Moozeeck

LIZOPRIL H


UPUTSTVO ZA LEK


LIZOPRIL® H, tablete, 10 mg/12,5 mg Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom LIZOPRIL® H, tablete, 20 mg/12,5 mg Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom


Proizvođač: Bosnalijek d.d


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavnišvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61bLIZOPRIL® H 10 mg/12,5 mg tablete LIZOPRIL® H 20 mg/12,5 mg tablete lizinopril/hidrohlortiazid


Lek je namenjen za odrasle


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek LIZOPRIL H i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LIZOPRIL H

 3. Kako se upotrebljava lek LIZOPRIL H

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LIZOPRIL H

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LIZOPRIL® H I ČEMU JE NAMENJEN

  LIZOPRIL H se koristi za lečenje visokog krvnog pritiska (hipertenzija) .On sadrži dve aktivne supstance koje se

  zovu lizinopril i hidrohlortiazid.

  Lizinopril pripada grupi lekova koji se zovu ACE inhibitori. Deluje tako što širi vaše krvne sudove.

  Hidrohlortiazid pripada grupi lekova koji se zovu diuretici (tablete za izmokravanje). Pomaže Vašem organizmu da se izmokravanjem oslobodi od vode i soli kao što je natrijum.

  Ove supstance deluju zajedno na snižavanje krvnog pritiska. Ova dva leka deluju zajedno i smanjuju Vaš krvni pritisak .

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LIZOPRIL H

  Lek LIZOPRIL H ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LIZOPRIL H


  LIZOPRIL H uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Pošto ste započeli sa primenom LIZOPRIL H tableta, lekar može od Vas zahtevati da uradite krvne testove. Vaš lekar će možda ustanoviti da je potrebno prilagoditi dozu LIZOPRIL® H tableta, kako bi se postigla prava doza leka koja Vam je potrebna.


  Načinupotrebe

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  LIZOPRIL H, kao i drugi lekovi, može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  LIZOPRIL H sadrži dve aktivne supstance: lizinopril i hidrohlortiazid. Sledeća neželjena dejstva moguća su usled njihove pojedinačne primene ili usled primene njihove kombinacije.


  Moguće je da će Vaš lekar povremeno proveravati Vašu krvnu sliku kako bi vidio kako LIZOPRIL H utiče na Vašu krv.

  Moguća neželjena dejstva lizinoprila Teške alergijske reakcije

  Retko (javljaju se kod manje od 1 na 1000 osoba)


  Ako imate tešku alergijsku reakciju, prestanite uzimati LIZOPRIL® H i odmah se javite lekaru. Simptomi mogu biti:

 5. KAKO ČUVATI LEK LIZOPRIL H


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri godine.

  Nemojte koristiti lek LIZOPRIL H posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek LIZOPRIL H


Aktivne supstance su lizinopril hidrohlorid i hidrohlortiazid.


Jedna LIZOPRIL H 10 mg/12,5 mg tableta sadrži 10 mg lizinoprila u obliku lizinopril hidrohlorida i 12,5 mg hidrohlortiazida.


Jedna LIZOPRIL H 20 mg/12,5 mg tableta sadrži 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril hidrohlorida i 12,5 mg hidrohlortiazida.


LIZOPRIL H 10 mg/12,5 mg tablete sadrže sledeće ostale sastojke: kalcijum-hidrogenfosfat dihidrat; manitol; skrob, kukuruzni; skrob preželatinizovan; magnezijum-stearat; talk; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172).

LIZOPRIL H 20 mg/12,5 mg tablete sadrže sledeće ostale sastojke: kalcijum-hidrogenfosfat dihidrat; manitol; skrob, kukuruzni; skrob preželatinizovan; magnezijum-stearat; talk; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek LIZOPRIL H i sadržaj pakovanja


LIZOPRIL H 10 mg/12,5 mg je svetložuta do žuta tableta, heksagonalnog oblika, bikonveksna, sa utisnutom podeonom crtom.

LIZOPRIL H 20 mg/12,5 mg je svetloružičasta do ružičasta tableta, heksagonalnog oblika, bikonveksna, sa utisnutom podeonom crtom.


Blister od Al folije i transparentne PVC folije po 10 tableta. Veličina pakovanja: 20 tableta (2 blistera).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Lizopril®H, tableta, 20 x (10mg/12,5mg) :

515-01-1532-11-01 od 18.01.2012.

Broj i datum dozvole za lek Lizopril®H, tableta, 20 x (20mg/12,5mg) :

515-01-1533-11-01 od 18.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z