FISKocr

Coldrex HotRem med i limun


UPUTSTVO ZA LEK


Coldrex® HotRem med i limun, prašak za oralni rastvor, 10mg/750mg/60mg Pakovanje: ukupno 10 kom, kesica, 10 x 5 g


Proizvođač: SmithKline Beecham S.A.

Carretera de Ajalvir, km 2.500, 28806 Alcala de Henares, Madrid,

Adresa:

Španija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Coldrex® HotRem med i limun, 10mg/750mg/60mg, prašak za oralni rastvor

INN: fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Coldrex HotRem med i limun, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Coldrex HotRem med i limun i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coldrex HotRem med i limun

 3. Kako se upotrebljava lek Coldrex HotRem med i limun

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Coldrex HotRem med i limun

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Coldrex HotRem med i limun I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Coldrex HotRem med i limun je lek za ublažavanje simptoma prehlade i gripa za odrasle. Kratkotrajno olakšava simptome prehlade i gripa, uključujući groznicu, drhtavicu, glavobolju, bolove u udovima, zapušenost nosa (kongestija), bol zbog zapaljenja grla, zapaljenje sinusa (sinuzitis) udruženo sa bolom i kijavicu.

  Sadrži tri aktivna sastojka:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Coldrex HotRem med i limun Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Coldrex HotRem med i limun sadrži paracetamol i dekongestiv.


  Nemojte ga uzimati sa nekim drugim proizvodom koji sadrži paracetamol, ili sa bilo kojim drugim lekom kojim se leče prehlada i grip ili sa drugim dekongestivnim lekovima.


  KADA NE SMETE UZIMATI LEK

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Coldrex HotRem med i limun


Ukoliko mislite da lek Coldrex HotRem med i limun suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


Za oralnu upotrebu.


Odrasli (uključujući i stare osobe) i deca iznad 12 godina starosti:

Jednu kesicu uzimati na svakih četiri do šest sati kada je potrebno. Ne sme se primenjivati u intervalu kraćem od

4 sata. Ne koristiti više od 5 kesica tokom 24 časa.


Deca ispod 12 godina starosti:

Ne preporučuje se primena kod dece ispod 12 godina starosti.


Preporučena doza se ne sme prekoračiti.


Priprema:

Lek Coldrex HotRem med i limun treba progutati kao topli napitak.

 1. Ispraznite sadržaj kesice u šolju ili čašu, dodajte toplu vodu i dobro promešajte.

 2. Dodajte i hladnu vodu ukoliko je neophodno.

 3. Dodajte šećer ukoliko želite.

Lek ne primenjivati duže od sedam dana u kontinuitetu bez medicinskog nadzora. Ukoliko simptomi koje imate ne nestanu nakon nekoliko dana:

→ posetite Vašeg lekara i prestanite sa uzimanjem leka Coldrex HotRem med i limun.


Ako ste uzeli više leka Coldrex HotRem med i limun nego što je trebalo


U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i ako se osećate dobro, zbog rizika od naknadnog, ozbiljnog oštećenja jetre.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Coldrex HotRem med i limun


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


Dozu uzmite kada se setite. Ne smete prekoračiti preporučeno doziranje navedeno u delu 3. „Kako se upotrebljava lek Coldrex HotRem med i limun”


Ako naglo prestanete da uzimate lek Coldrex HotRem med i limun


Ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Coldrex HotRem med i limun može imati neželjena dejstva, ali se ona ne pojavljuju kod svakoga.


  Prestanite sa uzimanjem leka i odmah se javite lekaru ukoliko se eventualno javi neko od ovih neželjenih dejstava:  Sledeća neželjena dejstva se takođe mogu javiti: povećanje krvnog pritiska, glavobolja, vrtoglavica, problem sa spavanjem, nervoza, uznemirenost, proliv, mučnina ili povraćanje. Ukoliko se javi neko od navedenih neželjenih dejstava, obavestite Vašeg lekara.


  Ako bilo koja od ovih neželjenih dejstava postanu ozbiljna, ili ako primetite neka neželjena dejstva koja ovde nisu navedena, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 2. KAKO ČUVATI LEK Coldrex HotRem med i limun Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte uzimati lek Coldrex HotRem med i limun nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Držati lek Coldrex HotRem med i limun van domašaja dece!


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Coldrex HotRem med i limun


Svaka kesica sadrži 10mg fenilefrin-hidrohlorida, 750mg paracetamola i 60mg askorbinske kiseline.

Sadržaj pomoćnih supstanci: saharoza; limunska kiselina, bezvodna; natrijum-citrat; skrob, kukuruzni; aroma limuna PHS-163671; aroma meda PFW PHS-050860; aroma meda Felton F7624P; aspartam; saharin-natrijum i karamel boja 626.

Kako izgleda lek Coldrex HotRem med i limun i sadržaj pakovanja

Izgled praška: bež do svetlobraon.

Izgled rastvora: bež do svetlobraon rastvor, karakterističnog mirisa na limun i med.


U kutiji se nalazi 10 kesica (papir/polietilen/aluminijumska folija), od kojih svaka kesica sadrži 5 g praška.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


SmithKline Beecham S.A.

Carretera de Ajalvir, km 2.500, 28806 Alcala de Henares, Madrid, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-04819-13-001 od 17.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z