Moozeeck

Nurofen Express


UPUTSTVO ZA LEK


Nurofen® Express, kapsula, meka , 200 mg


Pakovanje: ukupno 8 kapsula, mekih, blister,1 x 8 kapsula, mekih Pakovanje: ukupno 10 kapsula, mekih, blister,1 x 10 kapsula, mekih Pakovanje: ukupno 20 kapsula, mekih, blister,2 x 10 kapsula, mekih


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited


Adresa: Nottingam site, Thane Road, Nottingam, Velika Britanija

Podnosilac

zahteva: Nelt Co doo Beograd

Adresa: Maršala Tita 206, 11 272 Dobanovci, Srbija


Nurofen® Express, kapsula, meka , 200 mg


INN Ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži važne informacije za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Ipak je neophodno da oprezno koristite lek Nurofen Express, kako biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete :


 1. Šta je lek Nurofen Express i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znaate pre nego uzmete lek Nurofen Express

 3. Kako se Nurofen Express upotrebljava

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nurofen Express

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK NUROFEN EXPRESS I ČEMU JE NAMENJEN


Lek Nurofen Express je namenjen za ublažavanje simptoma blagog do umerenog bola u slučaju glavobolje, zubobolje, snižavanje povišene telesne temperature kao i za otklanjanje simptoma obične prehlade.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO UZMETE LEK NUROFEN EXPRESS


  Lek ne smete koristiti ukoliko:


 2. KAKO SE LEK NUROFEN EXPRESS UPOTREBLJAVA


  Ovaj lek mogu da uzimaju samo odrasli i adolescenti od 12 i više godina.


  Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:


  Preporučena početna doza je 1 do 2 kapsule Nurofen Express 200 mg (200 – 400 mg ibuprofena);

  Po potrebi se mogu uzeti još 1 – 2 kapsule Nurofen Express 200 mg (200 – 400 mg ibuprofena) na svakih 4 – 6 sati.

  Nemojte da prekoračite dozu od 6 kapsula Nurofen Express 200 mg (1200 mg ibuprofena) dnevno.


  Lek je namenjen za kratkotrajnu primenu. Ukoliko je lek neophodan duže od 4 dana u slučaju bola ili 3 dana u slučaju povišene temperature ili ukoliko dođe do pogoršanja simptoma, treba da se obratite Vašem lekaru. Minimalni interval između pojedinačnih doza je najmanje 4 sata.


  Način primene


  Za oralnu primenu. Ne žvaćite.


  Obavezno se obratite lekaru ili farmaceutu ako vam se čini da je dejstvo ovog leka jače ili slabije od očekivanog.


  Ukoliko ste uzeli više leka nego što je trebalo


  Hitno se konsultujte sa lekarom. Moguća je pojava sledećih znakova: mučnina, povraćanje, bolovi u želucu, glavobolja, vrtoglavica i pospanost. Retko se javlja: snižen krvni pritisak i gubitak svesti (mioklonične konvulzije kod dece), hipoventilacija i plave promene na koži i mukoza (cijanoza).

  Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa primenom ovog proizvoda, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi i Nurofen Express može imati neželjena dejstva iako ne kod svakog pacijenta.

  Neželjena dejstva se mogu svesti na najmanju moguću meru uzimanjem najmanje doze u najkraćem periodu neophodnom za ublažavanje simptoma. Iako neželjena dejstva nisu uobičajena, možete doći pod uticaj jednog od poznatih neželjenih dejstava NSAIL. U tom slučaju, ili ako ste zabrinuti, prekinite da uzimate lek i posavetujte

  se sa lekarom u najkraćem mogućem roku. Starije osobe koje koriste ovaj proizvod potpadaju pod povećani rizik od nastanka problema vezanih za neželjena dejstva.

  Sledeća skala učestalosti se koristi za procenu frekvencije neželjenih dejstava:


  veoma česta

  više od 1 pacijenta u 10

  česta

  1 do 10 pacijenata u 100

  povremena

  1 do 10 pacijenata u 1000

  retka

  1 do 10 pacijenata u 10.000

  veoma retka

  manje od 1 pacijenta u 10.000

  nepoznato

  učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Neželjena dejstva obuhvataju:


  Infekcije


  Veomaretko: Izuzetno, kožne infekcije za vreme ovčijih boginja. Opisana je egzacerbacija zapaljenskih procesa izazvanih infekcijom (npr. nekrotični fasciitis) u vezi sa primenom izvesnih analgetika (NSAIL). Ako se znaci infekcije pojave ili pogoršaju prilikom primene Nurofen Express, obavezno se hitno obratite lekaru. Potrebno je ispitati da li postoji indikacija za antiinfektivnu/antiobiotsku terapiju. Simptomi aseptičnog meningitisa sa ukočenim vratom, glavoboljom, mučninom, povraćanjem, povišenom telesnom temperaturom i poremećajem svesti su zabeleženi kod primene ibuprofena. Po svemu sudeći pacijenti sa autoimunim poremećajima (SLE, kombinovana bolest vezivnog tkiva) imaju predispozicije za to.


  Poremećaji krvotoka

  Veomaretko: Problemi u proizvodnji krvnih ćelija – prvi znaci: povišena temperatura, bol u grlu, površinske ulceracije u ustima, simptomi nalik gripu, teška iscrpljenost, krvarenje iz nosa i kože. U ovim slučajevima morate odmah da prestanete sa uzimanjem terapije i da se konsultujete sa lekarom. Zabranjeno je svako lečenje na svoju ruku analgeticima ili lekovima koji ublažavaju simptome povišene temperature (antipiretici).


  Poremećaji imunog sistema


  Povremeno: Reakcije preosetljivosti sa osipom i svrabom, kao i astmatični napadi. Morate da prekinete sa uzimanjem Nurofen Express i da odmah obavestite lekara.

  Veomaretko: Teške reakcije preosetljivosti – znaci mogu biti: oticanje lica, jezika i grla, nedostatak vazduha

  (dispneja), ubrzano lupanje srca, snižen krvni pritisak, težak šok. Ako se pojavi jedan od ovih simptoma, što se može desiti već pri prvoj primeni, neophodna je hitna pomoć lekara.


  Psihijatrijski poremećaji

  Veomaretko: Psihotične reakcije, depresija


  Poremećaji nervnog sistema

  Povremeno: Glavobolja, nesvestica, nesanica, uznemirenost, razdražljivost i umor


  Poremećaji na nivou oka

  Povremeno: poremećaji vida


  Poremećaji sluha i ravnoteže

  Retko: Zujanje u ušima


  Kardiološki poremećaji

  Veomaretko: osećaj lupanja srca, srčana insuficijencija, infarkt miokarda, edem, hipertenzija i srčana

  insuficijencija su zabeleženi u vezi sa terapijama visokim dozama NSAIL.


  Vaskularni poremećaji

  Veomaretko: arterijska hipertenzija


  Gastrointestinalniporemećaji

  Često: Želudačne reakcije, kao što je kiselina, bol i mučnina, dijareja, povraćanje, gasovi i zatvor, kao i manji

  gubici krvi u želucu i/ili crevima koji mogu da dovedu do anemije u izuzetnim slučajevima.

  Povremeno: Perforacija ili krvarenje u gastrointestinalnom traktu, crne stolice i povraćanje krvi, pogoršanje postojeće bolesti creva (ulcerozni kolitis ili Kronova bolest), gastritis

  Veomaretko: upala jednjaka, upala gušterače, formiranje struktura u crevima nalik na dijafragmu

  U slučaju jakih bolova u gornjem abdomenu, povraćanja krvi ili crne stolice morate odmah da prestanete sa terapijom i da se konsultujete sa lekarom.


  Poremećaji jetre

  Veomaretko: Oštećenje jetre (prvi znaci mogu biti promene na koži), oštećenje jetre naročito kod dugotrajne terapije, insuficijencija jetre, akutni hepatitis


  Poremećaji na nivou kože

  Veomaretko: Teški oblici kožnih reakcija uključujući i osip sa crvenilom i plikovima, Stivens-Džonsonov

  sindrom i odumiranje tkiva.


  Poremećaji bubrega

  Retko: Lekovi kao što su Nurofen Express mogu veoma retko da dovedu do nastanka bolesti bubrega. Bol sa

  strane i/ili u abdomenu, krv u urinu, kao i povišena temperatura mogu biti znaci oštećenja bubrega (papilarna nekroza).


  Povišena koncentracija ureje u krvi se takođe može retko javiti.

  Veomaretko: Smanjeno mokrenje od uobičajenog i oticanje (naročito kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom ili smanjenom funkcijom bubrega); oticanje (edem) i mutan urin (nefrotični sindrom); upala bubrega (intersticijalni nefritis) koji može dovesti do akutne insuficijencije bubrega. Ako se javi jedan od navedenih simptoma ili ako se generalno loše osećate, prestanite sa uzimanjem Nurofen Express i hitno se konsultujte sa lekarom pošto to mogu biti prvi znaci oštećenja bubrega ili bubrežne insuficijencije.


  Lekovi kao što su Nurofen Express mogu da budu povezani sa manjim povećanjem rizika od infarkta (infarkt miokarda) ili moždanog udara.


  Ukoliko bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ako primetite neželjena dejstva koja se ne nalaze u ovom uputstvu, prestanite sa uzimanjem leka i obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. KAKO ČUVATI LEK NUROFEN EXPRESS


  Držati van domašaja dece. Ne koristite Nurofen Express nakon isteka roka na kutiji i blisteru. Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u datom mesecu.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C; čuvati u originalnom pakovanju. Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.


  Čuvanje

  Lekove ne treba odlagati preko otpadnih voda ili otpada u domaćinstvu. Raspitajte se kod farmaceuta kako se

  odlažu lekovi koji više nisu u upotrebi. Ovakvim merama se pomaže očuvanje životne sredine.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nurofen Express


Aktivna supstanca je ibuprofen.

Jedna kapsula, meka sadrži 200 mg ibuprofena. Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule:makrogol 600; kalijum-hidroksid (čistoće najmanje 85%); prečišćena voda

Sastav kapsule:sorbitol tečni (E420), delimično dehidratisan; želatin; Ponceau 4R (E124)

Sastav mastila Opacode WB white NS-78-18011: titan-dioksid (E171); propilenglikol; hipromeloza (E464)


Kako izgleda Nurofen Express i sadržaj pakovanja

Meke kapsule.

Crvene, ovalne, providne meke kapsule sa utisnutom oznakom “NUROFEN” bele boje na jednoj strani. Kapsule su dostupne u pakovanju od 8, 10, 20 mekih kapsula.

Pakovanje: PVC/PVdC-aluminijumski blister.

Može se dogoditi da u prometu ne budu sve veličine pakovanja.


Nosilac dozvole za lek: Nelt Co doo Beograd, Maršala Tita 206, 11 272 Dobanovci, Srbija


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited Nottingam site, Thane Road, Nottingam, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2013


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:


Nurofen® Express, kapsule, meke, 8 x (200mg): 515-01-3852-12-001 od 27.05.2013 Nurofen® Express, kapsule, meke, 10 x (200mg): 515-01-3851-12-001 od 27.05.2013 Nurofen® Express, kapsule, meke, 20 x (200mg): 515-01-3850-12-001 od 27.05.2013

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z