakovanja

Opis praška: homogeni, beli prašak, bez prisustva grudvica, mirisa na pomorandžu. Opis nakon rekonstitucije: bistar do blago opalescentan bezbojni vodeni rastvor.


U kartonskoj kutiji se nalazi 20 kesica od troslojne folije (polietilen/Alu/papir). U svakoj kesici se nalazi 3 g praška za oralni rastvor.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


ACC® 100 prašak za oralni rastvor 100 mg: 515-01-5277-10-002 od 28.09.2011.

ACC® 200 prašak za oralni rastvor 200 mg: 515-01-5275-10-002 od 28.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z