Moozeeck

Floxal


UPUTSTVO ZA LEK


FLOXAL®, mast za oči, 3mg/g Pakovanje: tuba, 1x3g

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: DR.GERHARD MANN, CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH


Adresa: Brunsbütteler Damm 165-173, Berlin, Nemačka


Podnosilac zahteva: MEDILENS D.O.O.

Adresa: Savski trg 9. Beograd, Srbija


FLOXAL®, 3mg/g , mast za oči INN : ofloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Floxal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Floxal

 3. Kako se upotrebljava lek Floxal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Floxal

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLOXAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Predvidjen je za okularnu upotrebu za odrasle i decu. Kako lek Floxal deluje

  Aktivni sastojak ofloksacin je antibiotik, fluorirani hinolon, koji deluje baktericidno, tj.uništava bakterije

  osetljive na ofkloksacin.

  Kada se lek Floxal upotrebljava:

  Kod bakterijske infekcije prednjeg segmenta oka, izazvane patogenim mikroorganizmima osetljivim na ofloksacin (npr. zapaljenje rožnjače i vežnjače, čir rožnjače, infekcije izazvane hlamidijom)


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLOXAL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, ako ste preosetljivi na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Floxal ne smete koristiti:


  Floxal mast za oči ne smete koristiti ako ste preosetljivi na ofloksacin ili na neki od sastojaka leka.


  Kada uzimate lek Floxal, posebno vodite računa:


  Ne nositi hidrofilna meka kontaktna sočiva za vreme primene leka Floxal, masti za oči.


  Primena drugih lekova

  Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.

  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Floxal sa hranom ili pićima Nema značaja

  Primena leka Floxal u periodu trudnoće i dojenja


  Primena u trudnoći i dojenju

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Iako ne postoje podaci o štetnom dejstvu ofloksacina na plod, trebalo bi izbegavati, ako je moguće, primenu Floxal, masti za oči za vreme trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Floxal na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Čak i kada se lek Floxal koristi kako je propisano, mast dovodi do kratkotrajnog zamućenja vida, prekinite upravljanje motornim vozilom ili mašinama sve dok vam se vid ne izbistri.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Floxal


  Pomoćna supstanca lanolin, može izazvati lokalizovane reakcije na koži (kontaktni dermatitis).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLOXAL


  Lek Floxal uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Naneti (istisnuti) iz tube 1 cm masti za oči u konjuktivalnu kesicu, obolelog oka,3 puta dnevno (kod infekcija izazvanih hlamidijom 5 puta dnevno).

  Primena leka Floxal, masti za oči ne bi trebalo da traje duže od 10 dana.


  Upozorenje: Ukoliko dodatno koristite neke druge masti ili kapi za oči, treba da napravite vremenski razmak od 15 minuta izmedju primene dva leka, mast za oči, treba uvek da bude lek koji se poslednji koristi.

  Molimo Vas, obratite pažnju na uputstvo u vezi načina primene leka, da bi ste dobili željeno dejstvo Floxal masti za oči.

  Ako ste uzeli više leka Floxal nego što je trebalo

  Do sada nisu poznati slučajevi predoziranja lekom Floxal, mast za oči . Terapijsko dejstvo se ne poboljšava niti pogoršava.


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Floxal

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Što je pre moguće, nastavite primenu leka u istoj količini i u istim razmacima kao što je Vaš lekar propisao.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Floxal


  Nema značaja


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Floxal, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Moguće su reakcije preosetljivosti u obliku crvenila vežnjače i/ili lakog peckanja na tretiranom oku. Ovi simptomi su obično prolazni i kratko traju.

  U pojedinačnim slučajevima su moguće sistemske (opšte) reakcije preosetljivosti.


  Upozorenje: Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti nežaljena reakcija na lek Floxal, mast za oči, a koji nisu pomenuti u ovom uputstvu,obavestite vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FLOXAL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

 6. DODATNE INFORMACIJE


Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka:

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Šta sadrži lek Floxal Sadržaj aktivnih supstanci

1 gr masti sadrži 3,0 mg ofloksacina.


Sadržaj pomoćnih supstanci

Parafin, tečni; lanolin, bezvodni; vazelin, beli.


Kako izgleda lek Floxal i sadržaj pakovanja


Izgled leka: homogena mast, meke konzistencije, svetložute boje. Pakovanje: plastična tuba sa aplikatorom za ciljanu primenu, 1x 3g

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac Dozvole:

MEDILENS, D.O.O. Savski trg 9. Beograd


Naziv i adresa proizvođača

Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH,

Brunsbuetteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept ! Broj i datum dozvole:


515-01-6416-10-001 od 27.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z