FISKocr

Panadol Baby


UPUTSTVO ZA LEK


Panadol® Baby,

oralna suspenzija, 120 mg/5 mL, bočica staklena, 1x100 mL


Proizvođač: FARMACLAIR

440, Avenue du General de Gaulle

Adresa:

14200, Herouville Saint-Clair, Francuska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: OmLadinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Panadol® Baby, 120 mg/5 mL, oralna suspenzija

INN

Paracetamol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Panadol Baby, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Panadol Baby i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panadol Baby

 3. Kako se upotrebljava lek Panadol Baby

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panadol Baby

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANADOL BABY I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Panadol Baby, oralna suspenzija je suspenzija ružičaste boje za oralnu upotrebu. Lek Panadol Baby, oralna suspenzija ublažava bolove pri nicanju zuba, zubobolju i bolove u grlu i snižava temperaturu koja često prati prehladu, grip i druge dečje infektivne bolesti(kao što su ovčije boginje, veliki kašalj, male boginje i zauške).

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANADOL BABY


  Lek Panadol Baby ne smete davati detetu:


  Ako je dete alergično na paracetamol ili bilo koji sastojak leka. (videti deo Šta sadrži lek Panadol Baby)


  Kada uzimate lek Panadol Baby, posebno vodite računa:


  Potrebno je da konsultujete lekara pre nego što lek Panadol Baby, oralnu suspenziju date detetu koje:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANADOL BABY


  Potrebno je da mućkate bočicu najmanje 10 sekundi pre upotrebe leka.

  Lek Panadol Baby, oralna suspenzija namenjen je za oralnu upotrebu kod dece.

  Ukoliko se povišena temperatura zadrži i posle druge doze leka Panadol Baby, posavetujte se sa Vašim lekarom.


  Uzrast: 2-3 meseca

  Doza

  1. Povišena telesna temperatura nakon imunizacije


  2,5 mL; ako je potrebno nakon 4-6 h dati drugu dozu.

  2. Drugi uzroci bola i groznice samo ukoliko

  je:


  Doziranje paracetamola kod dece (pojedinačna doza je 10-15mg/kg telesne mase):


  Starost deteta

  Doza

  Broj davanja (u 24 h)

  3-6 meseci

  2,5 mL

  4 puta

  6-24 meseca

  5 mL

  4 puta

  2-4 godine

  7,5 mL

  4 puta

  4-8 godina

  10 mL

  4 puta

  8-10 godina

  15 mL

  4 puta

  10-12 godina

  20 mL

  4 puta


  Doza se primenjuje u intervalu od 4-6 sati, i ne sme se primenjivati u intervalu kraćem od 4 sata.


  Maksimalno je dozvoljena primena 4 doze na 24 časa. Maksimalna dnevna doza je 60 mg/kg telesne mase. Lek Panadol Baby ne sme se primanjevati kod dece duže od 3 dana bez lekarskog nadzora.

  Suspenzija se ne sme primenjivati sa drugim proizvodima koji sadrže paracetamol.

  Preporučena doza se ne sme prekoračiti. Lek se ne sme davati deci mlađoj od 2 meseca.


  Dugotrajna upotreba leka bez lekarskog nadzora može biti štetna. Ovaj proizvod treba upotrebljavati samo ukoliko je to zaista neophodno.


  Unutar svakog pakovanja se nalazi oralni špric (zapremine 8 mL) od polietilena sa klipom svetloplave boje od polistirena, sa naznačenim podeocima od 0.5 mL.


  Ako ste Vašem detetu dali više leka Panadol Baby nego što je trebalo


  Navedena doza leka ne sme se premašiti.

  U slučaju predoziranja odmah potražite pomoć lekara jer postoji rizik od trajnog oštećenja jetre.


  Ako ste zaboravili Vašem detetu date lek Panadol Baby


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Nikada nemojte detetu davati duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da mu date lek


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek Panadol Baby može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih pacijenata. Navedena dejstva se obično javljaju retko i povlače nakon prestanka upotrebe leka. Prestanite da uzimate/primenjujete lek i obratite se lekaru ili farmaceutu ukoliko se kod Vas ili Vašeg deteta jave neka od


  navedenih i/ili neka druga neželjena dejstva:


  Alergijske reakcije kao što su osip na koži, svrab ponekad praćen otežanim disanjem ili oticanjem usana, jezika, grla ili lica;

  Težak osip ili ljuštenje kože koje može biti praćeno pojavom ranica u ustima;

  Problem sa disanjem – kod pacijenata koji su pri primeni aspirina ili drugih lekova za lečenje zapaljenja i bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi) već iskusili problem sa disanjem;

  Smanjenje broja krvnih pločica koje se može manifestovati iznenadnom pojavom modrica ili krvarenjem, i

  smanjenje broja belih krvnih zrnaca;

  Oštećenje funkcije jetre (mučnina, mršavljenje, gubitak apetita, žuta prebojenost kože i beonjača).


 5. KAKO ČUVATI LEK PANADOL BABY


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.


  Ne koristite lek Panadol Baby nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i bočici.


  Čuvanje


  Držati lek Panadol Baby van domašaja dece!


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Panadol Baby


5 mL oralne suspenzije Panadol Baby sadrži 120 mg paracetamola.


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav leka; jabučna kiselina; azorubin (E122); ksantan guma; maltitol, tečni; prirodno-sintetska aroma jagode; sorbitol; sorbitol, 70% m/v rastvor, kristališući; limunska kiselina, bezvodna; nipasept-natrijum (smeša metil, etil i propilparahidroksibenzoat-natrijuma); pročišćena voda.


Kako izgleda lek Panadol Baby i sadržaj pakovanja

Lek Panadol Baby je viskozna suspenzija ružičaste boje, mirisa na jagodu, sa vidljivim belim kristalima. Unutrašnje pakovanje: bočica od stakla smeđe boje, staklo hidrolitičke otpornosti III, zatvorena sa sigurnosnim

zatvaračem koji je sa unutrašnje strane obložen slojem od polietilena niske gustine (LDPE). Kao sredstvo za

doziranje u složivu kartonsku kutiju smešten je oralni špric (zapremine 8mL) od polietilen sa klipom svetloplave boje od polistirena, sa naznačenim podeocima od 0.5mL.

.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Beograd Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija Proizvođač:

FARMACLAIR, 440, Avenue du General de Gaulle, 14200, Herouville Saint-Clair, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Panadol Baby, oralna suspenzija, 120mg/5mL, bočica staklena, 1x100mL; 515-01-05142-13-001 od 20.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z