FISKocr

Diltiazem Alkaloid


UPUTSTVO ZA LEK


Diltiazem Alkaloid®, tableta sa produženim oslobađanjem, 90 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta sa produženim oslobađanjem Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID ADAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID d.o.o.Adresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Diltiazem Alkaloid®, 90 mg, tablete sa produženim oslobađanjem


INN diltiazem


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Diltiazem Alkaloid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diltiazem Alkaloid

 3. Kako se upotrebljava lek Diltiazem Alkaloid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diltiazem Alkaloid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DILTIAZEM ALKALOID I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Diltiazem Alkaloid kao aktivnu supstancu sadrži diltiazem-hidrohlorid koja pripada grupi

  lekova pod nazivom blokatori kalcijumskih kanala.

  Lek Diltiazem Alkaloid ispoljava svoje dejstvo na taj način što dovodi do širenja krvnih sudova. Na taj način dolazi do pada krvnog pritiska, a istovremeno se srcu olakšava da pumpa krv u sve delove organizma. Lek Diltiazem Alkaloid pomaže u prevenciji bola u predelu grudne kosti kod pacijenata sa anginom pektoris.


  Lek Diltiazem Alkaloid se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DILTIAZEM ALKALOID


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih..


  Lek Diltiazem Alkaloid ne smete koristiti ako:  Ako niste sigurni da li se bilo šta gore navedeno odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja leka Diltiazem Alkaloid.

  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta/biljni lekovi.

  Nemojte uzimati ovaj lek i i obavestite Vašeg lekara ukoliko primate:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DILTIAZEM ALKALOID

  Uvek uzimajte diltiazem baš onako kako Vam je lekar preporučio. Treba da proverite sa Vašim

  doktorom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni.


  Primena leka

  Preporučeno doziranje


  Odrasli


  Angina pektoris i visok krvni pritisak:

  Uobičajena doza: 1 tableta dva puta na dan.


  Ukoliko je potrebno, Vaš lekar može povećati dozu na:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i u slučaju primene drugih lekova, propisana doza leka Diltiazem Alkaloid kod određenog broja bolesnika može dovesti do neželjenih reakcija.

  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili

  farmaceutu.


  Prestanite sa uzimanjem leka i posetite Vašeg lekara ili idite pravo u zdravstvenu ustanovu ako:

  Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (učestalost se ne može proceniti na osnovu

  raspoloživih podataka):

 5. KAKO ČUVATI LEK DILTIAZEM ALKALOID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine

  Nemojte koristiti lek Diltiazem Alkaloid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Diltiazem AlkaloidKako izgleda lek Diltiazem Alkaloid i sadržaj pakovanja

Diltiazem Alkaloid 90 mg tablete sa produženim oslobađanjem su bele, okrugle, bikonveksne

tablete sa podeonom crtom sa jedne strane.


Unutrašnje pakovanje je blister (Al/PVC), koji sadrži 10 tableta sa produženim oslobađanjem. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija, koja sadrži 3 blistera (ukupno 30 tableta sa produženim oslobađanjem) i uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o.

Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5298-12-001 od 24.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z