Moozeeck

ADRIANOL


UPUTSTVO ZA LEKADRIANOL ®; kapi za nos, rastvor; 1,5 mg/ml + 1,0 mg/ml Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 10ml


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

ADRIANOL ®, 1,0 mg/ml + 1,5 mg/ml, kapi za nos, rastvor

INN fenilefrin, trimazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ADRIANOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ADRIANOL

 3. Kako se upotrebljava lek ADRIANOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ADRIANOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ADRIANOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Delovanjem na krvne sudove sluznice nosa Adrianol smanjuje otok i olakšava pražnjenje sinusa, suznog kanala i smanjuje pritisak na otvor Eustahijeve tube u nosnom delu ždrela.


  Adrianol® se koristi kod upale nosne sluznice, upale sluznice sinusa i u pripremi za dijagnostičke procedure.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ADRIANOL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Adrianol ne smete koristiti:


  Adrianol ne smete koristiti u slučaju :


  -ako ste alergični na neki sastojak leka (fenilefrin, trimazolin ili neku od pomoćnih supstanci u leku (videti odeljak 6. Lista pomoćnih supstanci))

  -ako bolujete od hipertireoze (povišena aktivnost tiroidne žlezde)

  -ako bolujete od ishemijske bolesti srca

  -ako imate hipertenziju (povišen krvni pritisak)

  -ako imate feohromocitom (tumor nadbubrežne žlezde)

  -ako su Vam jetra i bubrezi oštećeni

  -ako imate glaukom (povišen očni pritisak)

  -ako imate rhinitis sicca (hronični oblik suvoće nosne sluznice)

  -nakon transsfenoidalne hipofizektomije ili drugih operativnih zahvata koji oslobađaju dura mater.


  Uzimanje leka Adrianol sa hranom ili pićima


  Nije primenjivo.


  Primena leka Adrianol u periodu trudnoće i dojenja


  Ne postoje podaci o primeni fenilefrina i trimazolina u toku trudnoće. Treba imati u vidu da se radi o vazokonstriktorima koji mogu da poremete cirkulaciju u placenti i izazovu ishemiju ploda. Pored toga fenilefrin može izazvati prevremene kontrakcije uterusa. Prolaskom kroz hemato-placentalnu barijeru mogu izazvati hipertenziju i refleksnu bradikardiju kod fetusa.

  Takođe, ne postoje podaci o izlučivanju u mleko dojilje.


  S obzirom na to da se aktivni sastojci leka mogu resorbovati nakon lokalne primene, kontraindikovana je primena ovog leka kod trudnica i žena koje doje.


  Uticaj leka Adrianol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Kada se koristi prema priloženom uputstvu lek nema uticaja na psihofizičke osobine.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Adrianol


  Nije primenjivo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ADRIANOL


  Odrasli i deca starija od 12 godina:

  Ukapati 1 do 3 kapi u prethodno ispražnjenu nozdrvu. U toku primene, glavu zabaciti unazad.

  Doza se može ponoviti nakon 6-8h, ne češće.

  Koristi se maksimalno 5 dana u kontinuitetu.


  Ako ste uzeli više leka Adrianol nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli više leka Adrianol može doći do skoka krvnog pritiska i/ili usporenja rada srca. Ukoliko ste uzeli veću dozu Adrianol kapi nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili

  farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Adrianol


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Adrianol


  Koristi se maksimalno 5 dana.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Adrianol može imati neželjena dejstva. Ona se mogu ispoljiti lokalno tj. na mestu primene, ali i sistemski, tj. u vidu opštih znaka i simptoma.


  Lokalno se mogu javiti sledeće reakcije:

 5. KAKO ČUVATI LEK ADRIANOL


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe:

  3 (tri) godine. Rok ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 30 dana kada se lek čuva na temperaturi do 25°C.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage!

  Držati lek ADRIANOL® van domašaja dece!

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Adrianol ®


Sadržaj aktivnih supstanci (sadržaj izražen po mililitru rastvora): Fenilefrin-hidrohlorid 1,0 mg i trimazolin-hidrohlorid 1,5 mg.


Sadržaj pomoćnih supstanci: Dinatrijum-hidrogenfosfat, dihidrat;

Limunska kiselina, monohidrat; Metilceluloza M.H.B. 10000; Glicerol;

Fenil-živa(II)-borat; Amonijum-hidroksid; Etanol 96;

Prečišćena voda.


Kako izgleda lek Adrianol ® i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan do slabo žut rastvor, jedva primetnog mirisa.


Unutrašnje pakovanje je bočica sa kapaljkom i zatvaračem od PE materijala.

U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi 1 bočica sa 10 ml rastvora i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje A.D., Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3896-10-001 od 15.07.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z