FISKocr

Clozapin Sandoz


UPUTSTVO ZA LEK


▲ Clozapin Sandoz® tablete 25 mg

Pakovanje: blister, 2x25 tableta


▲ Clozapin Sandoz® tablete 100 mg

Pakovanje: blister, 5x10 tableta


Proizvođač: Salutas Pharma GmbH


Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd


Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


▲ Clozapin Sandoz® 25 mg tablete

▲ Clozapin Sandoz® 100 mg tablete


INN: klozapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Kod starijih osoba sa demencijom, u grupi pacijenata koja je uzimala antipsihotike prijavljeno je blago povećanje broja osoba koje su umrle, u poređenju sa onima koji ih nisu uzimali.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Clozapin Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Clozapin Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:").

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Clozapin Sandoz Aktivna supstanca je: klozapin. Clozapin Sandoz® tablete 25 mg Jedna tableta sadrži 25 mg klozapina. Clozapin Sandoz® tablete 100 mg Jedna tableta sadrži 100 mg klozapina.


Ostali sastojci su: Laktoza, monohidrat Skrob, kukuruzni

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Natrijum-laurilsulfat

Povidon (K25)

Celuloza, mikrokristalna Natrijum-skrobglikolat (tip A) Magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Clozapin Sandoz i sadržaj pakovanja

Clozapin Sandoz® tablete 25 mg

Okrugle, svetlo žute tablete, sa podeonom crtom sa jedne strane i utisnutim "C25" sa druge strane.

Tableta se može podeliti na jednake polovine.


U kartonskoj kutiji se nalaze 2 PVC/Alu blistera sa po 25 tableta (ukupno 50 tableta).


Clozapin Sandoz® tablete 100 mg

Okrugle, svetlo žute tablete, sa unakrsnim podeonim crtama na obe strane. Tableta se može podeliti na četiri jednaka dela.

U kartonskoj kutiji se nalaze 5 PVC/Alu blistera sa po 10 tableta (ukupno 50 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart 2011.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Clozapin Sandoz® 25 mg tablete: 515-01-3076-10-001.........26.04.2011.

Clozapin Sandoz® 100 mg tablete: 515-01-3077-10-001.........26.04.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z