FISKocr

Persen forte


UPUTSTVO ZA LEK


Persen® forte, kapsula, tvrda

125mg+25mg+25mg


Pakovanje: blister, 1x10 kapsula, tvrdih Pakovanje: blister, 2x10 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Lek farmacevtska družba d.d.

Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd


Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Persen® forte, kapsula, tvrda

125mg+25mg+25mg

INN

valerijana (Valeriana officinalis), suvi ekstrakt korena, matičnjak (Mellisa officinalis), suvi ekstrakt lista,

nana (Menta piperita), suvi ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Persen forte, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Persen forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Persen forte

 3. Kako se upotrebljava lek Persen forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Persen forte

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Persen forte I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Persen forte je biljni lek sa blagim umirujućim delovanjem, koji sadrži kombinaciju suvog ekstrakta korena valerijane, suvog ekstrakta lista matičnjaka i suvog ekstrakta lista nane. Ovaj lek ublažava simptome nervoze, kao što su uznemirenost, razdražljivost i napetost. Kod blažih oblika nesanice i poremećaja spavanja, on pomaže uspavljivanje.


  Lek Persen forte je biljni lek čija se upotreba u definisanim indikacijama bazira isključivo na dugotrajnoj primeni.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Persen forte


  Lek Persen forte ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na valerijanu, matičnjak, nanu ili na bilo koji drugi sastojak leka Persen forte


  Kada uzimate lek Persen forte, posebno vodite računa:

  Pacijenti sa gastroezofagealnim refluksom (gorušicom) bi trebalo da izbegavaju uzimanje preparata koji sadrže nanu, jer ona može pogoršati stanje.

  Pacijenti sa kamenom u žuči ili bilo kojim drugim oboljenjem žučne kese i žučnih puteva moraju biti izuzetno

  oprezni prilikom primene preparata koji sadrže nanu.


  Zbog nedovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti leka Persen forte, njegova primena kod dece mlađe od 12 godina se ne preporučuje.


  Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom ako se nastave simptomi tokom upotrebe leka ili se jave neka neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom Uputstvu.


  Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Nema podataka o interakciji leka Persen forte sa drugim lekovima. Pre istovremene primene drugih lekova, pacijenti moraju da se posavetuju sa lekarom.

  Postoje ograničeni podaci o kliničkim interakcijama. Nisu uočene klinički značajne interakcije sa lekovima koji

  se metabolišu putem enzima jetre. Istovremena upotreba drugih lekova za smirenje (npr.benzodiazepina) sa ne preporučuje i dozvoljena je samo pod nadzorom lekara.


  Uzimanje leka Persen forte sa hranom ili pićima


  Iz predostrožnosti se ne savetuje uzimanje leka Persen forte sa alkoholnim pićima. Kapsule uzmite sa nekom tečnošću, bez obzira na obrok.


  Primena leka Persen forte u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Nema podataka o bezbednosti primene ovog leka tokom trudnoće i dojenja. Iz predostrožnosti se ne savetuje upotreba ovog leka tokom trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Persen forte na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Persen forte može da pogorša sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama. Ako je pacijent uzeo ovaj lek ne preporučuje se vožnja ili rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Persen forte


  Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Persen forte

  Lek Persen forte uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina.


  Za ublažavanje simptoma blage nervne napetosti: uzeti 2 kaspule leka Persen forte, dva puta dnevno.

  Kao pomoć kod nesanice: uzeti 1 kapsulu leka Persen forte pola sata do jedan sat pre odlaska na spavanje. Tablete treba progutati sa malo vode, nezavisno od uzimanja hrane.

  Ukoliko tokom upotrebe leka Persen forte simptomi i dalje traju, potrebno je konsultovati se sa lekarom ili kvalifikovanim zdravstvenim radnikom.


  Ne preporučuje se primena leka Persen forte kod dece mlađe od 12 godina.


  Ako ste uzeli više leka Persen forte nego što je trebalo


  Jednokratna doza od 20 grama korena valerijane (približno 41 kapsula, tvrda leka Persen forte) može uzrokovati bezopasne pojave kao što su: umor, grčevi u stomaku, osećaj pritiska u grudima, vrtoglavica, tremor i proširene zenice. Simptomi nestaju tokom 24 sata. Ako ste uzeli veću dozu leka Persen forte nego što bi trebalo, i simptomi se nastavljaju i posle 24 sata, posavetujte se sa svojim lekarom.

  Nema podataka o predoziranju lešćem matičnjaka ili nane.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Persen forte


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Persen forte


  Nije primenljivo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Persen forte , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Mogu se javiti želudačno-crevne smetnje (npr. mučnina, grčevi u stomaku), međutim njihova učestalost nije poznata.

  Kod pacijenata sa gastroezofagealnim refluksom (gorušicom) zdravstveno stanje se može pogoršati.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Persen forte


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Persen forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, na suvom mestu; čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Persen forte

Aktivna supstanca je: valerijana (Valeriana officinalis), suvi ekstrakt korena; matičnjak (Mellisa officinalis), suvi ekstrakt lista; nana (Menta piperita), suvi ekstrakt lista.


1 kapsula, tvrda sadrži:

Suvi ekstrakt korena valerijane (Valeriana officinalis L., radix, (4-7:1));

70% v/v etanol 125mg(izraženo na supstancu)(odgovara 87.5mg nativnog ekstrakta) Suvi ekstrakt lista matičnjaka (Melissa officinalis L., folium, extractum siccum (3-6:1)); 50% v/v etanol 25mg(izraženo na supstancu)(odgovara 17.5mg nativnog ekstrakta)

Suvi ekstrakt lista nane (Menta piperita L., folium, extractum siccum (3-6:1));

40% v/v etanol 25mg(izraženo na supstancu)(odgovara 17.5mg nativnog ekstrakta)

Ostali sastojci su:

Sadržaj kapsule:

Laki magnezijum-oksid Magnezijum-stearat (E572) Laktoza, monohidrat

Talk (E553b)

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Omotač kapsule:

Želatin

Titan-dioksid (E171)

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)


Kako izgleda lek Persen forte i sadržaj pakovanja


Opis: Tvrde želatinske kapsule braon tela i kape, punjene šarenim granulama.


U kartonskoj kutiji se nalaze 1 ili 2 Aclar blistera sa po 10 kapsula, tvrdih (ukupno 10 ili 20 kapsula, tvrdih).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek farmacevtska družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-4240-11-001.........01.03.2012.

515-01-4241-11-001.........01.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z