FISKocr

DRAMINA


UPUTSTVO ZA LEK


∆ DRAMINA® tableta, 50 mg Pakovanje: blister, 1x10tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: “JADRAN” Galenski laboratorij d.d.


Adresa: Pulac b.b., 51000 Rijeka, Hrvatska


Podnosilac zahteva: “JADRAN” Galenski laboratorij d.d. Predstavništvo Beograd Adresa: Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

DRAMINA®, 50mg, tableta

INN dimenhidrinat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek DRAMINA, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek DRAMINA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DRAMINA

 3. Kako se upotrebljava lek DRAMINA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DRAMINA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DRAMINA I ČEMU JE NAMENJEN

  Dramina je antihistaminik.

  Dramina se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DRAMINA


  Obavestite vašeg lekara o svim medicinskim problemima ili alergijama koje trenutno imate ili ste imali ranije.


  Lek DRAMINA ne smete koristiti:

  Ako ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu leka Dramina ili na bilo koji drugi sastojak leka. Ako ste alergični (preosetljivi) na antihistaminike.

  Ako bolujete od neke od sledećih bolesti: feohromocitom (tumor srži nadbubrežne žlezde), porfirija (poremećaj

  metabolizma), epilepsija, glaukom zatvorenog ugla (povećanje očnog pritiska), hipertrofija prostate sa retencijom urina (uvećanje prostate sa zadržavanjem mokraće).

  Kada uzimate lek DRAMINA, posebno vodite računa:

  Oprez je potreban kod:


  Primena drugih lekova

  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

  Naročito ako uzimate sledeće lekove, morate se konsultovati sa svojim lekarom ili faramaceutom:


  Alkohol pojačava sedativno dejstvo antihistaminika koji deluju na H1 receptore. Poremećaji budnosti i pažnje mogu uticati na upravljanje vozilom ili rukovanje mašinama. Stoga ne treba koristiti alkoholna pića i lekove koji sadrže alkohol za vreme terapije sa dimenhidrinatom.

  Terapiju dimenhidrinatom treba prekinuti nekoliko dana pre testiranja na alergene, pošto se mogu dobiti lažno negativni rezultati.


  Uzimanje leka DRAMINA sa hranom ili pićima

  Hrana nema nikakvog uticaja na uzimanje leka Dramina.

  Alkohol pojačava sedativno dejstvo leka (pospanost) i ne sme se uzimati tokom terapije.


  Primena leka DRAMINA u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom


  Upotreba u trudnoći

  Ne preporučuje se uzimanje leka DRAMINA za vreme trudnoće ukoliko nije neophodno, zbog mogućeg oštećenja fetusa. Lek se može koristiti tokom trudnoće jedino ako Vaš lekar proceni da je njegovo terapijsko dejstvo za majku značajnije od eventualnog štetnog rizika na plod.

  Ne preporučuje se primena dimenhidrinata tokom trudnoće izuzev u slučaju da je potencijalna korist za majku veća od mogućeg rizika za fetus.


  Upotreba tokom perioda dojenja

  Male količine dimenhidrinata prelaze u mleko, pa lek ne treba koristiti tokom dojenja.


  Uticaj leka DRAMINA na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Dimenhidrinat može izazvati pospanost, vrtoglavicu, zamagljenje vida, poremećaj koordinacije i tako smanjiti psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka DRAMINA


  Lek Dramina sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DRAMINA


  Lek Dramina uzimajte uvek tačno onako kako vam je objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Oralna upotreba.

  Za sprečavanje povraćanja kod kinetoza, dimenhidrinat treba dati 30 minuta pre polaska na put i očekuje se da će njegovo dejstvo trajati samo 4 sata, zato treba ponovo uzeti lek ako se očekuje da tegobe traju duže.

  Odrasli i deca starija od 12 godina:

  50-100 mg, svakih 4-6 sati, maksimalno 400 mg dnevno.

  Deca od 6-12 godina:

  25-50 mg, svakih 6-8 sati, maksimalno 150 mg dnevno.

  Deca od 2-6 godina:

  12,5-25 mg, svakih 6-8 sati, maksimalno 75 mg dnevno.

  Kod starijih osoba lek treba primeniti u najnižoj preporučenoj dozi za odrasle, obzirom da su osetljivi na antiholinergično dejstvo leka.

  Lečenje treba da bude što kraće.


  Ako ste uzeli više leka DRAMINA nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka DRAMINA nego što Vam je propisano, odmah se javite svom lekaru ili farmaceutu.


  U slučaju predoziranja Draminom mogu se javiti sledeći simptomi: proširene zenice, suvoća usta, nosa i grla, crvenilo lica, ekscitacija tj. preveliko uzbuđenje, halucinacije, konfuzija (zbunjenost), ataksija tj. poremećaj hoda, povremene kloničke konvulzije (grčevi) usporeno ili otežano disanje, osećaj slabosti.

  U najtežim slučajevima može nastati koma, prestanak rada srca i pluća i smrt.


  Lečenje:Preporučuje se primena aktivnog uglja, dok kod ozbiljnog predoziranja treba isprati želudac.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek DRAMINA

  Ne uzimajte duplu dozu kako bi nadoknadili preskočenu dozu.

  Primenite lek što pre i onda nastavite sa uzimanjem leka prema uobičajenom rasporedu. Međutim, ako vam je ostalo nekoliko sati do sledeće primene, nemojte uzimati propuštenu nego sačekajte vreme za sledeću dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek DRAMINA

  Ukoliko prekinete koristiti Draminu pre vremena simptomi se mogu ponovno javiti.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Dramina, kao i drugi lekovi, može izazvati neželjene efekte, mada se oni ne pojavljuju kod svih pacijenata. Dramina pokazuje dobru opštu podnošljivost.

  Korišćene su sledeće definicije učestalosti: vrlo često (≥1/10); često ( ≥1/100, <1/10); povremeno (≥1/1.000,

  <1/100); retko (≥ 1/10.000, <1/1.000); vrlo retko (<1/10.000), uključujući i pojedinačne slučajeve. U svakoj kategoriji učestalosti, redosled neželjenih dejstava kreće se od najozbiljnijih do najblažih.

  Poremećaji nervnog sistema

  Često: pospanost (koja je izraženija na početku terapije). Retko: glavobolja, poremećaj spavanja, vrtoglavica.

  Vrlo retko: paradoksna stimulacija centralnog nervnog sistema (nesanica, nervoza, nemir) koja se posebno javlja kod dece.

  Poremećaji na nivou oka

  Retko: smetnje vida.

  Poremećaji na nivou uha i centra za ravnotežu

  Retko: tinitus (zujanje u ušima).

  Kardiološki poremećaji

  Retko: palpitacije (lupanje srca), tahikardija (ubrzan rad srca) i hipotenzija (pad krvnog pritiska).

  Gastrointestinalni poremećaji

  Retko: suva usta, zatvor, proliv

  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  Retko: osip

  Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

  Retko: poremećaj mokrenja.


  Takođe se mogu javiti sledeća neželjena dejstva: poremećaj koordinacije, tremor (drhtanje ruku), zbunjenost,


  oslabljena koncentracija, hemolitička anemija (anemija usled razgradnje eritrocita tj. crvenih krvnih zrnaca), leukopenija (smanjen broj leukocita tj. belih krvnih zrnaca), neutropenija (smanjen broj neutrofilnih leukocita), trombocitopenija (smanjen broj trombocita tj. krvnih pločica), osip, alergijske reakcije kože, osetljivost na svetlost, anafilaktički šok (šok usled teške alergijske reakcije), edem - ređe Kvinkeov edem (otok mekih tkiva lica i vrata - kapaka, usana, jezika, ždrela), poremećaj akomodacije oka, midrijaza (proširene zenice), povišen intraokularni pritisak (povišen očni pritisak), retencija (zadržavanje) urina, prestanak lučenja mleka, mučnina, povraćanje, bol u stomaku, poremećaji funkcije jetre (holestatska žutica), ekstrapiramidalni efekti (poremećaji koordinacije pokreta), konvulzije (epileptični napadi), povećanje gustine bronhijalnog sekreta.

  Obavestite svog lekara o svakoj reakciji koja Vam se javila tokom uzimanja leka čak iako nije navedena u ovom

  uputstvu a Vi smatrate da ima veze sa uzimanjem leka.


 5. KAKO ČUVATI LEK DRAMINA

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Rok upotrebe


  5 godina


  Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25˚C u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek DRAMINA

Aktivna supstanca:

Jedna tableta sadrži 50 mg dimenhidrinata.

Ostali sastojci su:

-celuloza, mikrokristalna,

-magnezijum-stearat,

-laktoza, monohidrat,

-povidon,

-krospovidon

Kako izgleda lek DRAMINA i sadržaj pakovanja

Tableta je bele boje, bez mirisa, sa podeonom crtom sa jedne strane. 10 (1x10) tableta u PVC/Al blisteru, u sklopivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

“JADRAN” Galenski laboratorij d.d. Predstavništvo Beograd, Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd

Proizvođač:

“JADRAN” Galenski laboratorij d.d. Predstavništvo Beograd, Pulac b.b., 51000 Rijeka, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2012.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj dozvole: 515-01-5127-11-001

Datum dozvole: 28.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org