FISKocr

Canesten 3 vaginalni krem


UPUTSTVO ZA LEK


Canesten® 3, vaginalni krem, 2 %,

Pakovanje: tuba, 1 x 20 g


Proizvođač: Kern Pharma S.L.


Adresa: 08228 Terrassa (Barcelona), Španija


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


Canesten® 3, 2 % vaginalni krem INN klotrimazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Canesten 3 vaginalni krem, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Canesten 3 vaginalni krem i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Canesten 3 vaginalni krem

 3. Kako se upotrebljava lek Canesten 3 vaginalni krem

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Canesten 3 vaginalni krem

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CANESTEN 3 VAGINALNI KREM I ČEMU JE NAMENJEN


  Canesten 3 vaginalni krem je lek za lečenje kandidijaznog vaginitisa, infekcije vagine koju prouzrokuju gljivice. Aktivna supstanca klotrimazol inhibira rast i razmnožavanje ćelija gljivica.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CANESTEN 3 VAGINALNI KREM


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Canesten 3 vaginalni krem ne smete koristiti:

  Nemojte upotrebljavati lek Canesten 3 vaginalni krem ako ste alergični (preosetljivi) na klotrimazol, cetostearilalkohol ili bilo koji drugi sastojak leka (pogledati deo Šta sadrži lek Canesten 3 vaginalni krem).


  Ne koristiti kod infekcija noktiju i skalpa.


  Kada uzimate lek Canesten 3 vaginalni krem, posebno vodite računa:

  Cetostearilalkohol može da izazove lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis). Potrebna je konsultacija sa lekarom ukoliko je ovo prvi put da su se kod pacijenta javili simptomi kandidnog

  vaginitisa.


  Pre upotrebe Canesten 3 vaginalnog krema, potrebna je konsultacija sa lekarom u sledećim slučajevima:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CANESTEN 3 VAGINALNI KREM


Lek Canesten 3 vaginalni krem uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu za lek (osim ako Vam je lekar propisao drugačije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neće pravilno delovati.

Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Lek je namenjen za odrasle i decu iznad 12 godina.

Za upotrebu kod dece od 12 do 16 godina starosti potrebno je konsultovati lekara.


Koliko Canesten 3 vaginalnog krema treba da upotrebite i koliko često?


Tri večeri uzastopno treba istisnuti po jedno punjenje aplikatora (oko 5g) što dublje u vaginu.


Kako i kada treba da upotrebite Canesten 3 vaginalni krem?


 1. Najpre treba izvući klip aplikatora, sve dok se ne zaustavi.


 2. Otvorite tubu i pričvrstite na nju aplikator. Pažljivim stiskanjem tube punite aplikator.


 3. Aplikator skinite s tube i umetnite ga u vaginu (najbolje ležeći na leđima sa pomalo savijenim nogama) te istisnite sadržaj aplikatora, dokle god ga ne ispraznite.


 4. Prazan aplikator odbacite. Svaki put upotrebite novi aplikator.


Upotreba Canesten 3 vaginalnog krema u toku menstruacije se ne preporučuje.


Koliko dugo treba upotrebljavati Canesten 3 vaginalni krem?


Ako se simptomi ne poboljšaju u toku nedelju dana nakon upotrebe Canesten 3 vaginalnog krema, konsultujte lekara. Lečenje Canesten 3 vaginalnim kremom se može ponoviti ukoliko se infekcija ponovo javi nakon 7 dana. Međutim, ukoliko se infekcija pojavi više od 2 puta u šest meseci, konsultujte lekara.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Canesten 3 vaginalni krem


Ukoliko ste uveče zaboravili uzeti propisanu dozu leka, možete to učiniti sledećeg jutra. U slučaju da ste potpuno zaboravili na lek, količina upotrebljenog vaginalnog krema sledeći put ne sme biti veća; nastavite sa lečenjem u skladu sa preporukom.

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Canesten 3 vaginalni krem

Da bi se gljivična infekcija u potpunosti izlečila i sprečilo njeno ponavljanje, lečenje ne smete obustaviti bez konsultacije sa lekarom. U slučaju da to ipak učinite, rizikujete da Vam se bolest ponovi. Lečenje ne smete obustaviti odmah nakon nestanka simptoma infekcije, već morate nastaviti 3 dana uzastopno, kao što je to propisano u ovom uputstvu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Canesten 3 vaginalni krem, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Imunološki poremećaji: alergijske reakcije (iznenadna nesvestica, pad pritiska, otežano disanje, koprivnjača).


  Poremećaji reproduktivnog sistema i na nivou dojki: genitalno ljuštenje, svrab, osip, otok, neugodnost, žarenje, iritacija, bol u karlici.


  Gastrointestinalni poremećaji: bol u trbuhu.


  Šta uraditi kada se jave neželjena dejstva?

  U slučaju da su se neželjena dejstva pojavila po prvi put ili da se stanje pogoršalo, prestanite da upotrebljavate Canesten 3 vaginalni krem i konsultujte se sa Vašim lekarom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK CANESTEN 3 VAGINALNI KREM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je tri godine i označen je na spoljašnjem pakovanju i tubi.

  Nemojte koristiti lek Canesten 3 vaginalni krem posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!

  Rok upotrebe posle otvaranja pakovanja iznosi 4 nedelje ako se proizvod čuva na temperaturi do 25 °C.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30 °C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Canesten 3 vaginalni krem


Aktivna supstanca je klotrimazol.

1 g vaginalnog krema sadrži 20 mg klotrimazola.


Ostali sastojci su benzilalkohol; cetostearilalkohol; cetilpalmitat; oktildodekanol; polisorbat 60; sorbitanstearat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Canesten 3 vaginalni krem i sadržaj pakovanja

Krem bele boje.


Unutrašnje pakovanje leka je aluminijumska tuba, sa aluminijumskom membranom i zatvaračem sa navojem od polietilena.

Spoljnje pakovanje - kartonska kutija sadrži:


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Naziv i adresa proizvođača:

Kern Pharma S.L., 08228 Terrassa (Barcelona), Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-5524-11-001 od 17.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z