Moozeeck

KATOPIL


UPUTSTVO ZA LEK


KATOPIL®, tableta, 40x 25 mg KATOPIL®, tableta, 40x 50 mg


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 BeogradKATOPIL® ,25 mg, tableta KATOPIL®, 50 mg, tableta

kaptopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek KATOPIL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek KATOPIL

 3. Kako se upotrebljava lek KATOPIL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek KATOPIL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KATOPIL I ČEMU JE NAMENJEN


  KATOPIL spada u grupu lekova koji se zovu inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori). Deluje tako što širi krvne sudove i olakšava protok krvi kroz njih.

  KATOPIL se upotrebljava u lečenju povišenog krvnog pritiska i srčane slabosti. Koristi se i u ranoj fazi nakon infarkta srca, da poboljša preživljavanje i smanji dodatne komplikacije, a ima i povoljno dejstvo u terapiji oboljenja bubrega kod osoba sa dijabetesom (smanjuje oštećenje bubrega kod dijabetičara koji primaju insulin).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KATOPIL


  Lek KATOPIL ne smete koristiti:


  Ne uzimajte lek KATOPIL:

  Takođe, obavestite lekara ukoliko tokom primene ovog leka:

  - treba da se podvrgnete tretmanu desenzibilizacije na ujed pčele ili ose,

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KATOPIL


  Oralna primena.

  Pokušajte da uzimate KATOPIL svakog dana u isto vreme, najbolje ujutru. Ovaj lek se može uzimati pre, tokom ili nakon obroka.

  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu koju treba da uzimate u zavisnosti od Vašeg stanja.


  Uobičajeno doziranje:

  Odrasli: Visok krvni pritisak: preporučena početna doza je 12,5-25 mg, dva puta dnevno. Vaš lekar može postepeno da povisi ovu dozu do 100-150mg dnevno. Isto tako, može biti potrebno da uzimate i druge lekove za sniženje krvnog pritiska.

  Starijim osobama i osobama sa poremećajem bubrežne funkcije lekar može propisati manje početne doze leka. Srčana slabost: početna doza je 6,25 mg ili 12,5 mg, dva ili tri puta dnevno; postepeno se može povećavati do maksimalne doze od 150 mg dnevno.

  Srčani udar: početna doza je 6,25 mg; postepeno se može povećavati do maksimalne doze od 150 mg dnevno. Oboljenje bubrega kod dijabetičara: preporučena doza je 75–100 mg dnevno u podeljenim dozama.


  Deca: početna doza je oko 0.3mg/kgTT; postepeno se može povećavati.

  Za decu sa poremećajem bubrežne funkcije, prevremeno rođene bebe, novorođenčad i odojčad početna doza je

  0.15 mg/kgTT.


  Ako ste uzeli više leka KATOPIL nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu ovog leka nego što bi trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek KATOPIL


  U slučaju da ste zaboravili da uzmete lek, nastavite sa terapijom, u istoj dozi i istom vremenskom intervalu kao i u prethodnom periodu.


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek KATOPIL


  Nemojte prestati sa uzimanjem ovog leka sve dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i KATOPIL može imati neželjena dejstva.

  Ukoliko primetite neku od sledećih neželjenih reakcija prekinite da uzimate ovaj lek i odmah se obratite lekaru:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom upustvu,molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK KATOPIL


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad.Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove


  koji Vam više nisu potrebni.Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek KATOPIL® Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sadži 25 mg kaptoprila

1 tableta sadži 50 mg kaptoprila


Sadržaj pomoćnih supstanci :

laktoza monohidrat sa povidonom; delimično preželatinizirani kukuruzni skrob; stearinska kiselina.


Kako izgleda lek KATOPIL® i sadržaj pakovanja


Izgled tablete 25 mg:okrugle, bikonveksne tablete bele do skoro bele boje sa naznačenom podelom na jednoj strani.


Izgled tablete 50 mg: okrugle, bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje.


Pakovanje: -4 bistera od AL/PVC trake i tvrdi PVC/PVdC trake sa po 10 tableta od 25 mg

- 4 bistera od AL/PVC trake i tvrdi PVC/PVdC trake sa 10 tableta od 50 mg


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept (R).


Broj i datum dozvole:


Za pakovanje 4 blistera sa po 10 tableta od 25 mg: 515-01-6068-10-001 od 19.09.2011

Za pakovanje 4 blistera sa po 10 tableta od 50 mg: 515-01-6938-10-001 od 19.09.2011

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z