Apoteke Apoteke
csl
Apoteke

Telmitens

tableta; 40mg; ukupno 30 kom, blister, 6 x 5 kom
CENA: 418,70 din.

tableta; 80mg; ukupno 30 kom, blister, 6 x 5 kom
CENA: 587,40 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Telmitens® tablete, 40 mg Pakovanje׃ ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Telmitens® tablete, 80 mg

Pakovanje׃ ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Telmitens®tablete, 40 mg i 80 mg telmisartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Telmitens i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Telmitens

 3. Kako se upotrebljava lek Telmitens

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Telmitens

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TELMITENS I ČEMU JE NAMENJEN

  Telmitens pripada grupi lekova koji se nazivaju antagonisti angiotenzin II receptora. Angiotenzin II je supstanca koja nastaje u našem organizmu,ona sužava krvne sudove i na taj način dovodi do porasta krvnog pritiska. Telmitens blokira ovaj efekat angiotenzina II, uzrokujući opuštanje krvnih sudova i sniženje krvnog pritiska.


  Telmitens se koristi za lečenje esencijalne hipertenzije kod odraslih (povišenog krvnog pritiska). Termin

  „esencijalna“ znači da povišen krvni pritisak nije izazvan nekim drugim stanjem.

  Ako se ne leči, povišen krvni pritisak može da ošteti krvne sudove mnogih organa, što ponekad može da dovede do srčanog udara, insuficijencije srca ili bubrega, moždanog udara ili slepila. Obično nema nikakvih simptoma povišenog krvnog pritiska pre nego što nastane oštećenje. Stoga je važno da se krvni pritisak redovno meri kako bi se proverilo da li je u okviru normalnih vrednosti.


  Lek Telmitens se koristi i za smanjenje kardiovaskularnih događaja (npr. srčanog ili moždanog udara) kod odraslihsa povećanim rizikom zbog toga što im je smanjeno ili blokirano snabdevanje srca ili nogu krvlju, ili su imali moždani udar ili imaju dijabetes visokog rizika. Lekar će vam reći ako imate povećan rizik od pojave ovih događaja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TELMITENS


  Lek Telmitens ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TELMITENS

  Uvek uzimajte lek Telmitens onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni ili imate pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uobičajena doza leka Telmitens je jedna tableta, jednom dnevno. Trudite se da uzimate lek svakog dana u isto vreme. Telmitens možete uzimati nezavisno od obroka. Tabletu progutajte sa malo vode ili bezalkoholnog napitka. Važno je da lek Telmitens uzimate svakog dana dok vam lekar ne kaže drugačije.


  U terapiji povišenog krvnog pritiska, kod većine pacijenata uobičajena doza leka Telmitens je jedna tableta od 40 mg jednom dnevno, pri čemu se krvni pritisak održava pod kontrolom tokom 24 sata. Ipak, lekar vam može preporučiti i manju dozu, 20 mg ili veću dozuod 80 mg.

  Lek Telmitens se može primenjivati i u kombinaciji sa diureticima (lekovima koji pomažu izbacivanju tečnosti) kao što je hidrohlortiazid, za koji se pokazalo da ima dodatni efekat na sniženje krvnog pritiska kada se uzima istovremeno sa lekom Telmitens.


  Za smanjenje kardiovaskularnih događaja, uobičajena doza leka Telmitens je jedna tableta od 80 mg dnevno. Na početku preventivne terapije lekom Telmitens od 80 mg, potrebna je česta provera krvnog pritiska.


  Ako imate oslabljenu funkciju jetre, uobičajena doza ne sme da pređe 40 mg leka jednom dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Telmitens nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Telmitens nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom ili se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Telmitens

  Ako ste zaboravili da uzmete lek, ne brinite. Uzmite sledeću dozu kada se setite a zatim nastavite po uobičajenom rasporedu. Ako jedan dan propustite da uzmete lek, uzmite uobičajenu dozu sledećeg dana.

  Ne uzimajte dvostruku dozu leka, da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Telmitens

  Važno je da lek Telmitens uzimate svakog dana dok vam lekar ne kaže drugačije. Ako mislite da ovaj lek suviše slabo ili suviše jako deluje na vas, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Telmitens može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Neka neželjena dejstva mogu biti teška i zahtevaju hitnu medicinsku reakciju. Odmah se obratite lekaru ukoliko primetite neki od sledećih simptoma:


  *Do pojave sepse može doći slučajno ili povezano sa mehanizmom koji trenutno nije poznat.

  **Tokom uzimanja telmisartana, zabeleženi su slučajevi progresivnog stvaranja ožiljnog tkiva na plućima. Ipak, nije utvrđeno da li je telmisartan uzrok tome.


  Ukoliko bilo koja neželjena reakcije postane ozbiljna, ili ukoliko primetite reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK TELMITENS


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Telmitens posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanje leka. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Telmitens


Aktivna supstanca: telmisartan.

Telmitens, tablete, 30 x 40mg: Jedna tableta sadrži 40 mg telmisartana. Telmitens, tablete, 30 x 80mg: Jedna tableta sadrži 80 mg telmisartana.


Pomoćne supstance: natrijum-hidroksid; povidon K 25; meglumin; manitol (E 421); magnezijum-stearat; krospovidon.


Kako izgleda lek Telmitens i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Tablete.

Telmitens, tablete, 30 x 40mg: duguljaste tablete bele boje. Telmitens, tablete, 30 x 80mg: duguljaste tablete bele boje.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Telmitens, tablete, 30 x 40mg: 3 blistera (Alu/Alu) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. Telmitens, tablete, 30 x 80mg: 3 blistera (Alu/Alu) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Telmitens®, tablete, 30 x 40mg: 515-01-4412-11-001 od 27.09.2012.

Telmitens®, tablete, 30 x 80mg: 515-01-4416-11-001 od 27.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines