Moozeeck

NIPAM


UPUTSTVO ZA LEK


NIPAM® tablete, 5 mg Pakovanje: blister, 1x 10 tableta Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d.

Adresa: Cara Nikolaja II 61b, Beograd, Srbija


NIPAM® 5 mg tablete

Nitrazepam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek NIPAM i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek NIPAM

 3. Kako se upotrebljava lek NIPAM

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek NIPAM

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NIPAM I ČEMU JE NAMENJEN


  NIPAM tablete sadrže lek nitrazepam koji pripada grupi lekova koji se zovu benzodiazepini. Benzodiazepini su lekovi koji imaju umirujuće delovanje (sedativi).

  NIPAM tablete skraćuju vreme uspavljivanja i produžuju trajanje sna.


  NIPAM tablete se primenjuju u kratkotrajnom lečenju težih oblika nesanice.

  NIPAM tablete Vam pomažu da zaspite, ali ne leče uzrok Vaše nesanice o čemu bi trebalo da razgovarate sa Vašim lekarom.


  Lek je namenjen za odrasle.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NIPAM


  Lek NIPAM ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NIPAM


  Lek NIPAM uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Vaš lekar će odrediti najmanju dozu da kontroliše Vaše simptome.

  Doza koju će Vam lekar propisati zavisi od prirode Vaše bolesti, Vašeg odgovora na lek, Vaših godina i težine.


  Uvek primenjujte NIPAM tablete tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Nemojte svojevoljno menjati propisanu dozu. Ako niste sasvim sigurni kako da primenjujete lek, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Ukoliko mislite da je delovanje leka preslabo ili prejako, razgovarajte sa Vašim lekarom.


  NIPAM tablete nisu namenjene za primenu kod dece.


  Uobičajena početna doza je 5 mg (1 tableta). Međutim, ukoliko ste stariji ili imate oboljenje pluća, jetre ili bubrega, ili ste lošeg opšteg zdravlja, Vaša početna doza obično neće biti veća od 2,5 mg (pola tablete).


  Možda nećete morati da uzimate lek svako veče.


  Progutajte tabletu sa vodom ili nekim drugim nealkoholnim pićem.

  Primenite lek neposredno pre odlaska u krevet. Posle uzimanja leka trebalo bi da imate 7-8 sati neprekidnog sna. Preporučuje se da lečenje traje od nekoliko dana do 2 nedelje, a maksimalno, uključujući i postepeni prestanak

  uzimanja leka, do 4 nedelje.

  NIPAM tablete mogu biti manje efikasne ukoliko ih primenjujete duže od 4 nedelje. Ukoliko mislite da lek više ne deluje ili se problemi sa nesanicom nisu smanjili, razgovarajte sa Vašim lekarom.


  Takođe, možete postati zavisni na lek ukoliko primenjujete visoke doze i tokom dužeg perioda. Zbog toga NIPAM tablete nisu namenjene za dugotrajnu primenu.


  Simptomi obustave se mogu javiti kada prestanete sa primenom NIPAM tableta (videti deo “Ako naglo prestanete da uzimate lek NIPAM“). Nemojte prestati sa primenom tableta bez prethodnog razgovora sa Vašim lekarom.


  Ako ste uzeli više leka NIPAM nego što je trebalo


  Ukoliko ste Vi ili neko drugi slučajno uzeli veću dozu leka, odmah se javite svom lekaru, farmaceutu ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek NIPAM


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Nastavite sa primenom sledeće doze leka u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek NIPAM


  Vaš lekar će Vam savetovati kada da prestanete sa uzimanjem leka.


  Nemojte iznenada prekidati primenu leka. Ukoliko se lečenje iznenada prekine, mogu se javiti simptomi obustave. Ovo je manje verovatno ukoliko se doza leka postepeno smanjuje do prestanka lečenja.


  Simptomi obustave uključuju:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek NIPAM, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se probudite ubrzo nakon što ste primenili lek, Vaše sećanje može biti privremeno oslabljeno.


  Neželjena dejstva uključuju: pospanost tokom dana, gubitak emocija, smanjenje pažnje, smetenost, umor, glavobolja, vrtoglavicu, mišićna slabost, slaba koordinacija mišića i dvostruka slika.


  Povremeno su zabeležena i druga neželjena dejstva poput stomačnih tegoba, promene seksualne želje (libida) ili promene na koži.


  Može doći do razvoja psihičke ili fizičke zavisnosti na lek NIPAM tablete, što može dovesti do pojave simptoma obustave pri naglom prekidu primene leka.


  Retko se mogu javiti promene ponašanja. Te promene mogu uključiti nemir, uznemirenost, razdražljivost, agresivnost, gubitak osećaja realnosti (deluzija), napade besa, noćne more, halucinacije i psihoze.


  Ukoliko se navedeni simptomi promene ponašanja jave, morate obavestiti Vašeg lekara. Vaš lekar će možda želeti da prestanete sa primenom ovog leka.


  Ukoliko ste stariji, možete biti više osetljivi na pojavu neželjenih dejstava leka. Ukoliko se to desi, recite Vašem lekaru i Vaš lekar može odlučiti da promeni Vašu dozu.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK NIPAM


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek NIPAM posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25° C.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek NIPAM


Aktivna supstanca je: nitrazepam. Jedna tableta sadrži: nitrazepama 5 mg.


Ostali sastojci su:

laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni; talk; povidon; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek NIPAM i sadržaj pakovanja


NIPAM 5 mg tablete su okrugle, ravne, bele do svetlo žute, sa podeonom crtom na jednoj strani. Pakovanje:

NIPAM 5 mg tablete, 10 tableta: 1 blister od PVC/Al folije sa 10 tableta. NIPAM 5 mg tablete, 30 tableta: 3 blistera od PVC/Al folije sa 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


NIPAM 5 mg tablete, 10 tableta: 515-01-6089-12-001 od 06.03.2013.

NIPAM 5 mg tablete, 30 tableta: 515-01-6092-12-001 od 06.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z