boehringer Apoteke Apoteke

Gastroloc 20 mg


UPUTSTVO ZA LEK


Gastroloc, gastrorezistentna tableta, 20 mg, 14 x 20 mg Gastroloc,gastrorezistentnatableta,20mg, 28x20mg


Proizvođač: Pharmanova d.o.o.


Adresa: Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o.


Adresa: Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Gastroloc, 20 mg, gastrorezistentna tableta INN: pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


 1. ŠTA JE LEK Gastroloc 20 mg I ČEMU JE NAMENJEN


  Gastroloc 20 mg, gastrorezistentna tableta pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori protonske pumpe. Ovi lekovi smanjuju količinu kiseline koja se luči u Vašem želucu.


  Kada se Gastroloc 20 mg upotrebljava

  Gastroloc 20 mg se koristi za:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Gastroloc 20 mg


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Gastroloc 20 mg ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Gastroloc 20 mg

  Lek Gastroloc 20 mg uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni,

  proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Odrasli i adolescenti (12 godina i stariji):


  Za terapiju umerenog oblika oboljenja jednjaka nastalo usled vraćanja želudačne kiseline iz želuca u jednjak praćenoggorušicom,kiselimpodrigivanjem ibolom prigutanju:


  Jedna gastrorezistentna tableta (20mg) na dan.

  Ublažavanje simptoma bolesti se postiže za 2 do 4 nedelje, a najkasnije u naredne 4 nedelje. Vaš lekar će Vam reći koliko dugo da nastavite sa upotrebom ovog leka. Kada se postigne ublažavanje simptoma bolesti, ponovna pojava simptoma se može kontrolisati uzimanjem po potrebi jedne tablete Gastroloc 20 mg dnevno.


  Za dugotrajno lečenje i sprečavanje ponovnog javljanja zapaljenja jednjaka: Jedna gastrorezistentna tableta na dan.

  Ako se bolest ponovo javi, doza može da se udvostruči i u tom slučaju možete da koristite gastrorezistentne

  tablete Gastroloc 40 mg – jedna gastrorezistentna tableta na dan. Po nestanku znakova bolesti doza ponovo može da se smanji na jednu gastrorezistentnu tabletu od 20 mg na dan.


  Odrasli Za sprečavanje pojave čira dvanaestopalačnog creva i želuca kod pacijenata kojima je potrebno kontinuirano lečenje sa NSAIL:


  Jedna gastrorezistentna tableta (20mg) na dan.


  Posebne grupe pacijenata


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i Gastroloc 20 mg može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ako primetite bilo koje od dole navedenih neželjenih dejstava, prekinite uzimanje tableta Gastroloc 20 mg i odmah obavestite Vašeg lekara ili se obratite najbližoj hitnoj službi.


  Ozbiljne reakcije preosetljivosti: oticanje jezika i/ili grla, teškoće pri gutanju, koprivnjača, teškoće pri disanju, alergijski otok lica (Quincke-ov edem/angioedem), jaka vrtoglavica praćena ubrzanim radom srca i obilnim znojenjem.


  Ozbiljne kožne promene uz stvaranje plikova po koži i brzim pogoršanjem opšteg stanja, eroziju (uključujući i blago krvarenje) očiju, nosa, usta/usana ili genitalija (Stevens-Johnson sindrom, Lyell-ov sindrom, multiformni eritem) i pojačanu osetljivost na svetlost.


  Ostale ozbiljne reakcije: žutilo kože i beonjača (usled teškog oštećenja ćelija jetre, žutica), groznica, osip, uvećani bubrezi što može biti praćeno bolnim mokrenjem i bolom u krstima (znaci ozbiljnog zapaljenja bubrega).


  Ovo su veoma retka neželjena dejstva (pojavljuju se kod manje od 1 na 10.000 lečenih pacijenata).


  Ostala poznata neželjena dejstva su:


  smanjenje broja belih krvnih zrnaca (leukocita) što može dovesti do pojave čestih infekcija, smanjenje broja krvnih pločica (trombocita) što može izazvati pojavu krvarenja ili modrica češće nego inače


  Ukoliko neka od neželjenih reakcija postane ozbiljna ili ukoliko primetite neke druge neželjene reakcije koje nisu ovde navedene, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Gastroloc 20 mg Rok upotrebe

  2 godine

  Rok upotrebe za ovo pakovanje označen je na blisteru i kutiji.

  Lek ne sme da se koristi posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu označenom na pakovanju.


  Čuvanje

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja

  Lekove čuvati van domašaja dece!

  .


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Gastroloc 20 mg Sadržaj aktivnih supstanci

Jedna gastrorezistentna tableta sadrži:

20 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata 22,6 mg).


Sadržaj pomoćnih supstanci

Jezgro tablete:

Natrijum-karbonat, bezvodni; manitol; saharoza; kalcijum-stearat; talk; silicijum-dioksid (Syloid 244 FP).


Obloga tablete:

Hipromeloza; Talk; Makrogol (lutrol E 400); metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1); trietilcitrat; titan-dioksid (E 171); gvožđe(III)-oksid, crveni (E 172); gvožđe(III)-oksid, crni (E 172)


Mastilo Opacode black S-1-17823 (šelak, izopropil alkohol, gvožđe(III)-oksid, crni (E 172), N-butil alkohol, propilenglikol, amonijum-hidroksid (28%))


Kako izgleda lek Gastroloc 20 mg i sadržaj pakovanja


Ovalne, bikonveksne obložene tablete, sa utisnutom oznakom "P20" na jednoj strani, crvenkasto-crne boje. Unutrašnje pakovanje: Alu-Alu blister

Gastroloc, gastrorezistentna tableta, 20 mg, 14 x 20 mg: 2 blistera od 7 tableta, u kartonskoj kutiji sa uputstvom

za lek.

Gastroloc, gastrorezistentna tableta, 20 mg, 28 x 20 mg: 4 blistera od 7 tableta u kartonskoj kutiji sa uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole

Pharmanova d.o.o.

Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Naziv i adresa proizvođača

Pharmanova d.o.o.

Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:

Gastroloc, gastrorezistentna tableta, 14x20 mg:

515-01-3111-10-001, 28.03.2011.

Gastroloc, gastrorezistentna tableta, 28x20 mg:

515-01-3112-10-001, 28.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines