FISKocr

DIKLOFEN supozitorije


UPUTSTVO ZA LEK


DIKLOFEN®, supozitorija, 50 mg

Pakovanje: strip, 2 x5 supozitorija (ukupno 10 supozitorija)


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


DIKLOFEN®, 50 mg, supozitorije diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek DIKLOFEN® supozitorije i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DIKLOFEN® supozitorije

 3. Kako se upotrebljava lek DIKLOFEN® supozitorije

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DIKLOFEN® supozitorije

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIKLOFEN® SUPOZITORIJE I ČEMU JE NAMENJEN


  Diklofenak-natrijum, aktivni sastojak leka DIKLOFEN® supozitorije, pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL). NSAIL smanjuju bol i zapaljenje.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIKLOFEN®


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek DIKLOFEN® supozitorije ne smete koristiti:


  Ako patite od nekog od navedenih medicinskih problema, posavetujte se sa lekarom:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIKLOFEN® SUPOZITORIJE


  Lek DIKLOFEN® uzimajte tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Vaš lekar će vam reći koliko i kako da uzimate lek DIKLOFEN® supozitorije. Pažljivo pratite uputstva lekara. Uvek uzimajte lek onoliko koliko vam je lekar prepisao, osim ako se ne javi neki problem. U tom slučaju

  konsultujte se sa Vašim lekarom.


  Supozitorije se primenjuju rektalno. Nikada ih ne stavljajte u usta.


  Odrasli


  Lek DIKLOFEN® supozitorije se stavljaju jednom, dva ili tri puta dnevno, maksimalno 150 mg dnevno. Broj supozitorija zavisi od jačine doze leka koju Vam je doktor prepisao.


  Stare osobe


  Vaš lekar Vam može prepisati dozu koja je manja od uobičajene doze odraslih ukoliko ste stari. Isto tako Vaš lekar može tražiti da idete na redovne kontrole kako bi uvideo da lek DIKLOFEN® supozitorije ne utiču na Vaš želudac, naročito tokom prve 4 nedelje terapije.


  Deca

  Lek DIKLOFEN® supozitorije od 50 mg nije namenjen za primenu kod dece. Terapija hroničnog juvenilnog artritisa kod dece od 1do12 godina:

  Doze se menjaju u odnosu na godine deteta, obično su između 1-3 mg/kg telesne težine dnevno podeljeno u 2-3 odvojene doze (samo supozitorije jačine 12,5 mg i 25 mg).


  Terapija postoperativnog bola kod dece od 6 i više godina:

  Doze se menjaju u odnosu na godine, obično su između 1-2 mg/kg telesne težine dnevno podeljeno u 2-3 odvojene doze ne duže od 4 dana (samo supozitorije jačine 12,5 mg i 25 mg).


  Pedijatar će prepisati odgovarajuću dozu Vašem detetu i reći Vam kako i koliko često da koristite lek Diklofen® supozitorije. Pažljivo pratite uputstva Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni u dozu leka, posavetujte se sa Vašim lekarom.


  Lekar Vam može prepisati i drugi lek, radi zaštite želuca, koji bi se istovremeno uzimao sa lekom DIKLOFEN® supozitorije, pogotovu ako ste ranije imali želudačnih problema, ili ako ste stariji, ili koristite i neke druge lekove.


  Kako se supozitorije primenjuju


  Ispraznite creva pre stavljanja supozitorije i operite ruke. Lezite na bok i supozitoriju gurnite prstom u rektum što je moguće dublje. Ukoliko osetite potrebu za izbacivanjem supozitorije probajte da izdržite i mirujte kako bi supozitorija smekšala i bolje se resorbovala. Postavljanjem supozitorije dublje u rektum izbećićete potrebu za njenim izbacivanjem. Na kraju postupka operite ruke.


  Procedura je ista i kod dece (važi za supozitorije jačine 12,5 mg i 25 mg). Kada isprazne creva postavite ih da legnu na stomak ili na bok. Nežno gurajte supozitoriju u rektum dok nestane. Probajte da umirite dete nekoliko minuta kako supozitorija ne bi izašla napolje.


  Ako ste uzeli više leka DIKLOFEN® supozitorije nego što je trebalo


  Odrasli ne treba da uzimaju dozu veću od 150 mg dnevno.


  Deca ne treba da uzimaju dozu veću od preporučene (važi za supozitorije jačine 12,5 mg i 25 mg).


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću količinu supozitorija, odmah obavestite Vašeg lekara ili idite u najbližu bolnicu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek DIKLOFEN® supozitorije


  Ako ste zaboravili da uzmete supozitoriju, uzmite je čim se setite. Ako je regularno vreme za uzimanje leka blizu, sačekajte i uzimute sledeću dozu po uobičajenom rasporedu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek. Nikada ne stavljajte 2 supozitorije istovremeno. Ukupna doza kod odraslih ne treba da bude veća od 150 mg dnevno.

  Deca ne treba da uzimaju dozu veću od preporučene (važi za supozitorije jačine 12,5 mg i 25 mg).


  Ako naglo prestanete da uzimate lek DIKLOFEN® supozitorije


  Ne treba prekidati terapiju bez savetovanja sa Vašim lekarom.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek DIKLOFEN® supozitorije kao i drugi lekovi mogu imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna


  Prestanite sa uzimanjem leka Diklofen® supozitorije i odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite:

 5. KAKO ČUVATI LEK DIKLOFEN® SUPOZITORIJE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godina.

  Nemojte koristiti lek DIKLOFEN® supozitorije posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek DIKLOFEN®


Sadržaj aktivnih supstanci:


 1. supozitorija sadrži 50 mg diklofenak - natrijuma


  Sadržaj pomoćnih supstanci:

  mast, čvrsta; aluminijum–monostearat.


  Kako izgleda lek DIKLOFEN® i sadržaj pakovanja


  Supozitorije su skoro bele do žućkaste boje.

 2. stripa sa po 5 supozitorija (ukupno 10 supozitorija).


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Diklofen® supozitorije, 10 x (50 mg): 515-01-0534-11-001 od 11.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z