Moozeeck

Latanoprost Sandoz


UPUTSTVO ZA LEK


Latanoprost Sandoz® kapi za oči, rastvor 50 mikrograma/mL

Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 2.5 mL


Proizvođač: AEROPHARM GMBH


Adresa: Francios-Mitterand-Allee 1, Rudolstadt, Thuringia, Nemačka

Podnosilac zahteva: SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Latanoprost Sandoz®; 50 mikrograma/mL; kapi za oči, rastvor INN: latanoprost

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Latanoprost Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Latanoprost Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Latanoprost Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Latanoprost Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LATANOPROST SANDOZ I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Latanoprost Sandoz pripada grupi lekova poznatoj kao analozi prostaglandina. Ovaj lek deluje tako što povećava prirodno oticanje iz unutrašnjosti oka u krvotok.


  Latanoprost se primenjuje za lečenje stanja poznatih kao glaukom otvorenog ugla i okularna hipertenzija kod odraslih. Oba ova stanja su povezana sa povećanim pritiskom u oku, koji na kraju može uticati na Vaš vid.


  Latanoprost se takođe primenjuje za lečenje povišenog pritiska u oku i glaukoma kod dece svih uzrasta, uključujući i novorođenčad.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LATANOPROST SANDOZ


  Latanoprost se može primenjivati kod odraslih muškaraca i žena (uključujući i starije) i kod dece od rođenja do 18 godine. Latanoprost nije ispitivan kod prevremeno rođenih beba (manje od 36. nedelje gestacije).


  Lek Latanoprost Sandoz ne smete koristiti:


  Primena drugih lekova

  Latanoprost može stupiti u interakciju sa drugim lekovima. Molimo Vas da obavestite svog lekara ili lekara koji leči Vaše dete ili farmaceuta, ako Vi ili Vaše dete uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek (ili kapi za oči), uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Latanoprost Sandoz sa hranom ili pićima


  Primena leka ne zavisi od uzimanja obroka.


  Primena leka Latanoprost Sandoz u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća

  Nemojte uzimati lek Latanoprost Sandoz ako ste trudni. Odmah obavestite lekara ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću.


  Dojenje

  Nemojte uzimati lek Latanoprost Sandoz tokom perioda dojenja.


  Uticaj leka Latanoprost Sandoz na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Tokom uzimanja ovog leka može se javiti kratkotrajno zamućenje vida. Ako se ovo javi kod Vas, nemojte upravljati motornim vozilom niti rukovati alatima ili mašinama dok se vid ne razbistri.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Latanoprost Sandoz

  Latanoprost Sandoz sadrži benzalkonijum-hlorid (konzervans), koji može izazvati nadražaj oka ili dovesti do oštećenja površinskog dela oka. Kontaktna sočiva mogu da apsorbuju benzalkonijum-hlorid, a poznato je i da ovaj konzervans može da izazove promenu boje mekih kontaktnih sočiva. Iz tog razloga treba da izbegavate kontakt sa mekim kontaktnim sočivima.


  Ukoliko Vi ili Vaše dete nosite kontaktna sočiva, važno je da ih uklonite pre nego što upotrebite Latanoprost Sandoz i da sačekate 15 minuta posle primene leka pre nego što ih vratite nazad (videti u delu 3 ovog uputstva podnaslov Ako nosite kontaktna sočiva).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Latanoprost Sandoz


  Lek Latanoprost Sandoz upotrebljavajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza za odrasle (uključujući starije) i decu je jedna kap jednom dnevno u obolelo oko (oči). Najbolje je da se kapi stavljaju uveče.


  Nemojte koristiti lek više od jednom dnevno, jer efikasnost terapije može biti smanjena ako se lek češće primenjuje.


  Koristite lek kako Vam je savetovao Vaš lekar ili lekar Vašeg deteta, sve dok Vam ne kažu da prekinete sa primenom.


  Ako nosite kontaktna sočiva

  Ako Vi il Vaše dete nosite kontaktna sočiva, potrebno je da ih izvadite pre primene leka. Nakon primene leka, sačekajte 15 minuta i ponovo stavite kontaktno sočivo u oko.


  Uputstvo za upotrebu

  1. Operite ruke i udobno sednite ili legnite.

  2. Skinite zaštitnu kapicu sa bočice. Zaštitnu kapicu treba sačuvati.

  3. Prstom nežno spustute donj kapak obolelog oka.

  4. Prinesite vrh bočice ka oku, ali ga ne dodirujte.

  5. Nežno stisnite bočicu tako da jedna kap uđe u oko, a zatim pustute donji kapak.

  6. Pritisnite jagodicom prsta suznu vrećicu ( ugao obolelog oka bliži nosu). Držite pritisnuto 1 minut dok vam je oko zatvoreno.

  7. Ponovite isto sa drugim okom ako Vam je tako lekar rekao.

  8. Vratite zaštitnu kapicu na bočicu.


   Ako koristite lek Latanoprost Sandoz sa drugim kapima za oči

   Sačekajte najmanje 5 minuta između primene leka Latanoprost Sandoz i drugih kapi za oči.

   Ako ste uzeli više leka Latanoprost Sandoz nego što je trebalo

   Ako ste stavili suvuše kapi u oko, to može dovesti do blage iritacije oka, može se javiti suzenje oka i crvenilo. Ovo će proći, ali ako ste zabrinuti posavetujte se sa svojim lekarom ili lekarom koji leči Vaše dete.


   Obratite se lekaru što je pre moguće ako Vi ili Vaše dete slučajno progutate ovaj lek.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Latanoprost Sandoz


   Nastavite sa uobičajenim doziranjem u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu..


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Latanoprost Sandoz

   Potrebno je da razgovarate sa svojim lekarom ili lekarom koji leči Vaše dete ako želite da prestanete da koristite ovaj lek..


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Latanoprost Sandoz, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  Prijavljena su takođe i sledeća neželjena dejstva: prisustvo površina ispunjenih tečnošću u obojenom delu oka (cista na dužici), glavobolja, vrtoglavica, lupanje srca, bol u mišićima, bol u zglobovima i razvoj virusne infekcije oka uzrokovane herpes simpleks virusom (HSV).


  Neželjena dejstva koja se češće javljaju kod dece nego kod odraslih su curenje iz nosa praćeno svrabom i povišena telesna temperatura..


  U veoma retkim slučajevima, kod nekih pacijenata sa ozbiljnim oštećenjem providnog sloja na prednjem delu oka -rožnjače (kornee), razvila su se zamućenja na rožnjači zbog nagomilavanja kalcijuma tokom terapije.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Latanoprost Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Dve (2) godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 28 dana na temperaturi do 25°C.


  Nemojte koristiti lek Latanoprost Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati u frižideru (2°C – 8°C).

  Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti. Nakon prvog otvaranja: Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Latanoprost Sandoz Aktivna supstanca je: latanoprost.

1 mL rastvora sadrži 50 mikrograma latanoprosta (što odgovara 0.005% w/v). Jedna kap sadrži približno 1.5 mikrograma latanoprosta.


Ostali sastojci su:

Benzalkonijum-hlorid

Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat (E339) Natrijum-hlorid

Dinatrijum-fosfat (E339) Voda za injekcije

Natrijum-hidroksid ili hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za podešavanje pH)


Kako izgleda lek Latanoprost Sandoz i sadržaj pakovanja

Izgled: bistar, bezbojan rastvor. Osmolalnost: 240-300 mOsmol/kg.


LDPE bočica (zapremine 5 mL) sa kapaljkom; HDPE zatvarač sa navojem; Svaka bočica sadrži 2.5 mL rastvora kapi za oči ( odgovara približno 80 kapi).


Veličine pakovanja: 1 x 2.5 mL


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. - PREDSTAVNIŠTVO Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

AEROPHARM GMBH Francios-Mitterand-Allee 1, Rudolstadt, Thuringia, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4017-12-001 od 28.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z