FISKocr

Capecitabine PharmaSwiss


UPUTSTVO ZA LEK


Capecitabine PharmaSwiss, film tablete, 150 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Capecitabine PharmaSwiss, film tablete, 500 mg Pakovanje: ukupno 120 kom, blister, 12 x 10 kom


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Capecitabine PharmaSwiss,

150 mg, film tablete


Capecitabine PharmaSwiss,

500 mg, film tablete kapecitabin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Capecitabine PharmaSwiss i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Capecitabine PharmaSwiss

 3. Kako se upotrebljava lek Capecitabine PharmaSwiss

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Capecitabine PharmaSwiss

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CAPECITABINE PHARMASWISS I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Capecitabine PharmaSwiss pripada grupi lekova koji se nazivaju „citostatici“ koji zaustavljaju rast ćelija karcinoma. Capecitabine PharmaSwiss sadrži kapecitabin, koji sam po sebi nije citostatik. Tek pošto se resorbuje u organizmu, on se menja u aktivnu antikancerogenu supstancu (više u tumorskom tkivu nego u normalnom tkivu).


  Lek Capecitabine PharmaSwiss se koristi za lečenje karcinoma debelog creva, rektuma, želuca ili dojke. Pored toga, lek Capecitabine PharmaSwiss se koristi da bi se sprečila ponovna pojava karcinoma debelog creva nakon potpunog hirurškog uklanjanja tumora.


  Lek Capecitabine PharmaSwiss može da se koristi sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CAPECITABINE PHARMASWISS


  Lek Capecitabine PharmaSwiss ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CAPECITABINE PHARMASWISS


  Uvek uzimajte lek Capecitabine PharmaSwiss onako kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Lek Capecitabine PharmaSwiss propisuje lekar specijalista u terapiji kancera.


  Tablete Capecitabine PharmaSwiss treba progutati sa vodom i najkasnije 30 minuta posle obroka.

  Lekar će vam propisati dozu i terapijski režim koji odgovaraju Vama. Doza leka Capecitabine PharmaSwiss se određuje na osnovu površine tela koja se izračunava na osnovu Vaše visine i telesne mase. Uobičajena doza za odrasle je 1250 mg/m2 površine tela, dva puta dnevno (ujutru i uveče).

  Navodimo dva primera: osoba čija je telesna masa 64 kg, a visina 1,64 m ima površinu tela od 1,7 m2 i treba da uzima 4 tablete od 500 mg i jednu tabletu od 150 mg dva puta dnevno. Osoba čija je telesna masa 80 kg, a visina

  1,80 m ima površinu tela od 2,00 m2 i treba da uzima 5 tableta od 500 mg dva puta dnevno.


  Tablete Capecitabine PharmaSwiss se obično uzimaju tokom 14 dana, posle čega sledi pauza od 7 dana (kada se tablete ne uzimaju). Ovaj period od 21 dan se naziva terapijskim ciklusom.


  U kombinaciji sa drugim lekovima, uobičajena doza za odrasle može da bude manja od 1250 mg/m2 površine tela, i može se desiti da treba da uzimate tablete tokom drugačije definisanih vremenskih perioda (npr. svakoga dana, bez pauze).

  Lekar će Vam reći koju dozu treba da uzimate, kada da je uzimate i koliko dugo treba da je uzimate. Lekar će možda želeti da uzimate kombinaciju tableta od 150 mg i 500 mg za svaku dozu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Capecitabine PharmaSwiss može izazvati neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  ODMAH PREKINITE da uzimate lek Capecitabine PharmaSwiss i obratite se lekaru ako se pojavi bilo koji od sledećih simptoma:

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CAPECITABINE PHARMASWISS


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Capecitabine PharmaSwiss posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Capecitabine PharmaSwiss


Aktivna supstanca: kapecitabin.

Capecitabine PharmaSwiss, film tablete, 60 x 150 mg: Jedna film tableta sadrži 150 mg kapecitabina. Capecitabine PharmaSwiss, film tablete, 120 x 500 mg: Jedna film tableta sadrži 500 mg kapecitabina.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; hipromeloza; magnezijum stearat.

Film omotač: hipromeloza, talk, titan-dioksid (E 171), gvožđe(III)-oksid, crveni (E 172), gvožđe(III)-oksid, žuti

(E 172).


Kako izgleda lek Capecitabine PharmaSwiss i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik

Film tablete.


Capecitabine PharmaSwiss, film tablete, 60 x 150 mg: izdužene, bikonveksne tablete svetloružičaste boje sa utisnutom oznakom „150“ sa jedne strane.

Capecitabine PharmaSwiss, film tablete, 120 x 500 mg: izdužene, bikonveksne tablete ružičaste boje sa

utisnutom oznakom „500“ sa jedne strane.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže:


Capecitabine PharmaSwiss, film tablete, 60 x 150 mg: 6 blistera (PVC/PVdC-Alu blister ili Alu/Alu blister) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.


Capecitabine PharmaSwiss, film tablete, 120 x 500 mg: 12 blistera (PVC/PVdC-Alu blister ili Alu/Alu blister) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Capecitabine PharmaSwiss, film tablete, 60 x 150 mg: 515-01-6173-11-001 od 13.05.2013.

Capecitabine PharmaSwiss, film tablete, 120 x 500 mg: 515-01-6174-11-001 od 13.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z