Moozeeck

Lamox,


UPUTSTVOZA LEK


Lamox, tablete, 25mg

Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Lamox,,tablete, 50mg

Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Lamox, tablete, 100mg

Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: FARMAL D.D.

Adresa: Hrvatska, Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8

Podnosilac zahteva: DE-TA-P D.O.O.

Adresa: Valjevo, Radnička 73


▲ Lamox, tablete, 25mg,

▲ Lamox, tablete, 50mg,

▲ Lamox, tablete, 100mg


INN: lamotrigin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lamox, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lamox,

 3. Kako se upotrebljava lek Lamox,

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lamox,

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LAMOX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lamox, pripada grupi lekova pod nazivom antiepileptici. Koristi se za lečenje dva stanja – epilepsije i

  bipolarnog poremećaja.


  Lamox, se koristi u lečenju epilepsije tako što blokira signale u mozgu koji pokreću epileptične napade.

  stanja. Može se koristiti kao monoterapija za lečenje jedne vrste epilepsije pod nazivom tipični apsans napadi.


  Lamox,se, takođe, koristi u lečenju bipolarnih poremećaja.

  Osobe koje pate od bipolarnih poremećaja (koji se ponekad nazivaju maničnom depresijom) imaju ekstremne promene raspoloženja, koje obeležava smenjivanje perioda manije (uzbuđenja ili euforije) i perioda depresije (duboke tuge ili očaja). Kod odraslih starijih od 18 godina, Lamox, se može koristiti sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima u prevenciji depresije koja se javlja kod bipolarnih poremećaja. Još uvek nije poznato kako Lamox, deluje u mozgu da bi postigao ovakav efekat.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LAMOX


  Lek Lamox, ne smete koristiti:

  - ako ste alergični (preosetljivi) na lamotrigin ili na bilo koji drugi sastojak leka Lamox,


  Ukoliko se ovo odnosi na vas, obratite se lekaru i nemojte uzimati Lamect.


  Kada uzimate lek Lamox, posebno vodite računa:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LAMOX


  Lek Lamox, uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Koju dozu leka Lamox, treba primenjivati

  Često je potrebno da prođe određeno vreme kako bi se utvrdila optimalna doza za svakog pacijenta. Doza će zavisiti od:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Lamox,, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Potencijalno opasne reakcije: odmah se obratite lekaru

  Kod malog broja ljudi mogu da se jave alergijske reakcije ili potencijalno ozbiljne reakcije na koži koje, ukoliko

  se ne leče, mogu prerasti u ozbiljne probleme.

  Ovi simptomi se najčešće javljaju tokom prvih meseci primene terapije lekom Lamox,, posebno ukoliko je početna doza prevelika ili se povećavanje doze odvijalo isuviše brzo, ili ukoliko je Lamox, primenjivan istovremeno sa valproatom. Neki od ovih simptoma se češće javljaju kod dece, stoga roditelji treba da obrate pažnju na njih.


  U simptome ovih reakcija ubrajaju se:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LAMOX


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Lamox, posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanja leka.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lamox,


Aktivna supstanca: lamotrigin.

Lamox, tableta, 30 x 25 mg: 1 tableta sadrži 25 mg lamotrigina.

Lamox, tableta, 30 x 50 mg: 1 tableta sadrži 50 mg lamotrigina.

Lamox, tableta, 30 x 100 mg: 1 tableta sadrži 100 mg lamotrigina.


Pomoćne supstance:

Lamox, tableta, 30 x 25mg: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon K30; natrijum-skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat;gvožđe (III) –oksid, žuti; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, talk

Lamox, tableta, 30 x 50mg: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon K30; natrijum-skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat; gvožđe (III) –oksid, žuti; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, talk

Lamox, tableta, 30 x 100mg: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon K30; natrijum-skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat; gvožđe (III) –oksid, žuti; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, talk


Kako izgleda lek Lamox, i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik

Tableta.

Lamox, tableta, 30 x 25 mg: svetložute, okrugle, ravne tablete, sa podeonom crtom sa jedne strane, prečnika 6.03-6.67 mm

Lamox, tableta, 30 x 50 mg: svetložute, okrugle, ravne tablete, sa podeonom crtom sa jedne strane, prečnika 7.54-8.34 mm .

Lamox, tableta, 30 x 100 mg: svetložute, okrugle, ravne tablete, sa podeonom crtom sa jedne strane, prečnika 9.80-10.84 mm


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Lamox, tableta, 30 x 25mg: 3 blistera od PVC/Aclar/Al/PVC/PVAC folije sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. Lamox, tableta, 30 x 50mg: 3 blistera od PVC/Aclar/Al/PVC/PVAC folije sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. Lamox, tableta, 30 x 100mg: 3 blistera od PVC/Aclar/Al/PVC/PVAC folije sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:DE-TA-P D.O.O., Valjevo, Radnička 73

Proizvođač: FARMAL D.D., Hrvatska, Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Lamox, tableta, 30 x (25mg): 515-01-2288-11-001 od 10.01.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Lamox, tableta, 30 x (50mg): 515-01-2291-11-001 od 10.01.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Lamox, tableta, 30 x (100mg): 515-01-2294-11-001 od 10.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z