FISKocr

Intelence


UPUTSTVO ZA LEK


Intelence, tableta, 100 mg

Pakovanje: ukupno 120 tableta, boca plastična, 1 x 120 kom


Proizvođač: Janssen-Cilag S.p.A.


Adresa: Via C.Janssen, 04010 Borgo San Michele, Latina, Italija


Podnosilac zahteva: Janssen Cilag KFT – Predstavništvo


Adresa: Omladinskih Brigada 88B, Beograd – Novi Beograd


Intelence, 100 mg, tablete INN: etravirin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre uzimanja leka, jer sadrži važne informacije za Vas.

da pacijent uzima celokupnu dozu.


Upotreba toplog (>40°C) ili gaziranog pića treba da se izbegava. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z