abbot Apoteke Apoteke

Gino-daktanol


UPUTSTVO ZA LEK


Gino-daktanol® 200 mg; vagitorije Pakovanje: strip; 1 x 7 vagitorija


Proizvođač: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Gino-daktanol® 200 mg, vagitorije mikonazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gino-daktanol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gino-daktanol

 3. Kako se upotrebljava lek Gino-daktanol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gino-daktanol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Gino-daktanol I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Gino-daktanol je lek koji kao aktivan sastojak sadrži mikonazol-nitrat. Mikonazol-nitrat pripada grupi antimikotika, tj. lekova koji se koriste za lečenje infekcija izazvanih gljivicama i nekim bakterijama.

  Lek Gino-daktanol je namenjen za lokalno lečenje infekcija vagine i kože oko vagine (vulvovaginalne kandidijaze, tj. gljivične infekcije prouzrokovane gljivicom Candida albicans), kao i za lečenje infekcija izazvanih nekim gram-pozitivnim bakterijama (prethodno potvrđeno brisom i/ili kulturom). Najčešći simptomi i znaci vaginalne infekcije su svrab, crvenilo i beli iscedak.

  Lek Gino-daktanol deluje tako što uništava gljivice i bakterije koje izazivaju infekciju u vagini. Ukoliko Vaš partner ima znake infekcije neka se javi lekaru koji će mu propisati odgovarajući lek.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Gino-daktanol

  Lek Gino-daktanol ne smete koristiti:


  Ne smete uzimati lek ukoliko ste imali alergijsku reakciju na lek Gino-daktanol ili na slične lekove koji se primenjuju u lečenju gljivičnih infekcija.

  Lokalna alergijska reakcija se može prepoznati kao osip ili svrab na mestu infekcije, koji se pogoršava nakon primene leka Gino-daktanol.


  Kada uzimate lek Gino-daktanol, posebno vodite računa:


  Ukoliko Vaš partner ima znake infekcije neka se javi lekaru koji će mu propisati odgovarajući lek.

  Ukoliko se javi lokalna osetljivost ili alergijska reakcija (osip ili svrab na mestu infekcije, koji se pogoršava nakon primene leka Gino-daktanol) prekinite sa primenom leka i što pre se javite lekaru.

  Ako se u toku terapije pojave tegobe u vidu iznenadnog otežanog disanja, vrtoglavice, pada pritiska, otoka očnih kapaka, lica ili usana, ili osipa na koži, odmah prekinite uzimanje leka i potražite medicinsku pomoć, s obzirom da ovo mogu biti znaci teške generalizovane (opšte) alergijske reakcije.

  Alergijska reakcija na lek Gino-daktanol se može javiti ukoliko ste već imali alergijsku reakciju na slične lekove koji se primenjuju u lečenju gljivičnih infekcija (klotrimazol, ekonazol, ketokonazol, sulkonazol i dr.).

  Obavestite lekara ako uzimate lekove koji usporavaju zgrušavanje krvi, kao što je varfarin. Obavestite lekara ako Vam se pojave modrice i/ili se javi krvarenje.

  Lek Gino-daktanol može oštetiti lateks kontraceptivne proizvode kao što su dijafragma i kondom. Stoga se ne preporučuje istovremena upotreba leka Gino-daktanol sa lateks kondomom i lateks dijafragmom. Posavetujte se sa lekarom o primeni drugih kontraceptivnih mera prilikom primene leka Gino-daktanol.

  Da biste sprečili širenje infekcije na druge, peškir koristite samo Vi. Izbegavajte kontakt leka sa očima.

  Lek Gino-daktanol ne izaziva bojenje/prljanje kože ili odeće.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.


  Lek Gino-daktanol vagitorije mogu oštetiti lateks kontraceptivne proizvode kao što su dijafragma i kondom.


  Posavetujte se sa lekarom o primeni drugih kontraceptivnih mera prilikom primene leka Gino-daktanol.


  Ako uzimate lekove koji usporavaju zgrušavanje krvi, kao što su acenokumarol ili varfarin, obavestite lekara, a on će proveriti delovanje tih lekova.


  Takođe, obavestite lekara ukoliko uzimate lekove za snižavanje šećera u krvi (hipoglikemici), fenitoin (jedan od lekova koji se koristi u terapiji epilepsije), lekove za snižavanje nivoa masti u krvi (simvastatin, lovastatin) ili neke lekove koji se koriste za terapiju srčanih oboljenja( blokatori kalcijumovih kanala, npr.dihidropiridin i verapamil).


  Uzimanje leka Gino-daktanol sa hranom ili pićima Uzimanje hrane i pića ne utiče na dejstvo leka Gino-daktanol. Primena leka Gino-daktanol u periodu trudnoće i dojenja

  Ako ste trudni, ukoliko planirate trudnoću ili dojite, recite svom lekaru, a on će odlučiti da li možete primenjivati

  lek Gino-daktanol.

  Trudnoća:

  Lek Gino-daktanol vagitorije se smeju primeniti samo u prvom trimestru trudnoće i to samo ukoliko lekar proceni da potencijalna korist prevazilazi moguće rizike.


  Dojenje:

  Ne zna se da li se mikonazol izlučuje u majčino mleko. Vaš lekar će proceniti da li Gino-daktanol vagitorije

  možete primenjijivati tokom dojenja.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Gino-daktanol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Gino-daktanol nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Gino-daktanol


  Nisu zabeležene neželjene reakcije na pomoćne materije prisutne u leku.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Gino-daktanol


  Lek Gino-daktanol je za vaginalnu upotrebu kod odraslih osoba.


  Jednu vagitoriju staviti uveče, pre odlaska na spavanje, duboko u vaginu, tokom 7 dana.

  Lečenje nastaviti tokom svih 7 dana, čak i ako su se svrab i beli iscedak povukli ili je počela menstruacija. Lekar će Vas posavetovati ukoliko je potrebna duža primena leka Gino-daktanol.


  Pažljivo sledite uputstva prilikom primene leka Gino-daktanol:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Gino-daktanol, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Lek Gino-daktanol može izazvati lokalnu iritaciju ili osetljivost (pojačan svrab, pečenje ili crvenilo), posebno na

  početku lečenja. Ukoliko je iritacija teška, prekinite sa primenom leka i obavestite lekara.

  Ukoliko se javi lokalna alergijska reakcija (osip ili svrab na mestu infekcije, koji se pogoršava nakon primene leka Gino-daktanol) prekinite sa primenom leka i što pre se javite lekaru.

  Ako se u toku terapije pojave tegobe u vidu iznenadnog otežanog disanja, vrtoglavice, pada pritiska, otoka očnih kapaka, lica ili usana, ili osipa na koži, odmah prekinite uzimanje leka i potražite medicinsku pomoć, s obzirom da ovo mogu biti znaci generalizovane alergijske reakcije (anafilaktička reakcija). Anafilaktička reakcija se može javiti veoma retko.

  Ostala neželjena dejstva koja se mogu javiti nakon primene leka Gino-daktanol su: glavobolja, otežano


  mokrenje, infekcije urinarnog trakta, genitalni svrab, vaginalno pečenje, vulvovaginalna nelagodnost, dismenoreja (bolne menstruacije), vaginalni iscedak, vaginalno krvarenje, vaginalni bol, bol u stomaku, mučnina, osip sa svrabom, koprivnjača, crvenilo ili otok lica.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Gino-daktanol Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  5 godina.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25C u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Gino-daktanol


Sadržaj aktivne supstance:

1 vagitorija sadrži 200 mg mikonazol-nitrata.


Sadržaj pomoćnih supstanci: Čvrsta mast H-15


Kako izgleda lek Gino-daktanol i sadržaj pakovanja


Izgled:

Vagitorije konusnog oblika skoro bele boje.


Pakovanje:

Strip-pakovanje(ALU/PE-ALU/PE folija) sa 7 vagitorija u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija

Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6858-12-001.........30.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines