Moozeeck

Oxis Turbuhaler


UPUTSTVO ZA LEK


Oxis®Turbuhaler®, prašak za inhalaciju, 4,5 mikrograma/doza Pakovanje: kontejner višedozni, 1 x 60 doza


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: AstraZeneca AB,


Adresa: Kvarnbergagatan 12, Södertälje, Švedska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited


Adresa: Augusta Cesarca 12, 11000 Beograd, Srbija


Oxis®Turbuhaler®, 4,5 mikrograma/doza, prašak za inhalaciju Formoterol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Oxis Turbuhaler i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oxis Turbuhaler

 3. Kako se upotrebljava lek Oxis Turbuhaler

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Oxis Turbuhaler

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OXIS TURBUHALER I ČEMU JE NAMENJEN


  Oxis Turbuhaler je višedozni prašak za inhalaciju (udisanje). Lek Oxis Turbuhaler sadrži aktivnu supstancu koja se zove formoterol. Lek pripada grupi lekova zvanih dugodelujući beta-agonisti, ili ‘bronhodilatatori’.


  Deluje tako što opušta mišiće u disajnim putevima. Tako Vam pomaže da lakše dišete. Deluje u roku od 1 do 3 minuta, a dejstvo traje i do 12 sati.

  Vaš lekar Vam je propisao ovaj lek za lečenje astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP).


  Astma

  Za terapiju astme, Vaš lekar će Vam propisati dva inhalera: Oxis Turbuhaler i poseban „kortikosteroidni“

  inhaler. Oni treba da se koriste zajedno.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OXIS TURBUHALER


  Lek Oxis Turbuhaler ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OXIS TURBUHALER


može dopustiti do maksimalno 8 inhalacija dnevno. Vaše dete ne bi trebalo da uzme više od 8


inhalacija u toku 24h.


Kako uzeti inhalaciju


Svaki put kada treba da uzmete lek sledite dole navedena uputstva:


 1. Odvrnite i skinite beli poklopac.

 2. Držite Turbuhaler uspravno sa tirkiznom bazom okrenutom na dole.


 3. Ne držite inhaler za usnik dok okrećete bazu. Da bi se Vaš Turbuhaler napunio dozom leka, okrenite tirkiznu bazu na jednu stranu do kraja. Zatim je vratite nazad, takodje do kraja (nije bitno u kom smeru ga prvo okrenete). Treba da čujete zvuk klika. Vaš Turbuhaler je sada napunjen i spreman za upotrebu. Nije moguće da prepunite Vaš Turbuhaler čak i ako okrećete bazu nekoliko puta. Punite Turbuhaler samo kada treba da ga koristite.


 4. Držite svoj Turbuhaler udaljen od usta. Lagano izdahnite (najviše što lagodno možete). Ne dišite u svoj Turbuhaler.

 5. Postavite usnik lagano izmedju zuba, stisnite usne i udahnite što dublje i što jače na usta. Nemojte jako

  zubima stezati usnik.


 6. Izvadite Turbuhaler iz usta. Lagano izdahnite. Pošto je količina praha koji se raspršuje veoma mala, ne bi trebalo da osetite bilo kakav ukus leka posle inhalacije. Ukoliko ste sledili uputstvo, možete bitiNe prekidajte s korišćenjem leka Oxis Turbuhaler, bez prethodne konsultacije sa svojim lekarom.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o korišćenju leka Oxis Turbuhaler, obratite se svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Kao i svi lekovi, Oxis Turbuhaler može da ispolji neželjena dejstva, iako se ona ne moraju javiti kod svakog.


  Ukoliko Vam se dogodi sledeće, prestanite da uzimate lek Oxis Turbuhaler i odmah se obratite lekaru:

 2. KAKO ČUVATI LEK OXIS TURBUHALER


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Čuvanje


  Datum isteka se odnosi na poslednji dan tog meseca.

  Vaš iskorišćeni Turbuhaler uvek treba odložiti na siguran način pošto unutar Turbuhalera ostaje nešto leka. Lekove ne treba odlagati u otpadne vode i kućno smeće. Pitajte svog farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ovo će Vam pomoći očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Oxis Turbuhaler


Aktivna supstanca je formoterol-fumarat, dihidrat. Svaka doza sadrži 6 mikrograma formoterol-fumarat, dihidrata od kojih se može udahnuti 4,5 mikrograma.

Sadržaj pomoćnih supstanci:

Laktoza, monohidrat (koja sadrži protein mleka).


Kako izgleda lek Oxis Turbuhaler i sadržaj pakovanja


Izgled praška za inhalaciju: okrugle granule bele do skoro bele boje koje se lakim dodirom dezintegrišu u fini prašak.


Unutrašnje pakovanje je višedozni poseban inhalator (Turbuhaler), gde se prašak za inhalaciju pokreće pomoću struje udahnutog vazduha. Inhalator je napravljen od plastičnih delova (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, PBT). Svaki inhalator sadrži 60 doza.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

AstraZeneca UK Limited-Predstavništvo

Augusta Cesarca 12, Beograd, Srbija


Proizvođač:

AstraZeneca AB

151 85 Södertalje, Švedska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-05381-13-001 od 19.02.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z